на головну
укррусангл

Курси рятувальної підготовки

Курси гірничої, спеціальної та рятувальної підготовки Національного університету цивільного захисту України створено в січні 2008 року. За час роботи курсами було підготовлено більш ніж 89 водолазів, 235 верхолазів, 566 матросів-рятувальників.

Завідувач курсами Кулаков Сергій Володимирович

 

Професійно-технічне навчання кваліфікованих робітників з професій сфери цивільного захисту здійснюватиметься з подальшим отриманням диплома кваліфікованого робітника державного зразка

 

1.                Професія 7129.1 «Верхолаз» 6 розряду

Після закінчення підготовки спеціаліст здатний:

виконувати: складні будівельні, монтажні й ремонтно-будівельні роботи із застосуванням верхолазних технологій в опорному й безопорному просторі під час будівництва підприємств енергетичної, хімічної, металургійної, вугільної промисловості тощо; здійснювати обстеження технічного стану висотних будинків і споруджень.

Кваліфікаційні вимоги до слухачів, які бажають навчатися: професійно-технічна освіта; вік - не менше 18 років; позитивні висновки з усіх параметрів професійного добору відповідно до чинних нормативних документів.

Термін навчання - 4 тижні. Вартість навчання - 1200.00 грн.

 

2.                Професія 7129.1 «Верхолаз» 7 розряду.

Після закінчення підготовки спеціаліст буде здатний:

виконувати: особливо складні будівельні, монтажні, ремонтно-будівельні, ремонтно-відбудовчі роботи в опорному й безопорному просторі із застосуванням верхолазних технологій під час будівництва й ремонту підприємств енергетичної, хімічної, металургійної, вугільної промисловості, мостів, тонелів і т.п.; здійснювати обстеження технічного стану висотних будинків, споруджень, конструкцій й інженерних комунікацій.

Кваліфікаційні вимоги, які бажають навчатися: неповна вища (молодший спеціаліст) або професійно-технічна освіта; підвищення кваліфікації та стаж роботи верхолазом 6 розряду - не менше 1 року; вік - не менше 18 років; позитивні висновки з усіх параметрів професійного відбору відповідно до чинних нормативних документів.

 

3.                                         Професія 7129.1 «Верхолаз» 8 розряду.

Після закінчення підготовки спеціаліст буде здатний:

виконувати: виконувати комплекс особливо складних і відповідальних будівельних, монтажних, ремонтно-будівельних, ремонтно-відновлювальних робіт у безопорному просторі із застосуванням верхолазних технологій у процесі будівництва висотних будівель, споруд, мостів, димових труб, опор повітряних ліній електромережі та зв'язку, підприємств енергетичної, хімічної, металургійної, вугільної промисловості, монтажу металоконструкцій тощо; здійснювати обстеження технічного стану висотних будівель, споруд, конструкцій та інженерних комунікацій і виявляє наявні дефекти.

Кваліфікаційні вимоги до слухачів: неповна вища (молодший спеціаліст) або професійно-технічна освіта; підвищення кваліфікації та стаж роботи верхолазом 7 розряду - не менше 1 року; вік - не менше 18 років; позитивні висновки з усіх параметрів професійного добору відповідно до чинних нормативних документів.

Термін навчання -  4 тижня. Вартість навчання -  300.00 грн.

 

4.                Професія 7216 «Водолаз» 3-го класу.

Після закінчення підготовки спеціаліст буде здатний:

виконувати: обстежувати акваторії, підводні частини гідротехнічних споруд, укладені в підводні траншеї трубопроводи та кабелі; оглядати кам’яні укоси каналів, шлюзів, гребель та дамб, опорних частин причальних стінок, пірсів та інших споруд для швартування суден, плавучих знаків, обстановки шляху і засобів навігаційного устаткування; робити пошук трубопроводів і кабелів за допомогою трасошукачів; розробляти підводний грунт за допомогою гідрозмивних засобів, водострумного або пневматичного грунтососів і відбійного молотка з метою поглиблення та очищення дна; виконувати роботи, пов’язані з відсипанням грунту; робити грубе вирівнювання підводних кам’яно-щебеневих і піщаних ліжок під основи гідротехнічних споруд або підводних об’єктів; робити буріння шпурів під водою; перепилювати елементи дерев’яних конструкцій, улаштовувати шипи на сваях, обшивати та конопатити щілини шпунтових рядів, встановлювати дерев’яні пробки в отвори й прокладки, у щілини дерев’яних конструкцій; розбирати вручну дерев’яні настили; встановлювати оголовки та масиви масою до 20 т.; стропувати і розстроповувати предмети під водою; виконувати під водою прості монтажні, слюсарні, теслярські та такелажні роботи; виконувати зовнішнє обстеження корпусів затонулих суден; забезпечувати всі види аварійно-рятувальних, суднових, суднопідіймальних та підводно-технічних робіт, що виконуються водолазами вищої кваліфікації.

