на головну
укррусангл

Віртуальний тур

Перелік спеціальностей та спеціалізацій:

Перелік конкурсних предметів ЗНО буде визначений після затвердження МОН України Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2018 році.
RSS

Для вступників на очну контрактну форму навчання (студенти)

Для вступників на денну контрактну форму навчання (студенти)

1. Зареєструватись в Регіональному центрі оцінювання якості освіти для участі в тестуванні.
2. Взяти участь в установлені терміни в тестуванні за конкурсними предметами у відповідності з обраною Вами спеціальністю (спеціалізацією):

 

Спеціальн. Спеціалізація Перелік конкурсних предметів Вага предметів ЗНО Вага атестату Вага бала за особливі успіхи Мін.
кількість балів
Психологія Контракт Екстремальна та кризова психологія 1. Українська мова та література  0,3 0,1 0.05 100
    2. Історія України  0,3     100
    3. Біологія 0,25     100
    3. Математика 0,25     100
Психологія Контракт Робота з персоналом 1. Українська мова та література  0,3 0,1 0.05 100
    2. Історія України  0,3     100
    3. Біологія 0,25     100
    3. Математика 0,25     100
Екологія Контракт Екологічна безпека 1. Українська мова та література  0,3 0,1 0.05 100
    2. Історія України  0,3     100
    3. Біологія 0,25     100
    3. Математика 0,25     100
Хімічні технології та інженерія Контракт Радіаційний та хімічний захист 1. Українська мова та література  0,3 0,1 0.05 100
    2. Математика  0,3     100
    3. Хімія 0,25     100
    3. Історія України  0,25     100
Пожежна безпека Контракт Пожежна безпека 1. Українська мова та література  0,3 0,1 0.05 100
    2. Математика  0,3     100
    3. Біологія  0,25     100
    3. Історія України  0,25     100
Пожежна безпека Контракт Аудит пожежної та техногенної безпеки 1. Українська мова та література  0,3 0,1 0.05 100
    2. Історія України 0,3     100
    3. Біологія  0,25     100
    3. Математика  0,25     100
Пожежна безпека Контракт Автоматичні системи пожежної та техногенної безпеки 1. Українська мова та література  0,3 0,1 0.05 100
    2. Математика  0,3     100
    3. Біологія  0,25     100
    3. Історія України  0,25     100
Пожежна безпека Контракт Пожежогасіння та аварійно-рятувальні роботи 1. Українська мова та література  0,3 0,1 0.05 100
    2. Математика  0,3     100
    3. Біологія  0,25     100
    3. Історія України  0,25     100
Цивільна безпека Контракт Охорона праці 1. Українська мова та література  0,3 0,1 0.05 100
    2. Історія України  0,3     100
    3. Біологія  0,25     100
    3. Математика 0,25     100
Цивільна безпека Контракт Цивільний захист 1. Українська мова та література  0,3 0,1 0.05 100
    2. Математика  0,3     100
    3. Біологія 0,25     100
    3. Історія України  0,25     100
Цивільна безпека Контракт Телекомунікаційні системи в управлінні 1. Українська мова та література  0,3 0,1 0.05 100
    2. Математика  0,3     100
    3. Біологія 0,25     100
    3. Історія України  0,25     100
Цивільна безпека Контракт Експертиза охорони праці та професійних  1. Українська мова та література  0,3 0,1 0.05 100
  ризиків 2. Історія України  0,3     100
    3. Біологія  0,25     100
    3. Математика 0,25     100

 
Приймальна коміссія університету: (057) 707-34-06

3. Надати до приймальної комісії заяву в паперовій або електронній формі та такі документи:
- паспорт або свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта (копія);
- військовий квиток або посвідчення про приписку для військовозобов’язаних (копія);
- документ державного зразка про раніше здобутий освітній рівень і додаток до нього (оригінал або копія);
- сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання (оригінал або копія);
- копії документів, які підтверджують право на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування поза конкурсом (за наявності);
- 4 кольорових фотокартки розміром 3Х4.

Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.
4. Після отримання рекомендації до зарахування виконати вимоги до зарахування та подати в приймальну комісію особисто: оригінали документа про освітній рівень та додатка до нього, сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Правилами прийому.
Особи, які подали заяву в електронній формі, зобов’язані підписати власну електронну заяву, роздруковану у приймальній комісії.
5. Дочекатись повідомлення про зарахування згідно списків, які оприлюднюються на стенді приймальної комісії, на офіційному веб-сайті університету або за телефоном приймальної комісії.


Бажаємо успіху!

^ Наверх