на головну
укррусангл

Склад кафедри

                   

 


 КАФЕДРА УПРАВЛІННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

             

IMG_2258222.jpg (450×300)

 

СКЛАД  КАФЕДРИ

 

Тютюник Вадим Володимирович,

начальник кафедри, доктор технічних наук,

старший науковий співробітник, полковник служби цивільного захисту,

заступник голови спеціалізованої вченої ради  Д64.707.04 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 21.02.03 "Цивільний захист"; 21.06.01 "Екологічна безпека"

 

                                              tutunuk.JPG (562×375)

 

Освіта

1995 р. – закінчив Харківський військовий університет за спеціальністю «Радіотехнічні засоби», кваліфікація «радіоінженер».

2003 р. – захистив дисертацію на тему «Пристрій та поляризаційно-оптичний метод ідентифікації горючих складових у багатокомпонентних газових середовищах» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.13 – прилади і методи контролю та визначення складу речовин.

2006 р. – отримав атестат старшого наукового співробітника за спеціальністю 21.06.02 – пожежна безпека.

2015 р. – захистив дисертацію на тему «Створення комплексної системи моніторингу надзвичайних ситуацій в регіонах України» на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 21.02.03 – цивільний захист.

 Пріорітетні напрямки наукових досліджень

– цивільний захист;

– моніторинг надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру;

– прогнозування та оцінка небезпек;

– автоматизовані системи безпеки.

 

Основні наукові праці 

 

