на головну
укррусангл

Склад кафедри

                   

 

   Кафедра управління та організації діяльності у сфері цивільного захисту   

 

             

IMG_2258222.jpg (450×300)

 

СКЛАД КАФЕДРИ

 

 

 

 

Тютюник Вадим Володимирович, начальник кафедри, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, полковник служби цивільного захисту

 

                                              tutunuk.JPG (562×375)

 

Освіта

1995 р. – закінчив Харківський військовий університет за спеціальністю «Радіотехнічні засоби», кваліфікація «радіоінженер».

2003 р. – захистив дисертацію на тему «Пристрій та поляризаційно-оптичний метод ідентифікації горючих складових у багатокомпонентних газових середовищах» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.13 – прилади і методи контролю та визначення складу речовин.

2006 р. – отримав атестат старшого наукового співробітника за спеціальністю 21.06.02 – пожежна безпека.

2015 р. – захистив дисертацію на тему «Створення комплексної системи моніторингу надзвичайних ситуацій в регіонах України» на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 21.02.03 – цивільний захист.

 Пріорітетні напрямки наукових досліджень

– моніторинг надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру;

– прогнозування та оцінка небезпек;

– автоматизовані системи безпеки.

 

Основні наукові праці 

 

 1. Тютюник В.В. Оценка влияния энергетических эффектов в системе Солнце–Земля–Луна на уровень сейсмической активности территории земного шар / В.В. Тютюник, Л.Ф. Черногор, В.Д. Калугин, Т.Х. Агазаде // Системи управління, навігації та зв'язку. – Полтава: Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 2017. – Вип. 6(46). – С. 238 – 246
 2. Левтеров А.А. Использование эффекта акустической эмиссии при раннем обнаружении возгорания целлюлозосодержащих материалов объектовой подсистемой универсальной системы мониторинга чрезвычайных ситуаций в Украине / А.А. Левтеров, В.В. Тютюник, В.Д. Калугин, С.В. Ольховиков // Прикладна радіоелектроніка: наук.-техн. журнал. – Харків: Академія наук прикладної радіоелектроніки; Харківський національний університет радіоелектроніки, 2017. – Том 16. – № 1, 2. – С. 23 – 40.
 3. Кустов М.В. Узагальнена процедура штучного ініціювання опадів над зоною ураження від надзвичайних ситуацій / М.В. Кустов, В.Д. Калугін, В.В. Тютюник // Проблеми надзвичайних ситуацій. – Харків: Національний університет цивільного захисту України, 2017. – Вип. 26. – С. 87 – 96.
 4. Андронов В.А. Науково-конструкторські основи створення комплексної системи моніторингу надзвичайних ситуацій в Україні / В.А. Андронов, М.М. Дівізінюк, В.Д. Калугін, В.В. Тютюник. – Харків: Національний університет цивільного захисту України, 2016. – 319 с.
 5. Чернявский И.Ю. Анализ условий для создания системы выявления и оценки уровня радиационной безопасности жизнедеятельности населения при чрезвычайных ситуациях военного характера / И.Ю. Чернявский, В.В. Тютюник, В.Д. Калугин // Проблеми надзвичайних ситуацій. – Харків: Національний університет цивільного захисту України, 2016. – Вип. 23. – С. 168 – 185.
 6. Тютюник В.В. Нейромережеве моделювання умов життєдіяльності території України за основними показниками повсякденного функціонування та прояву техногенної небезпеки / В.В. Тютюник, М.В. Бондарєв, В.А. Андронов, В.Д. Калугін // Системи обробки інформації. – Харків: Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, 2014. – № 8(124). – С. 194 – 209.
 7. Тютюник В.В. Кластерный анализ территории Украины по основным показателям повседневного функционирования и проявления техногенной опасности / В.В. Тютюник, Н.В. Бондарев, Р.И. Шевченко, Л.Ф. Черногор, В.Д. Калугин // Геоінформатика. – Київ: Інститут геологічних наук НАН України, 2014. – 4(52). – С. 63 – 72.
