на головну
укррусангл

Спеціальності (спеціалізації)

Головним завданням факультету є здійснення освітньої діяльності з підготовки фахівців за спеціальностями (спеціалізаціями) :

- за освітнім ступенем «бакалавр»:

«Цивільна безпека (Цивільний захист)»
«Цивільна безпека (Інженерне забезпечення саперних, піротехнічних та вибухових робіт)»
«Цивільна безпека (Телекомунікаційні системи в управлінні)» 

- за освітнім ступенем «магістр»:

«Цивільна безпека (Цивільний захист)»                      
«Цивільна безпека (Управління у сфері цивільного захисту)»
«Публічне управління та адміністрування, державне управління у сфері цивільного захисту»   

Підготовка фахівців здійснюється  за денною та заочною формами  навчання як за державним замовленням , так і за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.

^ Наверх