 1. Тютюник В.В. Оценка влияния энергетических эффектов в системе Солнце–Земля–Луна на уровень сейсмической активности территории земного шар / В.В. Тютюник, Л.Ф. Черногор, В.Д. Калугин, Т.Х. Агазаде // Системи управління, навігації та зв'язку. – Полтава: Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 2017. – Вип. 6(46). – С. 238 – 246
 2. Левтеров А.А. Использование эффекта акустической эмиссии при раннем обнаружении возгорания целлюлозосодержащих материалов объектовой подсистемой универсальной системы мониторинга чрезвычайных ситуаций в Украине / А.А. Левтеров, В.В. Тютюник, В.Д. Калугин, С.В. Ольховиков // Прикладна радіоелектроніка: наук.-техн. журнал. – Харків: Академія наук прикладної радіоелектроніки; Харківський національний університет радіоелектроніки, 2017. – Том 16. – № 1, 2. – С. 23 – 40.
 3. Кустов М.В. Узагальнена процедура штучного ініціювання опадів над зоною ураження від надзвичайних ситуацій / М.В. Кустов, В.Д. Калугін, В.В. Тютюник // Проблеми надзвичайних ситуацій. – Харків: Національний університет цивільного захисту України, 2017. – Вип. 26. – С. 87 – 96.
 4. Андронов В.А. Науково-конструкторські основи створення комплексної системи моніторингу надзвичайних ситуацій в Україні / В.А. Андронов, М.М. Дівізінюк, В.Д. Калугін, В.В. Тютюник. – Харків: Національний університет цивільного захисту України, 2016. – 319 с.
 5. Чернявский И.Ю. Анализ условий для создания системы выявления и оценки уровня радиационной безопасности жизнедеятельности населения при чрезвычайных ситуациях военного характера / И.Ю. Чернявский, В.В. Тютюник, В.Д. Калугин // Проблеми надзвичайних ситуацій. – Харків: Національний університет цивільного захисту України, 2016. – Вип. 23. – С. 168 – 185.
 6. Тютюник В.В. Нейромережеве моделювання умов життєдіяльності території України за основними показниками повсякденного функціонування та прояву техногенної небезпеки / В.В. Тютюник, М.В. Бондарєв, В.А. Андронов, В.Д. Калугін // Системи обробки інформації. – Харків: Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, 2014. – № 8(124). – С. 194 – 209.
 7. Тютюник В.В. Кластерный анализ территории Украины по основным показателям повседневного функционирования и проявления техногенной опасности / В.В. Тютюник, Н.В. Бондарев, Р.И. Шевченко, Л.Ф. Черногор, В.Д. Калугин // Геоінформатика. – Київ: Інститут геологічних наук НАН України, 2014. – 4(52). – С. 63 – 72.
 8. Тютюник В.В. Розробка науково-технічних основ системи моніторингу зони надзвичайної ситуації, яка включає доставку автоматизованих пристроїв контролю повітряними безпілотними засобами / В.В. Тютюник, В.Д. Калугін, Л.Ф. Чорногор, Р.І. Шевченко // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – Харків: Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, 2014. – №3(16). – С. 41 – 44.
 9. Тютюник В.В. Розробка науково-технічних основ створення системи моніторингу за зонами взаємного ризику від стаціонарних і рухомих потенційно небезпечних об’єктів / В.В. Тютюник, О.М. Соболь, Л.Ф. Чорногор, Р.І. Шевченко, В.Д. Калугін // Системи озброєння і військова техніка. – Харків: Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, 2014. – № 3(39). – С. 150 – 156.
 10. Калугін В.Д. Розробка науково-технічних основ для створення системи моніторингу, попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру та забезпечення екологічної безпеки / В.Д. Калугін, В.В. Тютюник, Л.Ф. Чорногор, Р.І. Шевченко // Системи обробки інформації. – Харків: Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, 2013. – Вип. 9(116). – С. 204 – 216.
 11. Калугін В.Д. Системний підхід до оцінки ризиків надзвичайних ситуацій в Україні / В.Д. Калугін, В.В. Тютюник, Л.Ф. Чорногор, Р.І. Шевченко // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2012. – 1/6(55). – С. 59 – 70.
 12. Тютюник В.В. Системний підхід до оцінки небезпеки життєдіяльності при територіально-часовому розподілі енергії джерел надзвичайних ситуацій / В.В. Тютюник, Л.Ф. Чорногор, В.Д. Калугін // Проблеми надзвичайних ситуацій. – Харків: Національний університет цивільного захисту України, 2011. – Вип. 14. – С. 171 – 194.
 13. Андронов В.А. Природні та техногенні загрози, оцінювання небезпек / В.А. Андронов, А.С. Рогозін, О.М. Соболь, В.В. Тютюник, Р.І. Шевченко – Харків: Національний університет цивільного захисту України, 2011. – 264 с.
 14. Тютюник В.В. Основні принципи інтегральної системи безпеки при надзвичайних ситуаціях / В.В. Тютюник, Р.І. Шевченко // Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. – Харків: Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, 2008 – Вип. 3 (18). – С. 179 – 180.
 15. Абрамов Ю.О. Державна система антикризового управління в умовах надзвичайних ситуацій: курс лекцій / Ю.О. Абрамов, В.П. Садковий, В.В. Тютюник, Р.І. Шевченко – Харків: СПДФО Штрассер О.Г., 2008. – 71 с.
 16. Абрамов Ю.О. Державна система моніторингу і попередження надзвичайних ситуацій: курс лекцій / Ю.О. Абрамов, В.В. Тютюник, Р.І. Шевченко – Харків: СПДФО Штрассер О.Г., 2008. – 113 с.
 17. Абрамов Ю.А. Информационное обеспечение мониторинга и антикризисного управления в условиях чрезвычайных ситуаций / Ю.А. Абрамов, Е.Н. Гринченко, А.Ю. Кирочкин, А.А. Левтеров, В.П. Садковой, В.В. Тютюник, Р.И. Шевченко – Харьков: Университет гражданской защиты Украины, 2006. – 288 с.
 18. Абрамов Ю.А. Аэрокосмический мониторинг / Ю.А. Абрамов, В.В. Тютюник, Р.И. Шевченко – Харьков: Академия гражданской защиты Украины, 2006. – 172 с.
 19. Абрамов Ю.А. Основы мониторинга и управления в условиях чрезвычайных ситуаций / Ю.А. Абрамов, В.Е. Росоха, В.В. Тютюник, В.Н. Чучковский, Р.И. Шевченко – Харьков: Академия гражданской защиты Украины, 2005. – 257 с.
 20. Абрамов Ю.О. Моніторинг надзвичайних ситуацій / Ю.О. Абрамов, Є.М. Грінченко, О.Ю. Кірочкін, П.А. Коротинський, С.М. Миронець, В.О. Росоха, В.В. Тютюник, В.М. Чучковський, Р.І. Шевченко – Харків: Академія цивільного захисту України, 2005. – 530 с.

Профіль науковця в ORCID

Профіль науковця в Google Scholar


Ященко Олександр Анатолійович,

заступник начальника кафедри, кандидат економічних наук, доцент,

старший лейтенант служби цивільного захисту

 

yashenkonew.jpg (562×375)

 

Освіта

2006 р.- закінчив Міжрегіональну академію управління персоналом м. Київ за спеціальністю "Менеджмент організацій" кваліфікація менеджер бізнесу. Диплом спеціаліста (з відзнакою)

2012 р. – захистив дисертацію в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна та здобув наукову ступень кандидат економічних наук, зі спеціальності 08.00.03. "Економіка та управління національним господарством".

2015 р.- Отримав вчене звання доцента за кафедрою управління та організації діяльності у сфері цивільного захисту. Атестат доцента 12ДЦ №045423.

2017 р.- закінчив Національний університет цивільного захисту України за спеціальністю «Управління пожежною безпекою» професійна кваліфікація інженер з пожежної безпеки. Диплом магістра (з відзнакою).