Кваліфікаційні вимоги до слухачів, які бажають навчатися: повна загальна середня освіта; без вимог до стажу роботи; обов’язкове проходження медичної комісії та проходження фізіологічного професійного відбору в барокомплексі підвищеного тиску; професійна придатність кандидатів в слухачі визначається згідно з вимогами, встановленими законом для осіб водолазної спеціальності та робіт під підвищеним тиском; при відсутності  барокомплексу підвищеного тиску в області є можливим за додатковою домовленістю проходження барокомплексу в м. Харкові.

Термін навчання -  6 тижнів. Вартість навчання - 3000.00 грн.

 

 

5.                Професія 7243. «Дозиметрист» 2-го розряду.

Після закінчення підготовки спеціаліст здатний:

виконувати: дозиметричні і радіо­метричні вимірювання забруднень альфа-, бета- і гамма-активними речовинами різних поверхонь, спецодягу, спецвзуття, засобів індивідуального захисту, устаткування, транспортних засобів тощо; визначати дози і потужності іонізуючих випромінювань за допомогою відповідних дозиметричних і радіометричних приладів; відбирати проби зовнішнього середовища, здійснювати індивідуальний дозиметричний контроль; вести відповідну первинну документацію.

Кваліфікаційні вимоги до слухачів, які бажають навчатися: повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Термін навчання 3 місяці. Вартість навчання – 2300.00 грн.

 

6.                Професія 7243. «Дозиметрист»  3 розряду.

Після закінчення підготовки спеціаліст буде здатний:

виконувати: визначати чутливість дозиметричних і радіометричних   приладів   за   допомогою   контрольних   джерел; контролювати стан радіаційної безпеки на робочих місцях; проводити первинне    опрацювання   результатів    дозиметричних    і   радіометричних     вимірювань   та     індивідуального     дозиметричного контролю.

Кваліфікаційні вимоги до слухачів, які бажають навчатися: повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.

Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією дозиметриста 2 розряду - не менше 1 року.

Термін навчання - 1.5 місяця. Вартість навчання - 1500.00 грн.

 

7.                Професія 7243. «Дозиметрист»  4-го розряду.

Після закінчення підготовки спеціаліст буде здатний:

виконувати:  дозиметричні і радіометричні вимірювання з окремих видів випромінювання за допомогою різної апаратури; здійснювати дозиметричний контроль під час проведення найбільш відповідальних робіт; контролювати ти додержуватись захисту робочих місць від іонізуючого випромінювання; проводити радіометричну зйомку території та авто гамма - зйомку доріг; обробляти результати дозиметричних і радіометричних вимірювань та індивідуального дозиметричного контролю; оформляти графіки, діаграми, карти, таблиці.

Кваліфікаційні вимоги до слухачів, які бажають навчатися: професійно-технічна освіта; підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією дозиметриста 3 розряду - не менше 1 року.

Термін навчання - 3 тижні. Вартість навчання - 600.00 грн.

 

 

8.                Професія 8154.2 «Дезактиваторщик»  2-го розряду.

Після закінчення підготовки спеціаліст здатний:

Виконувати: дезактивацію спецавтотранспорту, обладнання, інвентаря та приміщень за допомогою дезактивуючого обладнання відповідно до заданої методики із застосуванням різних пристроїв та дезактивуючих розчинів; розбирати обладнання, що поступає на дезактивацію; проводити дегазацію вручну заражених об’єктів, обладнання, інвентаря та приміщень шляхом змиву забруднюючих речовин розчинами; знімати пласт забрудненого ґрунту, снігу та інше; доставляти зі складу до місця роботи необхідні матеріали для приготування дегазуючих розчинів; виконувати транспортні та такелажні роботи з переміщення обладнання, яке дезактивується;  розчищати трапи і відстійники на пункті дезактивації.

К в а л і ф і к а ц і й н і   в и м о г и  до слухачів, які бажають навчатися: базова чи неповна базова загальна середня освіта; одержання професії безпосередньо на підприємстві; без вимог до стажу роботи.

Термін навчання -  3 місяці. Вартість навчання - 2300.00 грн.

 

9.                Професія 8154.2 «Дезактиваторщик»  3 розряду.

