на головну
укррусангл

Цивільна безпека (Менеджмент охорони праці та техногенної безпеки) бакалавр

Спеціалізація «Менеджмент охорони праці та техногенної безпеки» орієнтована на управління безпекою суб’єктів праці, управління безпекою трудового процесу та управління безпекою умов праці. Якщо завданням охорони праці є розробка конкретних заходів для досягнення своєї мети, то завдання працеохоронного менеджменту – визначення та реалізація управлінських рішень із забезпечення безпеки праці. Спеціалізація в університеті є новою, сучасною спеціалізацією навчання і орієнтована, перш за все, на підготовку фахівців, які здатні визначити нові стратегії забезпечення безпеки виробництва, в тому числі у власних організаціях та підприємствах, пристосувати їх з урахуванням нормативно-правових актів з охорони праці до перемін в праці та суспільстві. 

Під час навчання під керівництвом висококваліфікованих викладачів, які не тільки мають вчені звання і ступені, але є визнаними фахівцями у галузі ризик-орієнтованого управління охороною праці, студенти отримують необхідні теоретичні знання та набувають практичних навичок щодо розробки системних заходів з боку роботодавця, наглядових органів та представників, які захищають інтереси найманих працівників за результатами порівняння реального стану безпеки підприємства (організації) з нормативним, а також реалізації цих заходів в практичну діяльність. Введена в 2016 році.

Освітню ступінь «бакалавр» студент НУЦЗУ отримує після захисту випускної бакалаврської роботи.

Термін навчання - 4 роки (денне), 4 роки 9 міс. (заочне навчання).

Кваліфікація бакалавра - інспектор з охорони праці.

Базовий рівень бакалавра - базову вищу освіту.

Gосле захисту випускний бакалаврської роботи студент може продовжити навчання в Університеті за спеціальністю «Цивільна безпека» (спеціалізаціями «Охорона праці», «Експертиза охорони праці та професійних ризиків», «Менеджмент охорони праці та техногенної безпеки» і отримати диплом спеціаліста (1 рік - денне, заочне навчання) або магістра (1 рік 6 міс. - денне, 1 рік 9 міс. - заочне навчання).

^ Наверх