Пріорітетні напрямки наукових досліджень

-          цивільний захист;

-          державне регулювання діяльності у сфері цивільного захисту;

-          проблемні питання економіки цивільної та національної безпеки України;

-          управління органів та підрозділів ДСНС України;

-          управління закладами вищої освіти ДСНС України;

-          кадрова політика та організаційно-правові аспекти роботи з персоналом служби цивільного захисту.

 

Основні наукові праці

1. Обеспечение социальной безопасности при чрезвычайных ситуациях / С. В. Росоха, О. А. Ященко // Вестник Кокшетауского технического института МЧС Республики Казахстан. – 2013. – № 4. – С.  34–37.

2. Специфіка державної кадрової політики в єдиній державній системі цивільного захисту України / О.А. Мельниченко, О.А. Ященко, О.Б. Гада // Вісник Національного університету цивільного захисту України. – 2015. – № 2(3). – С. 220–229. – (Серія "Державне управління").

3. Закopдoнний дocвід peгулювання запoбігання і ліквідації надзвичайних cитуацій на peгіoнальнoму pівні / Р.В. Приходько, О.А. Ященко // Вісник Національного університету цивільного захисту України серія "Державне управління" збірник наукових праць Випуск 2 (5) – Х., 2016.-С.272-282

4. Оcнoвні напpямки і заcoби oптимізації дepжавнoгo упpавління у cфepі цивільнoгo захиcту/Р.В.Приходько О.А. Ященко // Вісник Національного університету цивільного захисту України. – 2017. – № 1(6). – С. 355-368. – (Серія "Державне управління").

5. Пpіopитeтні вeктopи діяльнocті opганів peгіoнальнoгo упpавління з питань запoбігання і ліквідації надзвичайних cитуацій в Укpаїні /М.М. Удянський, Р.В.Приходько, О.А. Ященко // Вісник Національного університету цивільного захисту України. – 2017. – № 2(7). – С. 366-379. – (Серія "Державне управління").

Навчальні посібники з грифом МОН.

1. Стратегічне управління : навч. посіб. / О.М. Тищенко,В.О. Могилко, В.М. Онегіна, В. Ю. Догадіна, О.А. Ященко, В. О. Голозубов. – Х. : Друкарня "Мадрид", 2013. – 232 с. (власний внесок Розділ 1 «Процес стратегічного управління»; Розділ 2»Стратегічний аналіз середовища підприємства» с.7-73)

2. Іноваційний менеджмент : навч. посіб.– / Д.В. Карамишев, В.О. Могилко, І.А. Дмитрієв, І.О. Кононов, Ю.О. Укіс, О. А. Ященко. – Х. : Точка, 2014. – 304 с.( власний внесок Розділ 2 «Проблеми та перспективи розвитку вітчизняної інноваційної інфраструктури в умовах глобалізації» с.37-72)

3. Стратегічне управління : навч. посіб. / О.М. Тищенко,В.О. Могилко, І.А. Дмитрієв, Р. В. Сагайдак - Нікітюк, І.Ю.Шевченко, О.А. Ященко, .– Х.: ХНАДУ", 2016. – 252 с. (власний внесок Розділ 1 «Процес стратегічного управління» с.6-28)

Монографії:

Либерман Е.Г. и его роль в развитии Украинской экономической мысли / М.М. Назарян, А.Д. Кашпур, В.О. Могилко, Р.В. Приходько, О.А. Ященко – Харьков: «Типография Мадрид», 2016.-238с.( власний внесок Глава 5 «Научное обеспечение иновационого развития»с. 174-203)

Профіль науковця в ORCID

Профіль науковця в Google Scholar

 

 

Харламова Юлія Євгенівна, 

викладач кафедри, кандидат наук з державного управління, капітан служби цивільного захисту

Освіта

В 2011 р. отримала сертифікат про проходження навчання в рамках проекту «Doskonalenie zarządzania sytuacjami nadzwyczajnymi, powstałymi w warunkach miejskich – Wizyty studyjne studentów i nauczycieli akademickich uczelni ratowniczych Polski i Ukrainy», м. Варшава, Польща

В 2011 р. учасник VIII International Rescue Workshop «Fenix 2011» , мПіонке, Польща

2012 р. – закінчила Національний університет цивільного захисту України за спеціальністю «Пожежна безпека», (кваліфікація «науковий співробітник (галузь інженерної справи)» Диплом № 777777)

2016 р. – закінчила адюнктуру НУЦЗУ

2017 р. – захистив дисертацію на тему: «Механізми державного управління підготовкою фахівців служби цивільного захисту» на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління (диплом ДК № 041912 від 27 квітня 2017 р.)

В 2017 р. відвідала курс підвищення кваліфікації «Методологія управління у надзвичайних ситуаціях з великою кількістю постраждалих з використанням системи моделюванняMacSim»

Пріорітетні напрямки наукових досліджень

– державне управління у сфері цивільного захисту;

– механізми державного управління підготовкою фахівців служби цивільного захисту.