 8. Тютюник В.В. Розробка науково-технічних основ системи моніторингу зони надзвичайної ситуації, яка включає доставку автоматизованих пристроїв контролю повітряними безпілотними засобами / В.В. Тютюник, В.Д. Калугін, Л.Ф. Чорногор, Р.І. Шевченко // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – Харків: Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, 2014. – №3(16). – С. 41 – 44.
 9. Тютюник В.В. Розробка науково-технічних основ створення системи моніторингу за зонами взаємного ризику від стаціонарних і рухомих потенційно небезпечних об’єктів / В.В. Тютюник, О.М. Соболь, Л.Ф. Чорногор, Р.І. Шевченко, В.Д. Калугін // Системи озброєння і військова техніка. – Харків: Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, 2014. – № 3(39). – С. 150 – 156.
 10. Калугін В.Д. Розробка науково-технічних основ для створення системи моніторингу, попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру та забезпечення екологічної безпеки / В.Д. Калугін, В.В. Тютюник, Л.Ф. Чорногор, Р.І. Шевченко // Системи обробки інформації. – Харків: Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, 2013. – Вип. 9(116). – С. 204 – 216.
 11. Калугін В.Д. Системний підхід до оцінки ризиків надзвичайних ситуацій в Україні / В.Д. Калугін, В.В. Тютюник, Л.Ф. Чорногор, Р.І. Шевченко // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2012. – 1/6(55). – С. 59 – 70.
 12. Тютюник В.В. Системний підхід до оцінки небезпеки життєдіяльності при територіально-часовому розподілі енергії джерел надзвичайних ситуацій / В.В. Тютюник, Л.Ф. Чорногор, В.Д. Калугін // Проблеми надзвичайних ситуацій. – Харків: Національний університет цивільного захисту України, 2011. – Вип. 14. – С. 171 – 194.
 13. Андронов В.А. Природні та техногенні загрози, оцінювання небезпек / В.А. Андронов, А.С. Рогозін, О.М. Соболь, В.В. Тютюник, Р.І. Шевченко – Харків: Національний університет цивільного захисту України, 2011. – 264 с.
 14. Тютюник В.В. Основні принципи інтегральної системи безпеки при надзвичайних ситуаціях / В.В. Тютюник, Р.І. Шевченко // Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. – Харків: Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, 2008 – Вип. 3 (18). – С. 179 – 180.
 15. Абрамов Ю.О. Державна система антикризового управління в умовах надзвичайних ситуацій: курс лекцій / Ю.О. Абрамов, В.П. Садковий, В.В. Тютюник, Р.І. Шевченко – Харків: СПДФО Штрассер О.Г., 2008. – 71 с.
 16. Абрамов Ю.О. Державна система моніторингу і попередження надзвичайних ситуацій: курс лекцій / Ю.О. Абрамов, В.В. Тютюник, Р.І. Шевченко – Харків: СПДФО Штрассер О.Г., 2008. – 113 с.
 17. Абрамов Ю.А. Информационное обеспечение мониторинга и антикризисного управления в условиях чрезвычайных ситуаций / Ю.А. Абрамов, Е.Н. Гринченко, А.Ю. Кирочкин, А.А. Левтеров, В.П. Садковой, В.В. Тютюник, Р.И. Шевченко – Харьков: Университет гражданской защиты Украины, 2006. – 288 с.
 18. Абрамов Ю.А. Аэрокосмический мониторинг / Ю.А. Абрамов, В.В. Тютюник, Р.И. Шевченко – Харьков: Академия гражданской защиты Украины, 2006. – 172 с.
 19. Абрамов Ю.А. Основы мониторинга и управления в условиях чрезвычайных ситуаций / Ю.А. Абрамов, В.Е. Росоха, В.В. Тютюник, В.Н. Чучковский, Р.И. Шевченко – Харьков: Академия гражданской защиты Украины, 2005. – 257 с.
 20. Абрамов Ю.О. Моніторинг надзвичайних ситуацій / Ю.О. Абрамов, Є.М. Грінченко, О.Ю. Кірочкін, П.А. Коротинський, С.М. Миронець, В.О. Росоха, В.В. Тютюник, В.М. Чучковський, Р.І. Шевченко – Харків: Академія цивільного захисту України, 2005. – 530 с.

