на головну
укррусангл

Сектор редакційно-видавничої діяльності

Cектор редакційно-видавничої діяльності є структурним підрозділом Національного університету цивільного захисту України і безпосередньо підпорядковуєтьсяпершому проректору з навчальної та методичної роботи університету.

Координацію діяльності сектора редакційно-видавничої діяльності щодо планування і організації роботи сектора відповідно до чинного Законодавства України, постанов Кабінету Міністрів України, нормативних документів МОН та ДСНС України, Статуту університету, наказів ректора та розпоряджень першого проректора з навчальної та методичної роботи університету, завдань, визначених Положенням про сектор здійснює безпосередньо перший проректор з навчальної та методичної роботи.
Сектор редакційно-видавничої діяльності у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та ДСНС України, наказами ДСНС та МОН України, Статутом університету, а також цим Положенням.

Основні завдання сектора редакційно-видавничої діяльності:
• здійснення на основі пропозицій кафедр та інших підрозділів складання, затвердження і реалізації планів підготовки і видання навчальної, навчально-методичної і наукової літератури;
• редагування відповідно до діючих стандартів запланованих авторських рукописів;
• розробка оригінал-макетів для тиражування в університеті або подальшого використання іншими друкарнями та видавництвами;
• тиражування видань, фальцювання, зшивка;
• контроль оформлення навчальної, навчально-методичної і наукової літератури та якісного виконання друкованої продукції відповідно до нормативних документів;
• надання допомоги авторам у підготовці та оформленні навчальної, навчально-методичної і наукової літератури;
• підтримання ділових зв'язків із методичною і вченою радами університету з питань доцільності видання навчальної, навчально-методичної і наукової літератури;
• надання рекомендацій та інструкцій, необхідних автору під час оформлення запланованої літератури до друку;
• подання річних звітів і оперативних відомостей для різноманітних інформацій про випуск друкованої продукції.


Начальник сектора – підполковник служби цивільного захисту Тетяна Остапівна Шевченко.
Тел. (057) 707-34-53
e-mail: redsektor.nuczu@mns.gov.ua

Адреса: вул. Чернишевська, 94, м. Харків, 61023

^ Наверх