Відзнаки 

 

- Стипендіат Харківського міського голови "Обдарованність" 2010/2011 навчальному році

Основні наукові праці

1. Харламова Ю. Є. Дослідження механізмів підготовки фахівців служби цивільного захисту на прикладі європейських країн / Ю. Є. Харламова // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2014. – № 2 (46). – С. 232–238.

2. Харламова Ю. Є. Підготовка фахівців служби цивільного захисту як об’єкт державного управління / Ю. Є. Харламова // Аспекти публічного управління. – Дніпропетровськ : Вид-во ДРІ НАДУ «Грані», 2015. – С. 51–56.

3. Harlamova, Julia. Some apects of the complex mechanism of public administration of civil protection service / J. Harlamova // Virtus: Scientific Journal / Chief M.AZhurba. – October № 3, 2015. – P. 88–91.

4. Харламова Ю. Є. Аналіз стану функціонування правового механізму державного управління у сфері підготовки фахівців служби цивільного захисту / Ю. Є. Харламова // Вісник Національного університету цивільного захисту України : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2015. – С. 174–181.

5. Харламова Ю. Є. Особливості функціонування організаційного механізму державного управління у сфері цивільного захисту / Ю. Є. Харламова // Університетські наукові записки. – Хмельницький : Вид-во Хмельницького ун-ту упр. та права, 2015. – С. 312–319.

6. Харламова Ю. Є. Розробка комплексного механізму державного управління підготовкою фахівців служби цивільного захисту / Ю. Є. Харламова // Державне управління та місцеве самоврядування. – Дніпропетровськ .ДРІДУНАДУ 2016. – Вип. 1 (28) – С.135–142.

7. Харламова Ю. Є. Стратегічні засади державного управління підготовкою фахівців служби цивільного захисту / Вісник Національного університету цивільного захисту України : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2017. – С. 253–259

       8. Харламова Ю. Є. Совершенствование эффективности государственного управления подготовкой специалистов службы гражданской защиты / EAST JOURNAL OF SECURITY STUDIES : сollection of scientific papers. – Kharkiv, SŁUPSK :  NATIONAL UNIVERSITY OF CIVIL PROTECTION OF UKRAINE,POMERANIAN ACADEMY, 2017 – P.119-129.

 

Профіль науковця в ORCID

Профіль науковця в Google Scholar

 

 

Соболь Олександр Миколайович,

професор кафедри, доктор технічних наук, старший науковий співробітник,

член спеціалізованої вченої ради  Д64.707.04 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 21.02.03 "Цивільний захист"; 21.06.01 "Екологічна безпека"

sobolnew.jpg (562×375)

Освіта

1996 р. – закінчив Харківський державний політехнічний університет за спеціальністю «Динаміка та міцність машин» (кваліфікація «інженер-механік-дослідник», диплом (з відзнакою) ЛН №001421);

2001 р. – захистив дисертацію на тему: «Оптимізація розміщення викройок з урахуванням геометричних параметрів рисунка тканини» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.01.01 – прикладна геометрія, інженерна графіка (диплом ДК №010807, виданий 13.06.2001 р.);

2008 р. – захистив дисертацію на тему «Геометричне моделювання розбиття множин при територіальному плануванні в сфері цивільного захисту» на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.01.01 – прикладна геометрія, інженерна графіка (диплом ДД №007299, виданий 28.04.2009 р.).

Пріоритетні напрямки наукових досліджень

– Математичне моделювання та оптимізаційне геометричне проектування;

– Цивільний захист;

– Механізми державного управління.

Відзнаки

У 2009 році став переможцем конкурсу «Кращий молодий науковець Харківщини» у номінації «Технічні науки».

Неодноразово був дипломантом конкурсу «Вища школа Харківщини: кращі імена».

У 2014 р. було оголошено подяку Головою Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

У 2015 р. був кандидатом у члени Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Є членом Науково-методичної комісії з воєнних наук, національної та цивільної безпеки сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України.

Є членом секції «Цивільний захист» Науково-технічної ради Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Основні наукові праці

1. Problem of geometric design: placement, coverage, partition and defining optimal routes / [V.A. Andronov, V.M. Komyak, A.N. Sobol, V.V. Komyak, A.V. Popova] // Годишник на техническия университет във Варна, – Варна: Технически ун.-т, 2013. – V. 3. – P. 9-13.

2. Садковий В.П. Раціональне розбиття множин при терито-ріальному плануванні в сфері цивільного захисту: [монографія] / В.П. Садковий, В.М. Комяк, О.М. Соболь. – Горлівка: ПП «Видавництво Ліхтар», 2008. – 174 с.

3. Комяк В.В. Разбиение и трассировка в задачах пожарной безопасности строительства: [монографія] / В.В. Комяк, В.М. Комяк, А.Н. Соболь. – Харків: ТОВ «Видавництво Мадрид», 2016. – 164 с.