 

Ященко Олександр Анатолійович, доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент, старший лейтенант служби цивільного захисту

 

yashenkonew.jpg (562×375)

 

Харламова Юлія Євгенівна, викладач кафедри, кандидат наук з державного управління, капітан служби цивільного захисту

Освіта

 

 

В 2011 р. отримала сертифікат про проходження навчання в рамках проекту «Doskonalenie zarządzania sytuacjami nadzwyczajnymi, powstałymi w warunkach miejskich – Wizyty studyjne studentów i nauczycieli akademickich uczelni ratowniczych Polski i Ukrainy», м. Варшава, Польща

 

В 2011 р. учасник VIII International Rescue Workshop «Fenix 2011» , мПіонке, Польща

2012 р. – закінчила Національний університет цивільного захисту України за спеціальністю «Пожежна безпека», (кваліфікація «науковий співробітник (галузь інженерної справи)» Диплом № 777777)

2016 р. – закінчила адюнктуру НУЦЗУ

2017 р. – захистив дисертацію на тему: «Механізми державного управління підготовкою фахівців служби цивільного захисту» на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління (диплом ДК № 041912 від 27 квітня 2017 р.)

В 2017 р. відвідала курс підвищення кваліфікації «Методологія управління у надзвичайних ситуаціях з великою кількістю постраждалих з використанням системи моделюванняMacSim»

Пріорітетні напрямки наукових досліджень

– державне управління у сфері цивільного захисту;

– механізми державного управління підготовкою фахівців служби цивільного захисту.

Відзнаки 

 

- Стипендіат Харківського міського голови "Обдарованність" 2010/2011 навчальному році

Основні наукові праці

1. Харламова Ю. Є. Дослідження механізмів підготовки фахівців служби цивільного захисту на прикладі європейських країн / Ю. Є. Харламова // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2014. – № 2 (46). – С. 232–238.

2. Харламова Ю. Є. Підготовка фахівців служби цивільного захисту як об’єкт державного управління / Ю. Є. Харламова // Аспекти публічного управління. – Дніпропетровськ : Вид-во ДРІ НАДУ «Грані», 2015. – С. 51–56.

3. Harlamova, Julia. Some apects of the complex mechanism of public administration of civil protection service / J. Harlamova // Virtus: Scientific Journal / Chief M.AZhurba. – October № 3, 2015. – P. 88–91.

4. Харламова Ю. Є. Аналіз стану функціонування правового механізму державного управління у сфері підготовки фахівців служби цивільного захисту / Ю. Є. Харламова // Вісник Національного університету цивільного захисту України : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2015. – С. 174–181.

5. Харламова Ю. Є. Особливості функціонування організаційного механізму державного управління у сфері цивільного захисту / Ю. Є. Харламова // Університетські наукові записки. – Хмельницький : Вид-во Хмельницького ун-ту упр. та права, 2015. – С. 312–319.

6. Харламова Ю. Є. Розробка комплексного механізму державного управління підготовкою фахівців служби цивільного захисту / Ю. Є. Харламова // Державне управління та місцеве самоврядування. – Дніпропетровськ .ДРІДУНАДУ 2016. – Вип. 1 (28) – С.135–142.

