на головну
укррусангл

Навчальна діяльність

Перелік навчальних дисциплін
кафедри психології діяльності в особливих умовах, що викладаються курсантам, студентам та слухачам Університету за спеціальністю «Психологія»:
 
Освітній ступінь – «бакалавр» (спеціалізації – «екстремальна та кризова психологія», «робота з персоналом»):
Анатомія нервової системи та фізіологія вищої нервової діяльності
Вікова та геронтопсихологія
Експериментальна психологія
Екстремальна та кризова психологія
Загальна психологія
Ігротехнічні методи в психології
Математичні методи в психології
Медицина надзвичайних ситуацій  
Методика викладання психології
Основи біології людини
Основи організації праці та організаційної психології
Основи психологічної практики (практична психологія)
Основи психотерапії та психопрофілактики
Патологічна та клінічна психологія
Педагогіка та педагогічна психологія
Психодіагностика (диференціальна психологія)
Психологічна експертиза в кадровій роботі
Психологічна експертиза в різних галузях психології
Психологічне консультування
Психологічний спецпрактикум із роботи з персоналом
Психологічний спецпрактикум по екстремальній та кризовій психології
Психологія забезпечення професійної діяльності
Психологія здоров'я та психосоматика
Психологія праці та інженерна психологія
Психологія сексуальності
Психологія суїцидальної поведінки
Психологія управління та кадровий менеджмент
Психофізіологія
Соціальна та політична психологія
Соціально-психологічний тренінг
Тренінг професійної адаптації
 
Освітній ступінь – магістр (спеціалізація – «екстремальна та кризова психологія»):
Діагностика та корекція посттравматичних стресових розладів
Екстремальна та кризова психологія
Етнопсихологія та міжкультурна взаємодія
Методика викладання у вищій школі
Методика та організація наукових досліджень
Методологія соціально-психологічного тренінгу
Організація та технології соціальної та психологічної допомоги в постраждалих спільнотах
Основи професійної підтримки життя
Психологічна допомога в кризових та екстремальних ситуаціях
Психологія впливу та захисту
Психологія сексуальності
Психологія сім'ї
Психологія спорту
Психологія творчості
Психологія травмуючих ситуацій
Специфіка наукових досліджень в екстремальній та кризовій психології
Теоретико-методологічні проблеми психології
 
Освітньо-науковий ступінь – доктор філософії (спеціалізація – «екстремальна та кризова психологія»):
Інструментальні засоби наукових досліджень
Методика викладання у вищій школі
Проблеми психологічної реабілітації
Психологічна безпека персоналу екстремальних видів діяльності
Психологія поведінки людини в екстремальних ситуаціях
Психотравматологія
Теоретико-методологічні проблеми психології діяльності в особливих умовах
Теорія та методологія досліджень в межах психології діяльності в особливих умовах
 
Для курсантів, студентів і слухачів Університету за усіма іншими спеціальностями викладається навчальна дисципліна:
Психологія
 
 
НАУКОВІ ПСИХОЛОГІЧНІ ЖУРНАЛИ ІНОЗЕМНИМИ МОВАМИ
 
GENERAL PSYCHOLOGY
1.http://www.apa.org/pubs/journals/amp/ – American Psychologist
2.http://www.annualreviews.org/loi/psych/ – Annual Review of Psychology
3.http://www.apa.org/pubs/journals/arc/ – Archives of Scientific Psychology
4.http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)2044-8295 – British Journal of Psychology
5.http://www.apa.org/pubs/journals/cep/ – Canadian Journal of Experimental Psychology 
6.http://www.apa.org/pubs/journals/cap/ – Canadian Psychology
7.http://www.tandfonline.com/toc/pijp20/current – International Journal of Psychology
8.http://www.apa.org/pubs/journals/apl/ – Journal of Applied Psychology
9. http://www.apa.org/pubs/journals/xap/ – Journal of Experimental Psychology: Applied
10. http://www.apa.org/pubs/journals/xge/ – Journal of Experimental Psychology: General
11. http://www.apa.org/pubs/journals/bul/ – Psychological Bulletin
12. http://www.apa.org/pubs/journals/rev/ – Psychological Review
13. http://www.apa.org/pubs/journals/gpr/ – Review of General Psychology
 
SOCIAL PSYCHOLOGY
1.http://www.tandfonline.com/toc/hbas20/current – Basic and Applied Social Psychology
2.http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)2044-8309/  – British Journal of Social Psychology
3.http://www.tandfonline.com/toc/pers20/current – European Review of Social Psychology 
4.http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1099-0992 – European Journal of Social Psychology
5.http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/%28ISSN%291099-1298/ – Journal of Community and Applied Social Psychology
6.https://jspp.psychopen.eu/index.php/jspp – Journal of Social and Political Psychology
7.http://www.tandfonline.com/toc/vsoc20/current – Journal of Social Psychology
8.https://www.sbp-journal.com/index.php/sbp – Social Behavior and Personality: An International Journal
 