4. Chaplya Yu. Development the methods of optimum placement undirected planar objects with piecewise non-linear boundaries in the multiply area / Yu. Chaplya, O. Sobol // ECONTECHMOD. An international quarterly journal. – 2016, Vol.5, No.2. – P. 39-44.

5. Kravtsiv S.Ya. The analysis of integral risks on the territory of Ukraine / S.Ya. Kravtsiv, O.M. Sobol, A.V. Maksimov // Проблеми надзвичайних ситуацій. – Х.: НУЦЗУ, 2016. – Вип. 23. – С. 53-60.

 

Профіль науковця в ORCID

Профіль науковця в Google Scholar

 

 

 

Кулєшов Микола Миколайович, 

доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент

 

 

Освіта

 

В 1975 р. закінчив Харківське пожежно-технічне училище МВС СРСР,  спеціальність – протипожежна техніка і безпека, кваліфікація – пожежний технік.

В 1983 р. - Харківський інженерно-будівельний інститут,  спеціальність – водопостачання та каналізація, кваліфікація – інженер-будівельник.

1995 р. - кандидат технічних наук, спеціальність "Пожежна безпека".

В 1999 р. отримав вчене звання доцента.

Участь у бойових діях, ЧАЕС, розмінування

 

Учасник ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС  1 категорії, 1986р.

 

Пріорітетні напрямки наукових досліджень

 Дослідження питань з управління цивільним захистом і пожежною безпекою:

 

- Державна політика та механізми державної політики у сфері цивільного захисту, пожежної і техногенної безпеки.

- Дослідження і аналіз процесів державного управління системою пожежної безпеки України, як однієї зі складових частин сфери ЦЗ, з метою створення більш ефективної системи захисту населених пунктів і об'єктів від пожеж.

Дослідження процесів, пов'язаних з оптимізацією (вдосконаленням) організаційно-управлінських структур цивільного захисту на державному, регіональному та місцевому рівнях.

- Оцінка ефективності роботи органів управління цивільного захисту на всіх рівнях щодо забезпечення виконання завдань ЦЗ, пов'язаних з попередженням та ліквідацією НС.

-  Розробка моделей цивільного захисту.

 

Відзнаки 

Орден «За мужність» ІІІ ст.

Медаль «За відвагу на пожежі».

Медалі «За бездоганну службу» ІІІ, ІІ,1 ступенів.

Почесний знак Цивільної оборони СРСР.

Почесний знак МВС України.

 Нагрудний знак «За відзнаку в службі» ІІ ст.

Відзнака МНС України «За відвагу у надзвичайних ситуаціях».


Основні наукові праці

1. Кулєшов М.М. Удосконалення системи взаємодії під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Проблеми надзвичайних ситуацій. Зб. наук. пр. УЦЗУ України. Вип. 8. – Харків. УЦЗУ, 2008.- С. 103-108.

2. Кулєшов М.М. Щодо оцінки показників діяльності органів державного пожежного нагляду. Проблеми пожежної безпеки. – Харків. НУЦЗ, 2010- вип. № 27. С.124-128.

3. Абрамов Ю.А. Кулешов М.М. Тищенко А.М. Алгоритм диагностики датчиков первичной информации систем ослабления последствий аварий на АЭС. Збірка наукових праці НУЦЗУ. Проблеми надзвичайних ситуацій. Харків 2012. вип. № 15. С.3-7

4. Кулєшов М.М. Щодо удосконалення організації наглядово – профілактичних органів у сфері пожежної та техногенної безпеки через оптимізацію їх чисельності. Проблеми надзвичайних ситуацій. Зб. наук. пр. НУЦЗУ України. Вип.16. – Харків. НУЦЗУ, 2012.- С. 83-90.

5. Кулєшов М.М.  Теорія та практика взаємодії в системі управління ліквідацією надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру. Збірка матеріалів 14-ї Всеукраїнської конференції рятувальників  м. Київ ІДУЦЗ 2012 р. С. 249-252

6. Кулєшов М.М. , Болоцьких М.В. Питання щодо структурного розподілу функцій та повноважень між органами управління територіальними підсистемами єдиної державної системи цивільного захисту. Проблеми надзвичайних ситуацій. Зб. наук. пр. НУЦЗУ України. Вип.18. – Харків. НУЦЗУ, 2013.- С. 83-90.

7. Кулєшов М.М. Щодо організації управління при ліквідації надзвичайних ситуацій.  Збірник матеріалів ІI Всеукраїнської науково-практичної конференції. Проблеми цивільного захисту: управління, попередження, аварійно-рятувальні та спеціальні роботи  -  Харків: НУЦЗУ, 2013. – С. 29 – 32.

