на головну
укррусангл

Завдання факультету

Завдання факультету:

  • здійснення освітньої діяльності з підготовки фахівців усіх освітніх ступенів за денною та зочною формами навчання;
  • забезпечення умов для оволодіння системою знань про людину, природу та суспільство, формування соціально зрілої, творчої особистості, виховання морально, психологічно сталого та фізично здорового покоління громадян, формування громадської позиції, патріотизму, власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свою долю, долю суспільства, держави та людства, забезпечення високих етичних норм, атмосфери доброзичливості та взаємної поваги у стосунках між працівниками, викладачами та здобувачами вищої освіти;
  • підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів;
  • вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці та сприяння працевлаштуванню випускників;
  • створення комплексного науково-методичного забезпечення навчальних дисциплін, що викладаються на Факультеті та складають галузевий компонент стандартів вищої освіти у сфері цивільного захисту, а також стандартів вищої освіти Університету;
  • пошук та втілення в життя ефективних форм інтеграції навчання і науково-дослідної роботи з діяльністю практичних підрозділів;
  • співробітництво із вітчизняними та закордонними навчальними закладами, їх структурними підрозділами, вченими, спеціалістами, міжнародними організаціями з метою підготовки кадрів, проведення спільних наукових досліджень, обміну досвідом організації навчального процесу та наукових досліджень.
  • підвищення кваліфікації та спеціалізації фахівців з вищою освітою як наглядово-профілактичного так і тактичного профілю, які працюють в органах та підрозділах ДСНС, а також, згідно з законодавством, на договірних умовах, для інших міністерств та відомств, навчальних закладів, наукових установ, підприємств та організацій України.


Особливістю факультету є те, що серед трьох вищих навчальних закладів ДСНС, тільки на факультеті цивільного захисту нашого університету готують фахівців-піротехників за державним замовленням. Курсанти, які навчаються за цією спеціалізацією щорічно проходять навчальні збори, де під безпосереднім керівництвом досвідчених фахівців на практиці закріплюють отримані на факультеті теоретичні знання з ідентифікації та знешкодження вибухонебезпечних предметів.

^ Наверх