на головну
укррусангл

Цивільна безпека (Охорона праці) спеціаліст

Спеціальність «Цивільна безпека (Охорона праці)» в Університеті є однією з найактуальніших і затребуваних спеціальностей навчання і орієнтована, перш за все, на підготовку спеціалістів, які здатні забезпечити ефективну реалізацію працеохоронної політики держави, безпеку виробництв і взаємодію з органами державного нагляду у відповідності до нормативно-правових актів та міжнародних стандартів. 
 
Під керівництвом професорсько-викладацького складу кафедри, має вчене звання і наукові ступені, студенти отримують необхідні теоретичні знання та набувають практичних навичок застосування на практиці правових норм законодавства України в даній сфері, проведення перевірок господарюючих суб'єктів щодо виконання вимог законодавства з охорони праці, займаються вивченням питань організації та проведення розслідувань нещасних випадків та професійних захворювань на виробництві, а також їх профілактики.
        
 
 
 
   
Освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» студент НУЦЗУ отримує після захисту випускної дипломної роботи.
Термін навчання - 1 рік (денне, заочне навчання).
Кваліфікація фахівця - інженер з охорони праці.
Базовий рівень фахівця - повну вищу освіту.
Випускник Університету за фахом має даної Широкий спектр у всіх працевлаштування сферах діяльності, в органах і підрозділах ГСЧС України, по державного нагляду питань охорони праці, державної влади і місцевого самоврядування (відділи, сектори з питань охорони праці).
  
^ Наверх