8. Кулєшов М.М., Росоха В.О. Державне управління кризами в умовах нових загроз. Державне управління у сфері цивільного захисту. 3бірка наукових праць НУЦЗУ. Харків 2014 р

9. Кулєшов М.М. Руденко С.Ю. Щодо розробки нової конфігурації та механізмів державного управління системи забезпечення пожежної безпеки в Україні. Вісник Національного університету цивільного захисту України: зб. наук. пр. – Х.: НУЦЗУ, 2015. – Вип. 2(3). – С. 112-120. – (Серія «Державне управління»).

10. Кулєшов М.М. Перспективи розвитку та шляхи удосконалення механізмів державної політики у сфері цивільного захисту. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Державне управління науково-освітнього забезпечення підготовки конкурентоспроможних фахівців у сфері цивільного захисту». – Х.: НУЦЗУ, 2015. – C. 245-247.

11. Кулєшов М.М. Концептуальні засади реформування системи підготовки кадрів ДСНС України. Вісник Національного університету цивільного захисту України: зб. наук. пр. – Х.: НУЦЗУ, 2016. – Вип. 2(5). – С. . – (Серія «Державне управління»).

12. Кулєшов М.М. Система реагування на надзвичайні ситуації та механізми управління. Вісник Національного університету цивільного захисту України: зб. наук. пр. – Х.: НУЦЗУ, 2017. – Вип. 1(6). – С. 314-322. – (Серія «Державне управління»).

13. Кулєшов М.М.  Щодо змісту та механізмів наглядової діяльності з питань пожежної і техногенної діяльності. Вісник Національного університету цивільного захисту України: зб. наук. пр. – Х.: НУЦЗУ, 2017. – Вип. 2(7). – С. 400-407. – (Серія «Державне управління»).

14. Кулєшов М.М. Про деякі питання реформування Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Матеріали 19 Всеукраїнської науково – практичної конференції: Сучасний стан цивільного захисту України та перспективи розвітку:  – Київ: ІДУЦЗ, 2017. С.240-242.

Профіль науковця в ORCID

Профіль науковця в Google Scholar

 

Писклакова Ольга Олександрівна,

доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент

 

Освіта

2005 р. – закінчила Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця, за спеціальністю «Інформаційні управляючі системи та технології», (кваліфікація «аналітик комп’ютерних систем») (Диплом ХА №27419742 від 30.06.2005).

2010 р.- захистила дисертацію на тему «Методи і моделі прийняття рішень в умовах багатокритеріальності і нечіткої невизначеності» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 01.05.04 «Системний аналіз і теорія оптимальних рішень» (Диплом ДК№064773 від 23.02.11).

2013 р. – отримала вчене звання доцента за кафедрою управління та організації діяльності у сфері цивільного захисту (атестат доцента від 10 жовтня 2013 року протокол № 7/02-Д).

Пріорітетні напрямки наукових досліджень:

-          Цивільний захист;

-          Моделювання у сфері цивільного захисту;

-          Інформаційні технології  у сфері цивільного захисту.

-          Теорія прийняття рішень.

 

Основні наукові праці:

1. Методы и модели принятия решения в условиях многокритериальности и неопределенности: монографія-Херсон: Гринь Д.С., 2014.-192с.

2. Писклакова О.О. Постановка задачі обґрунтування критеріїв ефективності управління процесами попередження та локалізації НС / О.О.Писклакова //Зб.наукових праць «Проблеми надзвичайних ситуацій». –Вип.23. – Харків, 2016. - с. 120-124.

3. Основи теорії надійності і техногенний ризик: навч. посіб. / О.М. Соболь, Р.І. Шевченко, А.С. Рогозін, О.О. Писклакова, Д.В. Кукуруза [Електр.ресурс]  – Ел.бібл. НУЦЗУ, 2015. – 153 с. (Вчена Рада НУЦЗУ).

4.Ляшевська О.І., Писклакова О.О. Вісник Національного університету цивільного захисту України // «Державне регулювання розвитку кластерів в Україні» зб. наук. пр. – Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2017. – Вип. 2 (7).- 496с. – (Серія "Державне управління").

Профіль науковця в ORCID

Профіль науковця в Google Scholar

 

Ляшевська Олена Іванівна,

доцент кафедри, кандидат наук з державного управління

Освіта

2003 р. –закінчила Харківський національний університет ім.В.Н.Каразіна за спеціальністю «Економічна статистика»,(кваліфікація «магістр з економічної статистики) Диплом ХА№23175671

2013 р. – захистила дисертацію на тему: «Державне регулювання валового регіонального продукту як чинник сталого розвитку регіону» на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління (диплом ДК № 020993 від 3 квітня 2014 р.)

В 2017 р. відвідала курс підвищення кваліфікації «Методологія управління у надзвичайних ситуаціях з великою кількістю постраждалих з використанням системи моделюванняMacSim»

В 2017 р.  проходила стажування в Поморській академії, м. Слупськ, Польща, Інститут Національної Безпеки.

