на головну
укррусангл

Освітні програми

РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ «БАКАЛАВР»

галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»

спеціальність 053 «Психологія»

спеціалізація «Екстремальна та кризова психологія»

спеціалізація «Робота з персоналом»

галузь знань 10 «Природничі науки»

спеціальність 101 «Екологія»

спеціалізація «Екологічна безпека»

галузь знань 16 «Хімічнa технологія та біоінженерія» 

спеціальність 161 «Хімічні технології та інженерія

спеціалізація «Радіаційний та хімічний захист»

галузь знань 24 "Сфера обслуговування"

спеціальність - 242 "Туризм" 

спеціалізація «Туризм»

галузь знань 26 «Цивільна безпека»

спеціальність 261 "Пожежна безпека"

спеціалізація «Пожежна безпека»

спеціалізація «Автоматичні системи пожежної та техногенної безпеки»

спеціалізація «Аудит пожежної та техногенної безпеки»

спеціалізація «Пожежогасіння та аварійно-рятувальні роботи»

спеціальність 263 «Цивільна безпека»

спеціалізація «Телекомунікаційні системи в управлінні»

спеціалізація «Інженерне забезпечення саперних, вибухових та піротехнічних робіт»

спеціалізація «Цивільний захист»

спеціалізація «Охорона праці»

 

 

РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ «МАГІСТР»

галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»

спеціальність 053 «Психологія»

спеціалізація «Екстремальна та кризова психологія»

спеціалізація «Робота з персоналом»

галузь знань 10 «Природничі науки»

спеціальність 101 «Екологія»

спеціалізація «Екологічна безпека»

галузь знань 16 «Хімічна та біоінженерія» 

спеціальність 161 «Хімічні технології та інженерія»

спеціалізація «Радіаційний та хімічний захист»

галузь знань 18 «Виробництво та технології»

спеціальність 183 «Технології захисту навколишнього середовища»

спеціалізація «Техногенно-екологічна безпека»

галузь знань 26 «Цивільна безпека»

спеціальність 261 «Пожежна безпека»

спеціалізація «Пожежна безпека»

спеціалізація «Управління пожежною безпекою»

спеціалізація «Пожежогасіння та аварійно-рятувальні роботи»

спеціалізація «Експерт будівельний з пожежної та техногенної безпеки»

спеціальність 263 «Цивільна безпека»

спеціалізація «Охорона праці»

спеціалізація «Управління у сфері цивільного захисту»

спеціалізація «Цивільний захист»

галузь знань 28 «Публічне управління та адміністрування»

спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування»

спеціалізація «Державне управління»

спеціалізація «Державне управління у сфері цивільного захисту»

 

 

РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ «ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ»

галузь знань 05 "Соціальні та поведінкові науки"

спеціальність 053 "Психологія"

спеціалізація " Психологія діяльності в особливих умовах "

галузь знань 18 «Виробництво та технології»

спеціальність 183 «Технології захисту навколишнього середовища»

галузь знань 26 "Цивільна безпека" 

спеціальність 261 "Пожежна безпека"

спеціальність 263 "Цивільна безпека"

галузь знань 28 «Управління та адміністрування»

спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування»

^ Наверх