на головну
укррусангл

Спеціальності та спеціалізації

Працівники кафедри здійснюють навчання курсантів, студентів та слухачів Університету за спеціальність – 053 «Психологія», що включає в себе дві спеціалізації:
1)  екстремальна та кризова психологія
2)  робота з персоналом
 
1. Спеціалізація – екстремальна та кризова психологія
Освітній ступінь – бакалавр
Строк підготовки – 4 роки (4 роки 9 місяців – заочна форма навчання)
Кваліфікація  – лаборант наукового підрозділу
Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання – повна загальна середня освіта
 
Освітній ступінь – бакалавр
Нормативний термін навчання – 2 роки (на базі освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" зараховані на 3 курс)
Кваліфікація –  лаборант наукового підрозділу
 
Освітній ступінь – магістр
Строк підготовки – 1 рік 6 місяців (1 рік 9 місяців – заочна форма навчання)
Кваліфікація  – психолог, викладач вищого навчального закладу
Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання – перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
 
Освітньо-науковий ступінь – доктор філософії
Строк підготовки – чотири роки
Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання – другий (магістерський) рівень
 
2.   Спеціалізація – робота з персоналом
Освітній ступінь – бакалавр
Строк підготовки – 4 роки
Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання – повна загальна середня освіта
^ Наверх