на головну
укррусангл

Порядок проходження реєстрації

Порядок
реєстрації для проходження атестації
осіб, які претендують на вступ на державну службу,
щодо вільного володіння державною мовою на 2018 рік
 
1. Вивчити Порядок атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 301 від 26.04.2017 року, а також Стандарт української мови для державних службовців.
2. Ознайомитись із графіком проходження атестації.
3. Зателефонувати з 10.00 до 13.00 Вт, Ср, Чт за номером (057)707-34-27 секретареві атестаційної комісії для запису на проходження атестації, а також отримання посвідчення відповідно до п. 56 Постанови Кабінету Міністрів України № 301 від 26.04.2017 року.
4. Подати заяву на проходження атестації особисто або в електронному вигляді (написати власноруч, відсканувати). Надіслати файл із заявою на електронну адресу: mp@nuczu.edu.ua
5. Сплатити 690 грн. за участь для проходження атестації за 6 робочих днів до початку її проходження за такими реквізитами:
 
Платник: ПІБ
код ОКПО 08571363 МФО 820172
Банк – ДКС України м. Київ
Разр. рах. 31254233107078
Призначення платежу: ПІБ, за атестацію з державної мови
 
6. У день проходження атестації мати при собі документ, що засвідчує особу та підтверджує громадянство України, копії та оригінали документа про відповідний рівень освіти та усіх необхідних до нього додатків, оригінал та копію квитанції про сплату (Початок реєстрації  – о 1300 год. за адресою: аудиторія № 47, вул. Чернишевська, 94, м. Харків).
 
     За результатами атестації в письмовій та усній формі атестаційна комісія приймає рішення про видачу учаснику, який успішно пройшов атестацію, посвідчення щодо вільного володіння державною мовою.
     Посвідчення видається учасникам, які успішно пройшли атестацію, та особам, зазначеним у пункті 56 цього Порядку.
     Учасникам, які не пройшли атестацію, вручається або надсилається за їх заявою лист за підписами голови та секретаря атестаційної комісії, у якому повідомляються результати атестації.
 
Вільне володіння державною мовою також підтверджується для осіб, які мають такі документи:
1) документи державного зразка про загальну середню освіту, видані до 2000 року, з оцінкою “5” за вивчення української мови;
2) документи державного зразка про загальну середню освіту, видані після 2000 року, з балом про підсумкову державну атестацію з української мови не менше 10;
3) диплом молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста), бакалавра, магістра (спеціаліста) з відповідним додатком з оцінкою “відмінно” за вивчення української мови;
4) диплом бакалавра, магістра (спеціаліста) за спеціальностями українська мова та література; українська мова та література і іноземна мова; філологія.
Особа, яка має один із зазначених документів, може звернутися із заявою про видачу посвідчення на безоплатній основі. До заяви повинні бути додані копії документа про відповідний рівень освіти та усіх необхідних до нього додатків.
^ Наверх