7. Харламова Ю. Є. Стратегічні засади державного управління підготовкою фахівців служби цивільного захисту / Вісник Національного університету цивільного захисту України : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2017. – С. 253–259

       8. Харламова Ю. Є. Совершенствование эффективности государственного управления подготовкой специалистов службы гражданской защиты / EAST JOURNAL OF SECURITY STUDIES : сollection of scientific papers. – Kharkiv, SŁUPSK :  NATIONAL UNIVERSITY OF CIVIL PROTECTION OF UKRAINE,POMERANIAN ACADEMY, 2017 – P.119-129

 

Кулєшов Микола Миколайович, доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент

 

 

 

 

 

Соболь Олександр Миколайович, професор кафедри, доктор технічних наук, старший науковий співробітник

sobolnew.jpg (562×375)

Освіта

1996 р. – закінчив Харківський державний політехнічний університет за спеціальністю «Динаміка та міцність машин» (кваліфікація «інженер-механік-дослідник», диплом (з відзнакою) ЛН №001421);

2001 р. – захистив дисертацію на тему: «Оптимізація розміщення викройок з урахуванням геометричних параметрів рисунка тканини» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.01.01 – прикладна геометрія, інженерна графіка (диплом ДК №010807, виданий 13.06.2001 р.);

2008 р. – захистив дисертацію на тему «Геометричне моделювання розбиття множин при територіальному плануванні в сфері цивільного захисту» на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.01.01 – прикладна геометрія, інженерна графіка (диплом ДД №007299, виданий 28.04.2009 р.).

Пріоритетні напрямки наукових досліджень

– Математичне моделювання та оптимізаційне геометричне проектування;

– Цивільний захист;

– Механізми державного управління.

Відзнаки

У 2009 році став переможцем конкурсу «Кращий молодий науковець Харківщини» у номінації «Технічні науки».

Неодноразово був дипломантом конкурсу «Вища школа Харківщини: кращі імена».

У 2014 р. було оголошено подяку Головою Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

У 2015 р. був кандидатом у члени Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Є членом Науково-методичної комісії з воєнних наук, національної та цивільної безпеки сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України.

Є членом секції «Цивільний захист» Науково-технічної ради Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Основні наукові праці

1. Problem of geometric design: placement, coverage, partition and defining optimal routes / [V.A. Andronov, V.M. Komyak, A.N. Sobol, V.V. Komyak, A.V. Popova] // Годишник на техническия университет във Варна, – Варна: Технически ун.-т, 2013. – V. 3. – P. 9-13.

2. Садковий В.П. Раціональне розбиття множин при терито-ріальному плануванні в сфері цивільного захисту: [монографія] / В.П. Садковий, В.М. Комяк, О.М. Соболь. – Горлівка: ПП «Видавництво Ліхтар», 2008. – 174 с.

3. Комяк В.В. Разбиение и трассировка в задачах пожарной безопасности строительства: [монографія] / В.В. Комяк, В.М. Комяк, А.Н. Соболь. – Харків: ТОВ «Видавництво Мадрид», 2016. – 164 с.

4. Chaplya Yu. Development the methods of optimum placement undirected planar objects with piecewise non-linear boundaries in the multiply area / Yu. Chaplya, O. Sobol // ECONTECHMOD. An international quarterly journal. – 2016, Vol.5, No.2. – P. 39-44.

5. Kravtsiv S.Ya. The analysis of integral risks on the territory of Ukraine / S.Ya. Kravtsiv, O.M. Sobol, A.V. Maksimov // Проблеми надзвичайних ситуацій. – Х.: НУЦЗУ, 2016. – Вип. 23. – С. 53-60.

 

 

Писклакова Ольга Олександрівна, доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент

 

Освіта

2005 р. – закінчила Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця, за спеціальністю «Інформаційні управляючі системи та технології», (кваліфікація «аналітик комп’ютерних систем») (Диплом ХА №27419742 від 30.06.2005).

2010 р.- захистила дисертацію на тему «Методи і моделі прийняття рішень в умовах багатокритеріальності і нечіткої невизначеності» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 01.05.04 «Системний аналіз і теорія оптимальних рішень» (Диплом ДК№064773 від 23.02.11).

