на головну
укррусангл

Екологія (Екологічна безпека) магістр

Спеціалізація «Екологічна безпека» в університеті є однією з найсучасніших і затребуваних спеціалізацій навчання і орієнтована, перш за все, на питання інспектування стану навколишнього середовища, а також для роботи в науково-дослідних установах і навчальних закладах.
 
Під керівництвом висококваліфікованих викладачів, докторів і кандидатів наук, студенти отримують необхідні теоретичні знання та набувають практичних навичок проведення інспектувань та перевірок виконання вимог екологічного законодавства, займаються вивченням питань організації екологічного менеджменту, проведенням екологічних аудитів на підприємствах (в установах) будь-якої форми власності, вчаться здійснювати експертну оцінку стану радіаційної безпеки.
 
 
 
 
 
 
 
 
Освітній ступень «магістр» студент НУЦЗУ отримує після захисту магістерської роботи.
Термін навчання - 1,5 року.
Кваліфікація магістра - інженер техногенно-екологічної безпеки.
Базовий рівень магістра - повна вища освіта.
Випускник університету за даною спеціальністю має широкий спектр працевлаштування в державних органах екологічної інспекції, в силових структурах, екологічних прокуратурах і організаціях, що здійснюють нагляд за охороною навколишнього середовища, а також в науково-дослідних установах і навчальних закладах.
^ Наверх