 Після закінчення підготовки спеціаліст буде здатний:

виконувати: дезактивацію спецодягу та засобів індивідуального захисту за допомогою дезактивуючого обладнання; готувати насоси до роботи для подачі дезактивуючого розчину та води для обмивання, такелажних пристроїв, прального обладнання.; визначати вид дезактивуючого розчину в залежності від виду забруднення поверхонь радіоактивними речовинами; проводити дегазацію заражених об’єктів, обладнання, інвентаря та приміщень за допомогою дегазаційних приладів дегазуючими речовинами згідно з заданою рецептурою; виконувати поточний ремонт; підстроювати обладнання.

К в а л і ф і к а ц і й н і   в и м о г и до слухачів, які бажають навчатися: повна чи базова загальна середня освіта; професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на підприємстві; підвищення кваліфікації та стажу роботи за професією 2-го розряду - не менше 1 року.

Термін навчання - 7 тижнів. Вартість навчання - 1500.00 грн.

 

10.              Професія 8154.2 «Дезактиваторщик» 4 розряду

Після закінчення підготовки спеціаліст буде здатний:

виконувати: дезактивацію цінних матеріалів, спецодягу та засобів індивідуального захисту в ультразвукових ваннах, плавильних печах, миючих боксах тощо; перевіряти справність та придатність до роботи обладнання та контрольно-вимірювальних приладів; проводити демонтажні та монтажні роботи під час дезактивації обладнання; визначати закінчення процесу дезактивації за допомогою дозиметричного контролю шляхом порівняння з гранично допустимими нормами для визначення виду радіоактивного випромінювання; настроювати обладнання на заданий режим роботи.

К в а л і ф і к а ц і й н і   в и м о г и до слухачів, які бажають навчатися: повна чи базова загальна середня освіта; професійно-технічна освіта; підвищення кваліфікації; стаж роботи за професією 3-го розряду-не менше 1 року.

Термін навчання - 3 тижня. Вартість навчання - 600.00 грн.

 

11.              Професія 8340.2 «Матрос-рятівник».

Після закінчення підготовки спеціаліст буде здатний:

Виконувати:. чергування на рятувальному посту; надавати термінову допомогу людям, які потрапили в біду на воді; утримувати плавзасоби і рятувальне знаряддя в готовності до дії; вести вахтовий журнал і книгу актів нещасних випадків; контролювати місця групового купання дітей; перевіряти обладнання пляжу, його відповідність до чинних норм і правил; вести безперервне спостереження за відпочиваючими в акваторії пляжу і зоні відповідальності поста; припиняти спроби запливу за лінію обмежувальних знаків (буйків); фіксувати порушення правил судноплавства маломірними плавзасобами, а також забруднення акваторії поблизу пляжу; приймати та передавати чергування.

Кваліфікаційні вимоги до слухачів, які бажають навчатися: повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві чи в навчальному центрі Товариства рятування на водах України; щорічне підтвердження свідоцтва матроса-рятівника; позитивні висновки з усіх параметрів професійного добору.

Термін навчання -  2 тижні. Вартість навчання - 540.00 грн.

 

 

Особи,   які   бажають   пройти   навчання   у Національному університеті   цивільного   захисту України на курсах гірничої та спеціально-рятувальної справи повинні подати на ім'я ректора університету заяву такої форми.

 

 

Зразок заяви:                                                                                 
Ректору Національного університету
цивільного захисту України
Садковому В.П.

 

Прошу Вас провести навчання  фахівців для курсового професійно-технічного навчання  (або перепідготовки,  підвищення кваліфікації то що) кваліфікованих робітників з професії:

1. ______________________________________________________

(П І та Б; посада (із трудової); від навчання професія))

2. ______________________________________________________

(П І та Б; посада (із трудової); від навчання професія))

Оплату гарантуємо.

Керівник   __________________________________Підпис

(Прізвище, ініціали)

 

Після надходження заяви з'ясовуються умови складання договору між заявником та університетом на проведення навчання.

Після оплати заявник включається до списку навчальної групи.

У процесі навчання використовуються різні форми занять, у тому числі теоретичні, практичні, іспити та державна атестація. Заняття проводяться як в аудиторіях, лабораторіях університету, так і на об'єктах м. Харкова із залученням досвідчених фахівців, викладачів та кваліфікованих практичних працівників.

Після закінчення курсів навчання та успішного складання державної атестації слухачам видається свідоцтво державного зразка про курсове професійно-технічне навчання та супровідні документи (акти виконаних робіт тощо).

Більш  детальну  інформацію  щодо роботи  спеціальних  курсів можна отримати у завідувача курсами Кулакова Сергія Володимировича за телефонами:

Телефон: (057) 751-52-77, 8-067-571-61-13.
Телефон\факс: (057) 715-63-91

^ Наверх