на головну
укррусангл

Цивільна безпека (Експертиза охорони праці та професійних ризиків) бакалавр

Спеціалізація «Експертиза охорони праці та професійних ризиків» дозволяє здобути практичні і спеціалізовані знання та вміння в галузі як технічних, так і гуманітарних наук, що стосуються ризиків, які виникають у процесі роботи, методів усунення небезпек, оцінки професійних ризиків і т.д. Випускники можуть інтерпретувати роль і місце людини у вирішенні проблем здоров’я і безпеки з усіма наслідками. Метою діяльності експертів з охорони праці є реалізація завдання загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, зокрема участь у забезпеченні проведення роботодавцем профілактичних та інших заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози здоров’ю персоналу, викликаними умовами праці, та надання роботодавцю практичної допомоги у постійному вдосконаленні ним форм і методів профілактичної роботи у сфері охорони праці.

Під час навчання під керівництвом висококваліфікованих викладачів, які не тільки мають вчені звання і ступені, але є визнаними науковцями у галузі забезпечення безпеки персоналу, у тому разі безпеки під час ліквідації аварій та надзвичайних ситуацій, студенти отримують необхідні теоретичні знання та набувають практичних навичок щодо ідентифікації рівня безпеки на конкретних робочих місцях, експертизи устаткування, страхування небезпек, а також проведення розслідування нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань. Введена в 2016 році.

Освітню ступінь «бакалавр» студент НУЦЗУ отримує після захисту випускної бакалаврської роботи.

Термін навчання - 4 роки (денне), 4 роки 9 міс. (заочне).

Кваліфікація бакалавра - інспектор з охорони праці.

Базовий рівень бакалавра - базову вищу освіту.

Після захисту випускної бакалаврської роботи студент може продовжити навчання в Університеті за спеціальністю «Цивільна безпека» (спеціалізаціями «Охорона праці», «Експертиза охорони праці та професійних ризиків», «Менеджмент охорони праці та техногенної безпеки» і отримати диплом спеціаліста (1 рік - денне, заочне навчання) або магістра (1 рік 6 міс. - денне, 1 рік 9 міс. - заочне навчання).

^ Наверх