на головну
укррусангл

Наукова діяльність

Науково-дослідна робота кафедри виконується у рамках напряму «Психологія діяльності в особливих умовах», у межах якого науково-педагогічні працівники кафедри, ад’юнкти, здобувачі проводять наукові дослідження за наступною тематикою:
-    Вплив екстремальних ситуацій на психічні стани працівників ризиконебезпечного профілю діяльності;
-    Особистісні предиктори професійного вигорання працівників ДСНС України;
-    Проблема психологічного здоров’я  працівників ДСНС України;
-    Особливості захисно-копінгової поведінки рятувальників у стресових умовах діяльності;
-    Концептуальні принципи психологічного консультування працівників екстремального профілю діяльності тощо.
Від січня 2007 року кафедра здійснює підготовку та видання періодичного наукового фахового видання «Проблеми екстремальної та кризової психології», яке внесене до переліку фахових видань ВАК України  у галузі психологічних наук.
Кожні три роки працівники кафедри у співпраці з науковцями лабораторії екстремальної та кризової психології НУЦЗУ організовують міжнародну науково-практичну конференцію «Сучасний стан екстремальної та кризової психології». Тези доповідей учасників конференції публікуються у відповідних збірниках.
 

 
УЧАСТЬ У ВСЕУКРАЇНСЬКИХ КОНКУРСАХ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ
 
Під керівництвом викладачів кафедри студенти та курсанти приймають активну участь у різноманітних конкурсах студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук. Тільки за останні навчальні роки підготовлені наступні наукові роботи, які зайняли призові місця:
 
1. Андріїв Н.О. (науковий керівник Ільїна Ю.Ю.) зайняла 3 місце в 2013 році у другому етапі Всеукраїнського конкурсу наукових робіт за напрямом «Вікова та педагогічна психологія», який проводився у Переяслав-Хмельницькому педагогічному університеті ім. Г. Сковороди. Тема роботи: «Особливості часової перспективи курсантів та студентів».
2. Соколенко А.О. (науковий керівник Сергієнко Н.П.) виборола 3 місце в 2013 році у 4-ому міжнародному конкурсі наукових робіт Академії пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля МНС України (м. Черкаси), тема наукової роботи «Особливості емоційного вигорання працівників ДСНС України на різних етапах професіоналізації».
3. Топчій В.О. (науковий керівник Боснюк В.Ф.) зайняв 1 місце в 2014 році у відкритому Міжнародному конкурсі на кращу наукову роботу курсантів, студентів та слухачів у сфері безпеки життєдіяльності на базі Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Тема роботи: «Метакогнітивні здібності як фактор професійної успішності рятувальника».
4. Сошенко А.В. (науковий керівник Боснюк В.Ф.) зайняла 3 місце в 2014 році у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих,  гуманітарних наук у розділі «Педагогічна та вікова психологія» ДВНЗ Переяслав-Хмельницький державний університет ім. Г. Сковороди. Тема роботи: «Формування професійної мотивації у майбутніх представників ризиконебезпечних професій».
5. Кукоба Н.С.  (науковий керівник Афанасьєва Н.Є.) посіла 3 місце в 2015 році у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Теорія та методика професійної освіти», який проводився в Українській інженерно-педагогічній академії. Тема роботи: «Формування особистісної готовності до професійної діяльності майбутніх психологів».
6. Зубко М.В. (науковий керівник Ільїна Ю.Ю.) зайняла 2 місце в 2015 році у другому турі Міського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю «Психологія», який проводився у Харківському національному університеті ім. Каразіна. Тема роботи:  «Особливості сприйняття часу майбутніми рятувальниками в екстремальних ситуаціях».
7. Любарский О. (науковий керівник Швалб А.Ю.) виборов 3 місце в 2015 році у другому турі Міського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю «Психологія», який проводився у Харківському національному університеті ім. Каразіна. Тема роботи:  «Життєві перспективи рятувальників ДСНС України».
8. Вєтрова М.Д. (науковий керівник Сергієнко Н.П.) зайняла 2 місце 2016 року у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у галузі «Педагогічна та вікова психологія», який проводився в Південноукраїнському національному педагогічному університеті імені К.Д. Ушинського. Тема роботи: «Становлення професійної ідентичності  студентів-психологів НУЦЗУ».
9. Гончаренко К.С. (науковий керівник Боснюк В.Ф.) зайняла 3 місце 2017 році у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих,  гуманітарних наук у розділі «Теорія та методи професійної освіти» на базі  Української інженерно-педагогічної академії. Тема роботи: «Особливості сприйняття образу психолога ДСНС України».
10. Попова Т.О. (науковий керівник Гура С.О.) зайняла 2 місце 2017 році у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих,  гуманітарних наук у галузі «Педагогічна та вікова психологія», який проводився в Південноукраїнському національному педагогічному університеті імені К.Д. Ушинського. Тема роботи: «Аналіз особливостей віктимності у сучасної молоді».
11. Бутко О.О. (науковий керівник Скориніна-Погребна О.В.) зайняла 3 місце в 2017 році у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих,  гуманітарних наук у галузі «Соціологічні науки» на базі  Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Тема роботи: «Особливості агресивної поведінки молоді в сучасному українському суспільстві».
 
 
^ Наверх