на головну
укррусангл

Відділ адміністративної роботи

Відділ адміністративної роботи є структурним підрозділом Національного університету цивільного захисту України та безпосередньо підпорядковується ректору Університету.


 

Положення про відділ


Основні завдання

 • Здійснення, на підставі пропозицій від структурних підрозділів Університету, поточного та перспективного планування роботи Університету, контролю за виконанням запланованих заходів.
 • Документальне забезпечення діяльності Університету.
 • Організаційно-технічне та документальне забезпечення засідань ректорату, оперативних (апаратних) нарад під головуванням ректора.
 • Попередній розгляд кореспонденції для доповіді керівництву Університету.
 • Організація нетаємного діловодства, встановлення єдиного порядку роботи з документами в структурних підрозділах Університету.
 • Ведення архівної справи в Університеті.
 • Здійснення контролю за виконанням законодавчих актів, ведення моніторингу виконання завдань, визначених керівними документами Міністерства освіти і науки України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій (в межах компетенції Університету), а також документами Університету.
 • Проведення аналізу причин порушень виконання керівних документів і внесення пропозицій щодо усунення таких порушень.
 • Підготовка інформаційних, довідкових та інших матеріалів з питань виконання керівних документів.
 • Інформування ректора Університету про стан виконання керівних документів, рішень засідань ректорату та оперативних нарад, а також перспективних та поточних планів структурними підрозділами Університету.
 • Проведення випереджувального моніторингу стану виконання керівних документів, перспективних та поточних планів, своєчасне інформування ректора Університету у разі неможливості їх виконання у визначені строки.
 • Підготовка проектів наказів і розпоряджень керівництва Університету з питань, що належать до компетенції Відділу адміністративної роботи.
 • Контроль дотримання вимог нормативних документів під час оформлення службової документації.
 • Організація роботи в Університеті щодо виконання вимог Законів України «Про звернення громадян» та «Про доступ до публічної інформації».
   


Контакти:

Начальник відділу
підполковник служби цивільного захисту
Щербак Станіслав Сергійович
тел.707-34-26
Заступник начальника відділу
майор служби цивільного захисту
Байбак Ірина Володимирівна

Провідний фахівець відділу
Кисельова Ольга Вікторівна

Провідний фахівець відділу
Шевченко Ольга Станіславівна

Фахівець відділу
Зуєва Ольга Дмитрівна

Фахівець відділу
Петренко Олена Миколаївна

Фахівець відділу
Харчук Ольга Анатоліївна


e-mail: nuczu@mns.gov.ua


адреса: вул. Чернишевська, 94,
тел./факс 715-63-91
телефони: 707-34-26, 707-34-64, 3-26


адреса: вул.Баварська,7
тел./факс 370-06-85


 

^ Наверх