на головну
укррусангл

Для вступників на очну контрактну форму навчання (студенти)

Для вступників на денну контрактну форму навчання (студенти)
 
Для осіб, які здобули повну загальну середню освіту
 
1. З 6 лютого по 19 березня 2018 року  зареєструватись в регіональному центрі оцінювання якості освіти для участі в тестуванні.
2. Взяти участь в установлені терміни в тестуванні за конкурсними предметами у відповідності з обраною Вами спеціальністю (спеціалізацією):
 
Спеціальність
Спеціалізація
Конкурсні предмети
Психологія
Робота з персоналом;
Екстремальна та кризова психологія.
1. Українська мова та література;
2. Біологія;
3. Математика або історія України на вибір.
Екологія
Екологічна безпека.
1. Українська мова та література;
2. Біологія;
3. Історія України або математика на вибір.
Хімічні технології та інженерія
Радіаційний та хімічний захист.
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Хімія або історія України на вибір.
Туризм
Туризм.
1. Українська мова та література;
2. Історія України;
3. Математика або біологія на вибір.
Пожежна безпека
Пожежна безпека;
Пожежогасіння та аварійно-рятувальні роботи;
Автоматичні системи пожежної та техногенної безпеки.
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Біологія або історія України на вибір.
Аудит пожежної та техногенної безпеки.
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Біологія або математика на вибір.
Цивільна
безпека
Охорона праці.
1. Українська мова та література;
2. Історія України;
3. Математика або біологія на вибір.
Цивільний захист;
Телекомунікаційні системи в управлінні.
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Біологія або історія України на вибір.
 
3. З 2 липня до 18.00 25 липня 2018 року зареєструвати електронний кабінет вступника, завантажити необхідні документи.
4. З 12 липня 2018 року надати до приймальної комісії заяву в паперовій або електронній формі.
В паперовій формі заява до приймальної комісії подається:
для реалізації права на вступ за співбесідою, іспитами та/або квотою-1;
за наявності розбіжностей у прізвищі, імені, по батькові, даті народження, статі або громадянстві вступника в його документах;
у разі подання іноземного документа про освіту;
у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;
у разі відсутності в Єдиній базі відомостей про документи про середню або вищу освіту, які є підставою для допуску до участі в конкурсі;
у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, підтвердженої довідкою приймальної комісії НУЦЗ України.
Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:
документа, що посвідчує особу;
військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних (крім випадків передбачених законодавством);
документа державного зразка про раніше здобутий освітній рівень (атестат) і додаток до нього;
сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання;
документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1.
До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:
копію документа, що посвідчує особу;
копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній рівень (атестат) і копію додатка до нього;
копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання;
чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см.
Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією. Копії документів без пред'явлення оригіналів не приймаються.
 
Прийом заяв та документів від осіб, які вступають на основі співбесіди або вступних іспитів закінчується 18.00 20 липня 2018 року.
Співбесіди проводяться з 21 по 23 липня 2018 року.
Вступні іспити проводяться з 21 по 26 липня 2018 року.
 
Прийом заяв та документів від осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів ЗНО закінчується 18.00 26 липня 2018 року.
 
5. Після отримання рекомендації до зарахування виконати вимоги до зарахування та подати в приймальну комісію особисто:
оригінали документа про освітній рівень (атестат) та додатка до нього, сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання.
Особи, які подали заяву в електронній формі, зобов’язані підписати власну електронну заяву, роздруковану у приймальній комісії.
 
 
Для осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста
 
1. Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, можуть вступити до НУЦЗ України для здобуття ступеня бакалавра за скороченим терміном навчання (2 роки). Прийом на навчання таких вступників здійснюється за результатами фахового вступного випробування та за умови успішного проходження додаткової співбесіди (для вступників, що отримали диплом молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю). 
2. Заява до приймальної комісії надається в паперовій формі у термін з з 12 липня до 18.00 24 липня 2018 року.
3. Вступні випробування проводяться з 25 по 26 липня 2018 року.
4. Зарахування вступників відбувається не пізніше 30 вересня 2018 року.
 
 
Для осіб, які вступають на навчання для отримання
освітнього ступеня магістра (окрім спеціальності 053 "Психологія")
 
1. Прийом на навчання здійснюється за результатами фахового вступного випробування, іспиту з іноземної мови та за умови успішного проходження додаткової співбесіди (для вступників, що отримали диплом про вищу освіту за іншою спеціальністю). Термін навчання становить 1 рік 6 місяців.
2. Заява до приймальної комісії надається в паперовій формі у термін з з 12 липня до 22 серпня 2018 року.
3. Вступні випробування проводяться у такі строки:
- з 30 липня до 3 серпня 2018 року (перша сесія);
- з 27 серпня до 30 серпня 2018 року (друга сесія).
Перескладання вступних випробувань особами, що їх складали під час першої сесії не допускається. Такі особи можуть брати участь у конкурсному відборі на інші спеціальності за умови складання відповідних випробувань.
Рейтингові списки вступників будуть оприлюдненні до 10.00 31 серпня 2018 року (з урахуванням результатів вступних випробувань, що були отримані вступниками першої та другої сесії).
 
Для осіб, які вступають на навчання для отримання
освітнього ступеня магістра за спеціальністю 053 "Психологія"
Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 053 "Психологія" конкурсний відбір проводиться в такі строки:
реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови вступників розпочинається 14 травня та закінчується о 18.00 годині 05 червня;
складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освіньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) розпочинається 14 травня та закінчується 31 травня;   
прийом заяв та документів розпочинається 02 липня і закінчується 09 липня для осіб, які вступають на основі вступних іспитів; 26 липня для осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та фахового вступного випробування;
основна сесія єдиного вступного іспиту проводиться 11 липня (додаткова сесія проводиться в строки, встановлені Українським центром оцінювання якості освіти);
фахові вступні випробування проводяться з 02 липня по 29 липня.
 
 
 
Більш детальну інформацію про умови вступу на навчання можливо отримати за телефонами:
(057)707-34-06 – приймальна комісія НУЦЗ України;
(057)704-14-32 – Науково-методичний центр навчальних закладів сфери цивільного захисту (Асоцький Віталій Вікторович);
(093) 312-37-46, (067) 427-57-05, (099) 620-10-25, (093) 312-35-59 – факультет цивільного захисту;
(095)927-58-00, (093)313-17-24 – факультет оперативно-рятувальних сил;
(057)707-34-60, (093)312-35-40 – соціально-психологічний факультет;
(057)707-34-80, (066)383-41-85, (093)940-91-29, (093)292-50-49 – факультет пожежної безпеки;
(057)707-34-31, (067)422-96-63, (066)738-40-14, (063)772-91-75 – факультет техногенно-екологічної безпеки
(098)438-85-00 – магістратура управління.
 
^ Наверх