Пріорітетні напрямки наукових досліджень

– Державне управління у сфері цивільного захисту;

        Економічна статистика;

        Регіональне управління;

        Державне регулювання

Відзнаки 

 

Грамота ДСНС за високі показники у науково-дослідній діяльності університету (Наказ НУЦЗУ України № 122 від 13.05.2014р.)

 

Основні наукові праці 

1.Вдосконалення механізму державного регулювання регіональним розвитком //Поморська академія, Інститут Національної Безпеки "Безпека держав центрально-східної Європи в контексті екологічних загроз"25-26 травня 2017 р. м. Слупськ

2.Ляшевська О.І. Вісник Національного університету цивільного захисту України //«Вдосконалення державного регулювання соціально-економічного розвитку регіону»: зб. наук. пр. – Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2016. – Вип. 2 (5). – 388 с. – (Серія "Державне управління").

3.Ляшевська О.І., Григоренко Н.В., Вісник Національного університету цивільного захисту України //«Прийняття управлінських рішень в системі надання державних послуг у сфері цивільного захисту»  : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2016. – Вип. 1 (4). – 307 с. – (Серія "Державне управління").

4.Ляшевська О.І. Вісник Національного університету цивільного захисту України Серія "Державне управління"// «Система державної політики сталим розвитком регіонів»: зб. наук. пр. – Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2015. – Вип. 2 (3). – 289 с.

5.Ляшевська О.І. Вісник Національного університету цивільного захисту України //«Інноваційна діяльність як об’єкт державного регулювання» стаття: зб. наук. пр. – Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2014. – Вип. 2 (2). – 235 с. – (Серія "Державне управління").

6. Ляшевська О.І. Вісник Національного університету цивільного захисту України // « Вдосконалення державного регулювання у фінансуванні інноваційної діяльності регіону» зб. наук. пр. – Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2017. – Вип. 1 (6). 434с.– (Серія "Державне управління").

7.Ляшевська О.І., Писклакова О.О. Вісник Національного університету цивільного захисту України // «Державне регулювання розвитку кластерів в Україні» зб. наук. пр. – Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2017. – Вип. 2 (7).- 496с. – (Серія "Державне управління").

Профіль науковця в ORCID

Профіль науковця в Google Scholar

 

Григоренко Наталія Володимирівна,

старший викладач кафедри, кандидат наук з державного управління

 

 

 

 

Освіта

 

В 1989 р. закінчила Харківський інженерно-економічний інститут за спеціальністю - економіка та організація машинобудівної промисловості, кваліфікація - інженер-економіст.

В  1995 р. пройшла навчання в Міжгалузевому інституті підвищення кваліфікації при Харківському державному економічному університеті за спеціальністю «Менеджмент та маркетинг».

 В 2002 р. пройшла навчання в Українській  інженерно-педагогічній академії за спеціальністю «Професійне навчання».

В 2005 р. закінчила Академію цивільного захисту України за спеціальністю  -  пожежна безпека, кваліфікація - спеціаліст з пожежної безпеки.

В 2016 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Розвиток системи надання державних послуг у сфері цивільного захисту» за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління.

В 2017 р.  проходила стажування в Поморській академії, м. Слупськ, Польща, Інститут Національної Безпеки.

 

Пріоритетні напрямки наукових досліджень

 

-          організаційно-економічні механізми та інструменти управління діяльності органів та підрозділів ДСНС;

-          проблеми страхового фонду документації;

-          оцінка результативності та ефективності заходів та засобів щодо удосконалення систем пожежної та цивільної безпеки.

 

Відзнаки

 

 Грамота МНС України за високий професіоналізм, зразкову дисципліну та з нагоди випуску молодих фахівців для комплектування підрозділів аварійно-рятувальної служби ( Наказ МНС України №285 від 12.06.2008 р.)

 

Основні наукові праці

 

Монографія «Система державних послуг у сфері цивільного захисту» присвячена теоретичним, методологічним та практичним питанням щодо системи державних послуг у сфері цивільного захисту. Розглядаються правові основи та правове забезпечення надання державних послуг органами та підрозділами ДСНС. 

Розробник методичних рекомендацій та конспекту лекцій з дисциплін: «Економіка цивільного захисту», «Економіка пожежної безпеки».

Автор більш 30 наукових статей та тез, що опубліковані в провідних фахових виданнях України й інших країн.

 

Профіль науковця в ORCID

Профіль науковця в Google Scholar

 

 

Карпеко Надія Миколаївна,

старший викладач кафедри, кандидат наук з державного управління

 

 

Освіта

 

2001 рік – закінчила Харківський державний університет ім. В.Н. Каразіна за спеціальністю «історія» з присвоєнням кваліфікації історика, викладача історії та суспільно-політичних дисциплін. Диплом ХА № 14533542.

