на головну
укррусангл

Історія факультету

 

 

ФАКУЛЬТЕТ ОПЕРАТИВНО-РЯТУВАЛЬНИХ СИЛ

Факультет оперативно-рятувальних сил був створений у 2003 році, підґрунтям для його створення було розширення напрямків підготовки фахівців. У результаті запровадження  у межах спеціальності «Пожежна безпека» спеціалізації «Пожежогасіння».

 На факультет оперативно-рятувальних сил було покладено завдання з підготовки фахівців по ліквідації пожеж та проведення аварійно-рятувальних робіт.

 Нині факультет оперативно-рятувальних сил - один з основних структурних підрозділів університету, розміщується по вул. Баварській, 7. У складі факультету чотири кафедри:

  • -    Інженерної та аварійно-рятувальної техніки
  • -     Пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт
  • -     Пожежної та рятувальної підготовки
  • -    Спеціальної хімії та хімічної технології.

Чисельність науково-педагогічних працівників кафедр факультету, які забезпечують освітній процес, становить 48 осіб, серед яких:

докторів наук – 5

кандидатів наук (докторів філософії)  - 32

мають вчене звання професора - 7

мають вчене звання доцента, старшого наукового співробітника -2

Факультет у своєму складі об’єднує 313 здобувачів вищої освіти (курсантів, студентів, слухачів, докторантів, ад’юнктів, а також слухачів з числа іноземних громадян).

Основним завданням факультету є підготовка фахівців з ліквідації пожеж та проведення аварійно-рятувальних робіт на пожежах, аваріях, катастрофах та стихійних лихах із залученням необхідних сил та засобів; ліквідація надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру; проведення радіаційного, хімічного та біологічного захисту населення та ураженої території; підтримання встановленого порядку, ефективного використання пожежної, інженерної та аварійно-рятувальної техніки і обладнання під час гасіння пожеж та надзвичайних ситуацій; рятування людей та державного майна за допомогою фахівців з водолазної справи; використання спеціального обладнання та засобів рятування населення за допомогою фахівців з висотної підготовки.

Основною метою діяльності факультету оперативно-рятувальних сил є забезпечення необхідних умов для отримання здобувачами вищої освіти рівня бакалавра та ступеня магістра, якісної підготовки фахівців вищої кваліфікації, яка ґрунтується на сучасному рівні знань і наукових досліджень.

Факультет здійснює підготовку  фахівців за спеціальностями:  «Пожежна безпека» (спеціалізація «Пожежогасіння та аварійно-рятувальні роботи»); «Хімічна технологія та інженерія» (спеціалізація «Радіаційний та хімічний контроль»). Важливим завданням факультету, як і в цілому навчального закладу, є виконання державного замовлення на підготовку фахівців у повному обсязі.

Курсантські підрозділи (курси) є складовою  частиною факультету. Курсанти отримують освіту за державним замовленням за рахунок державного бюджету.

На факультеті з 2013 року ведеться підготовка студентів за спеціальністю «Хімічна технологія», з 2016 року - за спеціальністю «Пожежна безпека» (спеціалізацією «Пожежогасіння та аварійно-рятувальні роботи»). Студенти приймаються на навчання відповідно до вимог законодавства України, а навчаються за рахунок особистих коштів.

На факультеті діє студентське самоврядування, яке об’єднує курсантів та студентів. Керівництвом факультету  створені всі умови  для якісного виконання завдань щодо підготовки фахівців.  

^ Наверх