на головну
укррусангл

Спеціальності (спеціалізації)

Головним завданням факультету є здійснення освітньої діяльності з підготовки фахівців за спеціальностями (спеціалізаціями) :

- за освітнім ступенем «бакалавр»:

«Цивільна безпека (Цивільний захист)»;
«Цивільна безпека (Інженерне забезпечення саперних, піротехнічних та вибухових робіт)»;
«Цивільна безпека (Телекомунікаційні системи в управлінні)»;

- за освітнім ступенем «магістр»:

  «Цивільна безпека (Цивільний захист)»;                    
  «Цивільна безпека (Управління у сфері цивільного захисту)»;
 

Підготовка фахівців здійснюється  за денною та заочною формами  навчання як за державним замовленням , так і за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.


 

^ Наверх