 

2007 рік – закінчила Харківську філію Українського державного університету економіки і фінансів за спеціальністю «Економіка і підприємництво»  з присвоєнням кваліфікації бакалавра з фінансів. Диплом ХА № 32050483.

 

2017 рік – кандидат наук з державного управління, тема кандидатської дисертації «Організаційно-економічний механізм державного регулювання розвитку загальної середньої освіти в Україні». Диплом ДК № 041899.

 

Пріорітетні напрямки наукових досліджень

-          Організаційно-економічні механізми державного регулювання розвитку загальної середньої освіти в Україні.

-          Формування сучасних стандартів освіти у сфері цивільного захисту

Основні наукові праці

1.          Карпеко Н. М. Напрями удосконалення організаційного механізму державного регулювання розвитку середньої освіти України / Н. М. Карпеко / Теорія та практика державного управління : Збірник наукових праць – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2016. – Вип. 2 (53). – С.157-162.

2.    Карпеко Н. М. Формування економічних механізмів якісного розвитку середньої освіти / Н. М. Карпеко / Публічне управління та митне адміністрування (правонаступник наукового збірника «Вісник Академії митної служби України) Серія : Державне управління : Збірник наукових праць – Дніпро : Вид-во УМСФ, 2015. – Вип. 2 (13). – С.77-82.

3.    Карпеко Н. М. Застосування економічного механізму державного реформування середньої освіти / Н. М. Карпеко / Вісник Національного університету цивільного захисту України : Збірник наукових праць – Х. : Міськдрук, 2016. – Вип. 1 (4). – С. 67–72.

4.    Карпеко Н. М. Проблеми та напрями удосконалення економічного механізму державного регулювання освіти / Н. М. Карпеко / Публічне управління та митне адміністрування. Серія : Державне управління : Збірник наукових праць – Дніпро : Вид-во УМСФ, 2016. – Вип. 1 (16).– С.117-123.

5.    Карпеко Н. М. Правові основи державного управління розвитку дистанційного навчання у сфері середньої освіти / Н. М. Карпеко [Електронний ресурс] / Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування. – 2016. – № 2 – Режим доступу : http://el-zbirn-du.at.ua/2015_2/10.pdf.

6.    Карпеко Н. М. Управлінсько-методологічний вимір використання соціального й освітнього потенціалу при формуванні безпеки регіонів України / А. Л. Помаза-Пономаренко, Н. М. Карпеко / Вісник Національного університету цивільного захисту України. Серія : Державне управління, 2016. – № 2 (5). – С. 42-47.

7.    Karpeko N. The development of Ukrainian education in the context of transformation of the state administration and ensuring of regional development / N. Karpeko / Journal of Geography, Politics and Society, 2016. – № 3. – С.45-48.

8.    Карпеко Н. М. Механізми формування сучасних освітніх технологій / Н. М. Карпеко /Вісник Національного університету цивільного захисту України. Серія : Державне управління, 2017. – № 2 (7). – С.268-276.

9.    Karpeko N. State mechanisms of ensuring qualitative modernization of secondary education  / NKarpeko /  Journal of Geography, Politics and Society, 2017. - № 7(1). – С.56-59.

 

Профіль науковця в ORCID

Профіль науковця в Google Scholar

 

 

 

Гончарова Тамара Анатоліївна,

викладач кафедри

 

 

 

Освіта

 

1974 р. – закінчила  Харківський Державний Університет  ім. О.М. Горького за спеціальністю «Політична економія», (кваліфікація «викладач політичної економії» Диплом А-1 № 980449)

 

Пріорітетні напрямки наукових досліджень

 

– Економічні аспекти національної безпеки України.

– Визначення пріоритетних характеристик та формування необхідних рис керівника підрозділів системи цивільного захисту .

-          Еволюція принципів управління в умовах формування сталих ринкових відносин в Україні.

-          Організаційна культура,особливості її формування в органах та підрозділах системи цивільного захисту України.

-         

 

Відзнаки :

Відмінник освіти України – посвідчення 45008 (2000 р.)

 

Основні наукові праці :

 

Конспект лекцій з основ менеджменту.

Конспект лекцій з основ підприємницької діяльності.

Головні проблеми визначення моделі менеджменту для організацій в Україні.

 

Профіль науковця в ORCID

Профіль науковця в Google Scholar

 

 


 

 

Лисенко Світлана Миколаївна,

лаборант кафедри

 

Освіта

 

2002р. – закінчила Харківський державний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва за спеціальністю «Облік і аудит», (кваліфікація «економіст з бухгалтерського обліку і фінансів» диплом ХА № 19174945)

2004 р. – закінчила Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України  за спеціальністю «Державне управління», (кваліфікація «магістр державного управління»  (диплом ХА 23612063)

 


 

 

 

 


 

 

 

^ Наверх