на головну
укррусангл

Факультет техногенно-екологічної безпеки

   

 

Факультет створено у складі Університету у 2003 році. До складу факультету входять кафедри прикладної механіки, фізико-математичних дисциплін, охорони праці та техногенно-екологічної безпеки.

На факультеті працюють лауреат Державної премії України, 6 докторів наук, 5 професорів, 27 кандидатів наук, доцентів та старших наукових співробітників.

Факультет забезпечений сучасною навчально-лабораторною базою, до складу якої входять 6 спеціалізованих лабораторій та 9 аудиторій для проведення лекцій та семінарів. Аудиторії обладнані сучасним мультимедійним устаткуванням, забезпечені Wi-Fi покриттям з вільним виходом в Інтернет. Все це дозволяє готувати висококваліфікованих фахівців для органів та підрозділів ДСНС України, установ, підприємств та організацій незалежно від їх форми власності на сучасному практичному та теоретичному рівні.

Підготовка фахівців здійснюється на денній та заочній формі навчання за державним замовленням (курсанти та студенти) та за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб (студенти). Випускники отримують диплом державного зразка. На цей час на факультеті навчається понад 250 курсантів та студентів з різних регіонів України.

Декан - кандидат технічних наук,
доцент Мєтєльов Олександр
Володимирович.

 

Головним завданням Факультету є здійснення освітньої діяльності з підготовки фахівців за спеціальностями (спеціалізаціями):

- за освітнім ступенем «бакалавр»:

- за освітнім ступенем «магістр»:

Кращі студенти факультету мають можливість переводу на бюджетну форму навчання (курсанти) з подальшим присвоєнням спеціального звання лейтенант служби цивільного захисту та гарантованим працевлаштуванням у підрозділах ДСНС України після завершення навчання.

Всі бажаючі проходять навчання та отримують звання офіцера запасу Збройних сил України на військовій кафедрі при університеті.

Випускники факультету працевлаштовуються в органах та підрозділах ДСНС та інших силових структурах, на підприємствах, установах, обіймаючи посади інженерів з пожежної безпеки та охорони праці, інспекторів техногенного та екологічного нагляду, аудиторів з систем управління безпекою праці, фахівців з оцінки умов праці на робочих місцях, в професійних аварійно-рятувальних службах.

В Університеті постійно працюють різноманітні колективи художньої самодіяльності, спортивні секції, в яких студенти мають можливість удосконалювати свої здібності.

До послуг студентів сучасні аудиторії, комп’ютерні класи, три бібліотеки, клуб, спорткомплекси, сучасна медична служба.

Студенти забезпечуються гуртожитком на території Університету, який має комп’ютерну мережу з виходом в Internet.

^ Наверх