на головну
укррусангл

Навчальна діяльність

Перелік навчальних дисциплін
кафедри психології діяльності в особливих умовах, що викладаються курсантам, студентам та слухачам Університету за спеціальністю «Психологія»:
 
Освітній ступінь – «бакалавр» (спеціалізації – «екстремальна та кризова психологія», «робота з персоналом»):
Анатомія нервової системи та фізіологія вищої нервової діяльності
Вікова та геронтопсихологія
Експериментальна психологія
Екстремальна та кризова психологія
Загальна психологія
Ігротехнічні методи в психології
Математичні методи в психології
Медицина надзвичайних ситуацій  
Методика викладання психології
Основи біології людини
Основи організації праці та організаційної психології
Основи психологічної практики (практична психологія)
Основи психотерапії та психопрофілактики
Патологічна та клінічна психологія
Педагогіка та педагогічна психологія
Психодіагностика (диференціальна психологія)
Психологічна експертиза в кадровій роботі
Психологічна експертиза в різних галузях психології
Психологічне консультування
Психологічний спецпрактикум із роботи з персоналом
Психологічний спецпрактикум по екстремальній та кризовій психології
Психологія забезпечення професійної діяльності
Психологія здоров'я та психосоматика
Психологія праці та інженерна психологія
Психологія сексуальності
Психологія суїцидальної поведінки
Психологія управління та кадровий менеджмент
Психофізіологія
Соціальна та політична психологія
Соціально-психологічний тренінг
Тренінг професійної адаптації
 
Освітній ступінь – магістр (спеціалізація – «екстремальна та кризова психологія»):
Діагностика та корекція посттравматичних стресових розладів
Екстремальна та кризова психологія
Етнопсихологія та міжкультурна взаємодія
Методика викладання у вищій школі
Методика та організація наукових досліджень
Методологія соціально-психологічного тренінгу
Організація та технології соціальної та психологічної допомоги в постраждалих спільнотах
Основи професійної підтримки життя
Психологічна допомога в кризових та екстремальних ситуаціях
Психологія впливу та захисту
Психологія сексуальності
Психологія сім'ї
Психологія спорту
Психологія творчості
Психологія травмуючих ситуацій
Специфіка наукових досліджень в екстремальній та кризовій психології
Теоретико-методологічні проблеми психології
 
Освітньо-науковий ступінь – доктор філософії (спеціалізація – «екстремальна та кризова психологія»):
Інструментальні засоби наукових досліджень
Методика викладання у вищій школі
Проблеми психологічної реабілітації
Психологічна безпека персоналу екстремальних видів діяльності
Психологія поведінки людини в екстремальних ситуаціях
Психотравматологія
Теоретико-методологічні проблеми психології діяльності в особливих умовах
Теорія та методологія досліджень в межах психології діяльності в особливих умовах
 
Для курсантів, студентів і слухачів Університету за усіма іншими спеціальностями викладається навчальна дисципліна:
Психологія
 
 
УЧАСТЬ В ОЛІМПІАДАХ
 
Під керівництвом викладачів кафедри студенти та курсанти приймають активну участь в олімпіадах з психології. Тільки за останні навчальні роки підготовлені наступні наукові роботи, які зайняли призові місця:
 
1. Андріїв Н.О. (науковий керівник Ільїна Ю.Ю.) зайняла 3 місце в 2013 році у другому етапі Всеукраїнського конкурсу наукових робіт за напрямом «Вікова та педагогічна психологія», який проводився у Переяслав-Хмельницькому педагогічному університеті ім. Г. Сковороди. Тема роботи: «Особливості часової перспективи курсантів та студентів».
2. Соколенко А.О. (науковий керівник Сергієнко Н.П.) виборола 3 місце в 2013 році у 4-ому міжнародному конкурсі наукових робіт Академії пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля МНС України (м. Черкаси), тема наукової роботи «Особливості емоційного вигорання працівників ДСНС України на різних етапах професіоналізації».
3. Топчій В.О. (науковий керівник Боснюк В.Ф.) зайняв 1 місце в 2014 році у відкритому Міжнародному конкурсі на кращу наукову роботу курсантів, студентів та слухачів у сфері безпеки життєдіяльності на базі Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Тема роботи: «Метакогнітивні здібності як фактор професійної успішності рятувальника».
4. Сошенко А.В. (науковий керівник Боснюк В.Ф.) зайняла 3 місце в 2014 році у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих,  гуманітарних наук у розділі «Педагогічна та вікова психологія» ДВНЗ Переяслав-Хмельницький державний університет ім. Г. Сковороди. Тема роботи: «Формування професійної мотивації у майбутніх представників ризиконебезпечних професій».
5. Кукоба Н.С.  (науковий керівник Афанасьєва Н.Є.) посіла 3 місце в 2015 році у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Теорія та методика професійної освіти», який проводився в Українській інженерно-педагогічній академії. Тема роботи: «Формування особистісної готовності до професійної діяльності майбутніх психологів».
6. Зубко М.В. (науковий керівник Ільїна Ю.Ю.) зайняла 2 місце в 2015 році у другому турі Міського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю «Психологія», який проводився у Харківському національному університеті ім. Каразіна. Тема роботи:  «Особливості сприйняття часу майбутніми рятувальниками в екстремальних ситуаціях».
7. Любарский О. (науковий керівник Швалб А.Ю.) виборов 3 місце в 2015 році у другому турі Міського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю «Психологія», який проводився у Харківському національному університеті ім. Каразіна. Тема роботи:  «Життєві перспективи рятувальників ДСНС України».
8. Вєтрова М.Д. (науковий керівник Сергієнко Н.П.) зайняла 2 місце 2016 року у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у галузі «Педагогічна та вікова психологія», який проводився в Південноукраїнському національному педагогічному університеті імені К.Д. Ушинського. Тема роботи: «Становлення професійної ідентичності  студентів-психологів НУЦЗУ».
^ Наверх