на головну
укррусангл

Методична та видавнича діяльність

Методична та видавнича діяльність кафедри за роками:
 
2012 рік
1. Перелигіна Л.А., Приходько Ю.О. Психологічні чинники успішності професійної діяльності пожежних-рятувальників МНС України: Монографія – Х.: НУЦЗУ, КП «Міська друкарня», 2012. – 216 с.
2. Скориніна-Погребна О.В.Формування економічної еліти в сучасному українському суспільстві. Монографія. – Харків : ІНЖЕК, 2012. – 280 с.
 
2013 рік
1. Афанасьєва Н.Є., Олійников О.А., Перелигіна Л.А., Садковий В.П., Титаренко А.В., Тогобицька В.Д. Професійні деструкції працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій та їх психокорекція – Х.: НУЦЗУ, КП «Міська друкарня», 2013. – 156 с.
2. Кризова психологія: Навч. посіб . / Ю.В.Александров, Л.О. Гонтаренко, О.П. Євсюков, А.С. Куфлієвський, С.Ю. Лєбєдєва, Л.А. Перелигіна та ін. – Х.: НУЦЗУ, КП «Міська друкарня», 2013. – 380 с.
 
2014 рік
1. Балабанова Л.М., Жданова І.В., Нежута А.В. Психологічні особливості професійного самовизначення  правоохоронців: Монографія– Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, вид-во «Федорко». – 2014. – 152 с.     
2. Кучеренко С.М. Методичні вказівки до організації самостійної роботи курсантів та студентів з дисципліни  «Психологія праці» – 2014 р. (Електрона бібліотека НУЦЗУ).
3.Психологічні особливості віддалених наслідків стресогенних впливів: монографія / М. С. Корольчук, В.М. Корольчук, А.І. Кулаженко, С.М. Миронець, О.В. Тімченко, Л.А. Перелигіна, В.Є. Христенко. – К.: иїв. Нац.. торг.-екон. Ун-т, 2014. – 276 с.
4. Радько О.В., Ушакова І.М., перелигіна Л.А. Психологічні особливості ефективності професійної діяльності фахівців спеціального підрозділу служби інкасації Державної служби охорони при МВС. Монографія. – Харків: НУЦЗУ, Міськдрук, 2014. – 184 с.
5. Ушакова І.М. Вікова психологія . Курс лекцій. / І.М.Ушакова. [Електр. ресурс] – Ел. бібл. НУЦЗУ, 2015 – 114 с.
6. Ушакова І.М. Геронтопсихологія. Підручник. / І.М.Ушакова. – Харків: Міськдрук, 2014 – 236 с.
 
2015 рік
1. Кучеренко С.М.  Методичні вказівки до організації самостійної роботи курсантів та студентів з дисципліни  «Психологічне забезпечення професійної діяльності» – 2015 р. (Електрона бібліотека НУЦЗУ).
2. Теоретико-методологічні основи соціально-психологічного тренінгу: навч. посіб. / Н.Є.Афанасьєва, Л.А. Перелигіна. – Х.: ХНАДУ, 2015. – 320 с
 
2016 рік
1. Боснюк В.Ф. Експериментальна психологія: Методичні рекомендації з підготовки до семінарських і практичних занять. – Х.: НУЦЗУ, 2016. – 49 с.
2. Боснюк В.Ф., Олефір В.О., Перелигіна Л.А. Інтелектуально-емоційний ресурс копінг-поведінки рятувальника. – Х.: ХНАДУ, 2016. – 196 с.
3.  Гура С.О. Курс лекцій з дисципліни «Інженерна психологія» – 2016 р. (Електрона бібліотека НУЦЗУ).
4.  Гура С.О. Курс лекцій з дисципліни «Психологія травмуючих ситуацій – 2016 р. (Електрона бібліотека НУЦЗУ).
5. Кучеренко С.М.  Курс лекцій з дисципліни  «Психологічне забезпечення професійної діяльності» – 2016 р. (Електрона бібліотека НУЦЗУ).
6. Кучеренко С.М.  Методичні вказівки до організації самостійної роботи курсантів та студентів з дисципліни  «Психологія праці та її безпеки» – 2016 р. (Електрона бібліотека НУЦЗУ).
7. Світлична Н. О., Перелигіна Л.А., Афанасьєва Н.Є. Соціально-психологічні чинники збереження психологічного здоров’я працівників ДСНС – Х.: ХНАДУ, 2016. – 296 с.
8. Ушакова І.М. Теоретико-методологічні проблеми психології. Курс лекцій. / І.М.Ушакова. [Електр. ресурс] – Ел. бібл. НУЦЗУ, 2016 – 182 с.
9. Сергієнко Н.П. Методика викладання у вищій школі: Курс лекцій. – Х.: НУЦЗУ, 2016. – 72 с.
10. Сергієнко Н.П. Основи психологічної практики: Курс лекцій. – Х.: НУЦЗУ, 2016. – 84 с.
 
2017 рік
1.Афанасьєва Н.Є. Психологічне консультування фахівців екстремального профілю: теорія, методологія, практика: монографія. Харків: НУЦЗУ,  2017.  – 315 с.
2.Боснюк В.Ф. Математичні методи в психології. Збірник таблиць критичних значень статистичних критеріїв аналізу даних. – Х.: НУЦЗУ, 2017. – 18 с.
3.Селюкова Т.В. Діагностика та корекція посттравматичних стресових розладів: Курс лекцій. – Х.: НУЦЗУ, 2017. (Електронна бібліотека).
 
 
^ Наверх