PERSONALITY PSYCHOLOGY
1. http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1099-0984 – European Journal of Personality
2. http://www.apa.org/pubs/journals/psp/ – Journal of Personality and Social Psychology
3. http://www.tandfonline.com/toc/hjpa20/current – Journal of Personality Assessment
4. https://www.journals.elsevier.com/journal-of-research-in-personality/ – Journal of Research in Personality
5. http://www.sciencedirect.com/science/journal/01918869/ – Personality and Individual Differences
6. http://www.apa.org/pubs/journals/pas/ – Psychological Assessment
7. http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1744-6570 – Personnel Psychology
 
ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY AND GROUP BEHAVIOR
1.http://www.apa.org/pubs/journals/gdn/ –  Group Dynamics: Theory, Research, and Practice
2.https://www.journals.elsevier.com/journal-of-economic-psychology/ – Journal of Economic Psychology
3.http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1099-1379 – Journal of Organizational Behavior
4.https://www.journals.elsevier.com/journal-of-vocational-behavior/ – Journal of Vocational Behavior
5.https://www.journals.elsevier.com/organizational-behavior-and-human-decision-processes/ – Organizational Behavior and Human Decision Processes
6.http://journals.sagepub.com/loi/sgrd – Small Group Research
7.http://www.socialpsychology.org/journals.htm – Canadian Journal of Behavioural Science
 
JUDGMENT AND DECISION MAKING
1.https://www.journals.elsevier.com/acta-psychologica/ – Acta Psychologica
2.https://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-forecasting/ – International Journal of Forecasting
3.http://journal.sjdm.org/ – Judgment and Decision Making
4.http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1099-0771 – Journal of Behavioral Decision Making
5.http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1099-131X – Journal of Forecasting
6.https://link.springer.com/journal/10732 – Journal of Heuristics
7.https://link.springer.com/journal/11166 – Journal of Risk and Uncertainty
8.https://link.springer.com/journal/11238 – Theory and Decision
9.http://www.tandfonline.com/toc/ptar20/current – Thinking and Reasoning
 
AGGRESSION, CONFLICT, AND PEACE
1.https://www.journals.elsevier.com/aggression-and-violent-behavior/ – Aggression and Violent Behavior: A Review Journal
2.http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1098-2337 – Aggressive Behavior 
3.http://www.apa.org/pubs/journals/pac/ – Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology
4.http://www.ispp.org/news/journal/ – Political Psychology
5.http://www.apa.org/pubs/journals/vio/ – Psychology of Violence
6.http://www.tandfonline.com/toc/uter20/current – Studies in Conflict and Terrorism
7.http://journals.sagepub.com/loi/vawa – Violence Against Women
 
EMOTION AND MOTIVATION
1. http://www.tandfonline.com/loi/pcem20/ – Cognition and Emotion
2. http://www.apa.org/pubs/journals/emo/ – Emotion
3. http://journals.sagepub.com/loi/emra – Emotion Review
4. http://journals.sagepub.com/loi/ebxa – Journal of Emotional and Behavioral Disorders
 
OTHER PSYCHOLOGY TOPICS
1. http://www.tandfonline.com/toc/hebh20/current – Ethics and Behavior
2. https://www.journals.elsevier.com/journal-of-consumer-psychology/ – Journal of Consumer Psychology
3. http://www.jstor.org/journal/jconsrese – Journal of Consumer Research
4. https://www.journals.elsevier.com/journal-of-environmental-psychology/ – Journal of Environmental Psychology
5. https://link.springer.com/journal/10919 – Journal of Nonverbal Behavior
6. http://journals.sagepub.com/loi/spra – Journal of Social and Personal Relationships
7. https://link.springer.com/journal/10979 – Law and Human Behavior
8. http://www.tandfonline.com/toc/rpop20/current – Patterns of Prejudice
9. http://www.apa.org/pubs/journals/ppm/ – Psychology of Popular Media Culture 
10. http://www.apa.org/pubs/journals/law/ – Psychology, Public Policy, and Law
11. http://www.tandfonline.com/toc/hrls20/current – Research on Language and Social Interaction
12. http://www.tandfonline.com/toc/psai20/current – Self and Identity 
13. http://www.tandfonline.com/toc/psif20/current – Social Influence
14. https://link.springer.com/journal/11211 – Social Justice Research
15. http://www.tandfonline.com/toc/psns20/current – Social Neuroscience
 
 
^ Наверх