2013 р. – отримала вчене звання доцента за кафедрою управління та організації діяльності у сфері цивільного захисту (атестат доцента від 10 жовтня 2013 року протокол № 7/02-Д).

Пріорітетні напрямки наукових досліджень:

-          Системний аналіз;

-          Інформаційні технології  у сфері цивільного захисту.

-          Теорія прийняття рішень.

 

Основні наукові праці:

1. Методы и модели принятия решения в условиях многокритериальности и неопределенности: монографія-Херсон: Гринь Д.С., 2014.-192с.

2. Писклакова О.О. Постановка задачі обґрунтування критеріїв ефективності управління процесами попередження та локалізації НС / О.О.Писклакова //Зб.наукових праць «Проблеми надзвичайних ситуацій». –Вип.23. – Харків, 2016. - с. 120-124.

 

3. Основи теорії надійності і техногенний ризик: навч. посіб. / О.М. Соболь, Р.І. Шевченко, А.С. Рогозін, О.О. Писклакова, Д.В. Кукуруза [Електр.ресурс]  – Ел.бібл. НУЦЗУ, 2015. – 153 с. (Вчена Рада НУЦЗУ)

 

Ляшевська Олена Іванівна, доцент кафедри, кандидат наук з державного управління

Освіта

2003 р. –закінчила Харківський національний університет ім.В.Н.Каразіна за спеціальністю «Економічна статистика»,(кваліфікація «магістр з економічної статистики) Диплом ХА№23175671

2013 р. – захистила дисертацію на тему: «Державне регулювання валового регіонального продукту як чинник сталого розвитку регіону» на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління (диплом ДК № 020993 від 3 квітня 2014 р.)

В 2017 р. відвідала курс підвищення кваліфікації «Методологія управління у надзвичайних ситуаціях з великою кількістю постраждалих з використанням системи моделюванняMacSim»

 

В 2017 р.  проходила стажування в Поморській академії, м. Слупськ, Польща, Інститут Національної Безпеки.

Пріорітетні напрямки наукових досліджень

– Державне управління у сфері цивільного захисту;

        Економічна статистика;

        Регіональне управління;

        Державне регулювання

Відзнаки 

 

Грамота ДСНС за високі показники у науково-дослідній діяльності університету (Наказ НУЦЗУ України № 122 від 13.05.2014р.)

 

Основні наукові праці 

1.Вдосконалення механізму державного регулювання регіональним розвитком //Поморська академія, Інститут Національної Безпеки "Безпека держав центрально-східної Європи в контексті екологічних загроз"25-26 травня 2017 р. м. Слупськ

2.Ляшевська О.І. Вісник Національного університету цивільного захисту України //«Вдосконалення державного регулювання соціально-економічного розвитку регіону»: зб. наук. пр. – Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2016. – Вип. 2 (5). – 388 с. – (Серія "Державне управління").

3.Ляшевська О.І., Григоренко Н.В., Вісник Національного університету цивільного захисту України //«Прийняття управлінських рішень в системі надання державних послуг у сфері цивільного захисту»  : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2016. – Вип. 1 (4). – 307 с. – (Серія "Державне управління").

4.Ляшевська О.І. Вісник Національного університету цивільного захисту України Серія "Державне управління"// «Система державної політики сталим розвитком регіонів»: зб. наук. пр. – Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2015. – Вип. 2 (3). – 289 с.

5.Ляшевська О.І. Вісник Національного університету цивільного захисту України //«Інноваційна діяльність як об’єкт державного регулювання» стаття: зб. наук. пр. – Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2014. – Вип. 2 (2). – 235 с. – (Серія "Державне управління").

6. Ляшевська О.І. Вісник Національного університету цивільного захисту України // « Вдосконалення державного регулювання у фінансуванні інноваційної діяльності регіону» з%E

^ Наверх