на головну
укррусангл

Наукова діяльність

Науково-дослідна робота кафедри виконується у рамках напряму «Психологія діяльності в особливих умовах», у межах якого науково-педагогічні працівники кафедри, ад’юнкти, здобувачі проводять наукові дослідження за наступною тематикою:
-    Вплив екстремальних ситуацій на психічні стани працівників ризиконебезпечного профілю діяльності;
-    Особистісні предиктори професійного вигорання працівників ДСНС України;
-    Проблема психологічного здоров’я  працівників ДСНС України;
-    Особливості захисно-копінгової поведінки рятувальників у стресових умовах діяльності;
-    Концептуальні принципи психологічного консультування працівників екстремального профілю діяльності тощо.
Від січня 2007 року кафедра здійснює підготовку та видання періодичного наукового фахового видання «Проблеми екстремальної та кризової психології», яке внесене до переліку фахових видань ВАК України  у галузі психологічних наук.
Кожні три роки працівники кафедри у співпраці з науковцями лабораторії екстремальної та кризової психології НУЦЗУ організовують міжнародну науково-практичну конференцію «Сучасний стан екстремальної та кризової психології». Тези доповідей учасників конференції публікуються у відповідних збірниках.
 

^ Наверх