на головну
укррусангл

Виховна діяльність

На кафедрі психології діяльності в особливих умовах соціально-психологічного факультету НУЦЗУ проводиться в широкому обсязі організаційно-виховна робота, складовою частиною якої  є кураторство.  
Мета кураторства – надання кваліфікованих консультацій щодо формування індивідуального навчального плану курсанта, студента, його реалізацію протягом всього періоду навчання, проведення культурно-просвітницьких заходів в позаурочний час, сприяння керівництву курсів у забезпеченні службової дисципліни.
Кураторами  груп являються майже всі викладачі кафедри, які:
-    спостерігають та вивчають морально-психологічні та ділові якості курсантів, студентів, знають їхні потреби та запити, надають допомогу у їх вирішенні;
-    ознайомлюють з принципами кредитно-модульної системи підготовки фахівців та можливостями формування індивідуального навчального плану;
-    надають рекомендації та консультації курсантам та студентам з питань роботи над курсовими та дипломними роботами;
-    контролюють навчальну роботу в період сесії, роблять разом з групою висновки за результатами сесії, розглядають помилки, окреслюють проблеми та перспективи навчання;
-    беруть участь в організації дозвілля, спортивних та культурно-масових заходах з курсантами, студентами групи;
-     проводять бесіди, диспути, екскурсії історичними місцями Харкова та інше.
        На кафедрі організовується робота з відвідування курсантами (студентами) місць, пов’язаних з героїчними подіями в історії України.  Проводяться бесіди, у тому числі у неформальних умовах, з курсантами та студентами про майбутню професію, професійну етику та норми професійних ділових відносин. На факультеті проводяться різноманітні розважальні заходи: конкурси художньої самодіяльності, виступи команд КВК. Організовуються відвідування художніх музеїв, виставок, кінотеатрів, вечорів поезії, дискотек тощо.
 

^ Наверх