на головну
укррусангл

Екологія (Екологічна безпека) спеціаліст

Спеціалізація «Екологічна безпека» в університеті є однією з найсучасніших і затребуваних спеціалізацій навчання і орієнтована, перш за все, на питання інспектування стану навколишнього середовища.
Під керівництвом висококваліфікованих викладачів, докторів і кандидатів наук, студенти отримують необхідні теоретичні знання та набувають практичних навичок проведення інспектувань та перевірок виконання вимог екологічного законодавства, займаються вивченням питань організації екологічного менеджменту, проведенням екологічних аудитів на підприємствах (в установах) будь-якої форми власності, вчаться здійснювати експертну оцінку стану радіаційної безпеки.
 
  

Освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» студент НУЦЗУ отримує після захисту випускної роботи спеціаліста.
Термін навчання - 1 рік.
Кваліфікація фахівця - інженер техногенно-екологічної безпеки.
Базовий рівень фахівця - повну вищу освіту.
Випускник університету за даною спеціальністю має широкий спектр працевлаштування в державних органах екологічної інспекції, в силових структурах, екологічних прокуратурах і організаціях, що здійснюють нагляд за охороною навколишнього середовища.
 
 
 
 
 
            
^ Наверх