на головну
укррусангл

Кафедра психології діяльності в особливих умовах

Кафедра психології діяльності в особливих умовах є провідним структурним підрозділом соціально-психологічного факультету Національного університету цивільного захисту України.

Основне призначення кафедри – підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за спеціальністю 6.030102 «Психологія», «спеціаліст» за спеціальністю 7.03010201 «Психологія» та фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальністю 8.03010201 «Психологія».

Метою діяльності кафедри є забезпечення високоякісної професійної підготовки фахівців у сфері екстремальної та кризової психології, що відповідає галузевим стандартам вищої освіти України, підвищення рівня викладання фахових дисциплін і модернізація навчального процесу на вимогу потреб сучасного ринку праці та світових тенденцій розвитку вітчизняної системи освіти, зміцнення плідної співпраці зі спорідненими кафедрами інших вищих навчальних закладів.

На кафедрі працює: 16 науково-педагогічних працівників, з яких 3 доктори наук та 10 кандидатів наук (3 – професори, 6 – доцентів).

Кафедра психології діяльності в особливих умовах створена шляхом реорганізації кафедр прикладної та загальної психології у 2015 році.

 Основні напрями діяльності кафедри:

1. Кафедра здійснює навчання бакалаврів, спеціалістів та магістрів за спеціалізаціями «Екстремальна та кризова психологія» і «Робота з персоналом».

2. За відповідними напрямами та спеціальностями здійснюється наукова, науково-дослідна та науково-технічна діяльності.

3. Підтримується тісний зв'язок з управлінськими та практичними підрозділами ДСНС України.

4. Здійснюється виховна та просвітницька діяльність.

^ Наверх