на головну
укррусангл

Факультет цивільного захисту

Факультет цивільного захисту є структурним підрозділом Національного університету цивільного захисту – провідного вищого навчального закладу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Начальник факультету - кандидат технічних наук, 
доцент, полковник служби цивільного захисту
Удянський Микола Миколайович


Завдання Факультету:

- здійснення освітньої діяльності з підготовки фахівців усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів;

- забезпечення умов для оволодіння системою знань про людину, природу та суспільство, формування соціально зрілої, творчої особистості, виховання морально, психологічно сталого та фізично здорового покоління громадян, формування громадської позиції, патріотизму, власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свою долю, долю суспільства, держави та людства, забезпечення високих етичних норм, атмосфери доброзичливості та взаємної поваги у стосунках між працівниками, викладачами, курсантами, студентами, слухачами;

- підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів;

- вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці та сприяння працевлаштуванню випускників;

- створення комплексного науково-методичного забезпечення навчальних дисциплін, що викладаються на Факультеті та складають галузевий компонент стандартів вищої освіти у сфері цивільного захисту, а також стандартів вищої освіти Університету;

- пошук та втілення в життя ефективних форм інтеграції навчання і науково-дослідної роботи з діяльністю практичних підрозділів;

- співробітництво із вітчизняними та закордонними навчальними закладами, їх структурними підрозділами, вченими, спеціалістами, міжнародними організаціями з метою підготовки кадрів, проведення спільних наукових досліджень, обміну досвідом організації навчального процесу та наукових досліджень.

- підвищення кваліфікації та спеціалізації фахівців з вищою освітою як наглядово-профілактичного так і тактичного профілю, які працюють в органах та підрозділах ДСНС, а також, згідно з законодавством, на договірних умовах, для інших міністерств та відомств, навчальних закладів, наукових установ, підприємств та організацій України;

- підготовка та перепідготовка (друга вища освіта) осіб за напрямами та спеціальностями, за якими здійснюється підготовка в університеті за заочною формою навчання.

^ Наверх