на головну
укррусангл

Порядок проходження реєстрації

Порядок
реєстрації для проходження атестації
осіб, які претендують на зайняття посади державної служби,
щодо вільного володіння державною мовою на 2018 рік
 
1. Вивчити Порядок атестації осіб, які претендують на на зайняття посади державної служби, щодо вільного володіння державною мовою, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 301 від 26.04.2017 рокуПостанови Кабінету Міністрів України № 818 від 25.10.2017 року зі змінами, що вносяться до Порядку атестації осіб, які претендуюють на вступ на державну службу,  щодо вільного володіння державною мовою, а також Стандарт української мови для державних службовців.
2. Ознайомитись із графіком проходження атестації.
3. Зателефонувати з 10.00 до 13.00 у Вт, Ср, Чт за номером (057)707-34-27 секретареві атестаційної комісії для запису на проходження атестації, а також отримання посвідчення відповідно до п. 56 Постанови Кабінету Міністрів України № 301 від 26.04.2017 року. 
Запис на отримання посвідчення відповідно до п. 56 завершується за 2 дні до дати засідання атестаційної комісії. 
4. Подати заяву на проходження атестації особисто або в електронному вигляді (написати власноруч, відсканувати). Надіслати файл із заявою на електронну адресу: mp@nuczu.edu.ua
5. Сплатити 690 грн. за участь для проходження атестації за 6 робочих днів до початку її проходження за такими реквізитами:
 
Платник: ПІБ
код ОКПО 08571363 МФО 820172
Банк – ДКС України м. Київ
Разр. рах. 31254233107078
Призначення платежу: ПІБ, за атестацію з державної мови
 
Квитацію про сплату необхідно відсканувати і надіслати на електронну адресу: mp@nuczu.edu.ua.
 
6. У день проходження атестації мати при собі документ, що засвідчує особу та підтверджує громадянство України (для всіх), копії та оригінали документа про відповідний рівень освіти та усіх необхідних до нього додатків (для тих, хто отримує посвідчення відповідно до п. 56 Постанови Кабінету Міністрів України № 301 від 26.04.2017 року), оригінал та копію квитанції про сплату (для тих, хто складає іспит).
 Початок реєстрації  – о 1300 год. за адресою: аудиторія № 426, вул. Чернишевська, 94, м. Харків.
 
     За результатами атестації в письмовій та усній формі атестаційна комісія приймає рішення про видачу учаснику, який успішно пройшов атестацію, посвідчення щодо вільного володіння державною мовою.
     Посвідчення видається учасникам, які успішно пройшли атестацію, та особам, зазначеним у пункті 56 цього Порядку.
     Учасникам, які не пройшли атестацію, вручається або надсилається за їх заявою лист за підписами голови та секретаря атестаційної комісії, у якому повідомляються результати атестації.
 
Вільне володіння державною мовою також підтверджується для осіб, які мають такі документи:
1) документи державного зразка про повну загальну середню освіту, видані до 2000 року, з оцінкою “5” за складання випускного іспиту з української мови та/або української мови та літератури;
2) документи державного зразка про загальну середню освіту, видані після 2000 року, з балом про підсумкову державну атестацію з української мови не менше 10;
3) диплом молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста), бакалавра, магістра (спеціаліста) з відповідним додатком з оцінкою “відмінно” за вивчення української мови та/або ділової української мови, української мови за фаховим спрямуванням;
4) диплом бакалавра, магістра (спеціаліста) за спеціальностями українська мова та література; українська мова та література і іноземна мова; за спеціалізацією “Українська мова та література” спеціальності “Філологія”.
 
Особа, яка має один із зазначених у цьому пункті документів, може звернутися до уповноваженого вищого навчального закладу із заявою про видачу посвідчення на безоплатній основі. До заяви повинні бути додані копії документа про відповідний рівень освіти та всіх необхідних до нього додатків. Вартість виготовлення уповноваженим вищим навчальним закладом посвідчення відшкодовує зазначена особа.”.
^ Наверх