на головну
укррусангл

Навчальна практика

Практика курсантів, студентів та слухачів у практичному підрозділі ДСНС України або інших організацій є складовою частиною навчально-виховного процесу та є завершальним етапом навчання і проводиться після опанування теоретичної частини освітньо-професійної програми за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем та перед виконанням кваліфікаційної роботи.

Навчальна (ознайомча) практика курсантів, студентів, слухачів 1-го курсу є складовою часткою навчального процесу і здійснюється відповідно до типового положення про проходження практики курсантами (студентами) вищих закладів освіти України. Практика організовується на базі кафедри психології діяльності в особливих умовах НУЦЗУ.

Навчальна (ознайомча) практика курсантів, студентів, слухачів 2-го та 3-го курсу проводиться в центрі психологічного забезпечення та роботи з особовим складом ДСНС України.

Переддипломна практика (стажування) курсантів, студентів та слухачів 4-го курсу проводиться в центрі психологічного забезпечення та роботи з особовим складом, як правило, здійснюється на посадах, які передбачається заміщати даними випускниками після завершення ними навчання.

Мета практики – підготувати майбутнього фахівця до самостійного виконання професійних функцій на певній посаді чи у сфері професійної діяльності.

Завдання практики:

  • Подальше закріплення та поглиблення отриманих курсантами, студентами та слухачами теоретичних знань.
  • Набуття та удосконалення професійних умінь і навичок роботи на посаді практичного психолога, головного фахівця (психолога) Управління по роботі з персоналом ГТУ ДСНС України в області або інших організацій.
  • Збір та узагальнення курсантами, студентами та слухачами інформації про роботу практичного психолога, головного фахівця (психолога) Управління по роботі з персоналом ГТУ ДСНС України в області або інших організацій для використання у навчальному процесі.
  • Прищеплення курсантам, студентам та слухачам інтересу до обраної спеціальності.
  • Збір фактичного матеріалу, який необхідний для виконання кваліфікаційної роботи.
^ Наверх