на головну
укррусангл

Напрям підготовки "Цивільний захист"

Однією з найважливіших складових забезпечення запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, захист населення і територій від їх негативного впливу, є належна професійна підготовка працівників органів та підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій, яку забезпечує галузева система освіти.
З урахуванням розширення кола завдань у сфері цивільного захисту, що вирішуються органами та підрозділами Державної служби з надзвичайних ситуацій, є об’єктивна необхідність підготовки фахівців за напрямом підготовки «Цивільний захист».

Наш випускник державний інспектор з нагляду (контролю) за станом пожежної та техногенної безпеки може:
• проводити перевірки суб’єктів господарювання;
• складати акти та приписи на усунення порушень, виявлених під час перевірки;
• обґрунтовувати організаційно-технічні заходи щодо техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях;
• застосувати запобіжні заходи в щодо забезпечення захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;
• застосовувати вимоги нормативних документів з питань безпеки в проектуванні, будівництві та експлуатації будівель та споруд;
• аналізувати небезпеку будівель та споруд, розробляти заходи щодо їх захисту;
• оцінювати відповідність конструкцій, будівель та споруд до вимог стійкості в умовах надзвичайних ситуацій;
• робити розрахунки стійкості будівельних конструкцій в нормальних умовах та при дії уражальних чинників надзвичайних ситуацій;
• кваліфіковано рекомендувати технічні рішення щодо підвищення стійкості будівельних конструкцій, їх посилення;
• прогнозувати можливість виникнення і розвиток аварій на потенційно небезпечних об’єктах та об’єктах підвищеної небезпеки внаслідок порушення безпечних умов експлуатації ;
• проводити перевірки техногенного стану потенційно небезпечних об'єктів та об’єктів підвищеної небезпеки;
• розробляти інженерно-технічні заходи щодо зниження рівня ризику виникнення аварій та аварійних ситуацій;
• володіти методиками проведення ідентифікації та декларування безпеки потенційно небезпечних об’єктів і об’єктів підвищеної небезпеки.

Наш випускник з організації аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт може:
• контролювати розробку планів локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій;
• організувати дії особового складу за сигналами цивільної оборони;
• проводити роботу по організації взаємодії оперативно-рятувального підрозділу зі службами району та об'єктів, що залучаються до ліквідування наслідків аварії, катастрофи чи стихійного лиха;
• організувати зустріч та розміщення сил та засобів, що залучаються; організувати розвідку аварійної зони (зони зараження);
• керувати виконанням індивідуальних та групових аварійно-рятувальних завдань з ліквідування надзвичайних ситуацій;
• керувати пошуком і рятуванням людей, наданням їм першої медичної допомоги;
• керувати розосередженням і евакуюванням людей з осередку ураження та небезпечних зон у безпечні місця, райони, розміщенням населення в об’єктах колективного захисту (сховищах, укриттях);
• за допомогою табельних та підручних засобів провести рятувальні та інші невідкладні роботи;
• забезпечити прокладання шляхів в зонах забруднення радіоактивними речовинами, зараження хімічно-небезпечними речовинами;
• забезпечити пошук і рятування людей, надання їм першої медичної допомоги; контролювати виконання особовим складом підрозділу (відділення) графіка несення служби, дотримання дисципліни та законності на службі та у позаслужбовий час;
• разом з підпорядкованим особовим складом сил цивільного захисту провести розвідку зони ураження (зараження) та маршрутів руху;
• аналізувати необхідність та достатність аварійно-рятувальної, протипожежної та інженерної техніки, обладнання та інструменту;
• з’ясовувати причини виникнення надзвичайних ситуацій техногенного походження; розробляти заходи взаємодії з оперативно-рятувальними підро¬зділами для уточнення структури, дислокації виїздів на аварії;
• розробити структуру, дислокацію, диспозицію виїздів відповідних сил та засобів на місце аварії;
• оформити заходи технічного, організаційного характеру по забезпеченню техногенної безпеки на об'єкті для зменшення ризику травмування чи загибелі людей;
• проводити розрахунок сил та засобів для ліквідування надзвичайних ситуацій;
• складати плани локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій;
• оцінювати показники технічних властивостей протипожежної та аварійно-рятувальної техніки.

Наш випускник з піротехнічної підготовки може:
• запобігати виникненню надзвичайних ситуацій і мінімізація їх наслідків;
• організовувати захист населення і територій у надзвичайних ситуаціях;
• забезпечувати виконання заходів та дій сил цивільного захисту;
• організовувати, планувати та проводити роботи з розмінування місцевості; проводити експертизу проектів з утилізації та знищення вибухонебезпечних предметів;

Напрям "Управління у сфері цивільного захисту"

Наші випускники можуть:
• здійснювати моніторинг та прогнозування надзвичайних ситуацій;
• застосовувати методи й засоби захисту населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від небезпек;
• заходи, що вживаються для запобігання надзвичайним ситуаціям та їх ліквідації;
• захист навколишнього природного середовища від вражаючих чинників джерел техногенного впливу;

Напрям "Управління пожежною безпекою"

Наші випускники можуть:
• проведення експертизи стану безпечності технологій, об’єктів і проектів;
• застосовувати методи й засоби оцінювання ризику небезпек;
• застосовувати методи наукової та педагогічної діяльності.

Практична підготовка курсанта здійснюється у підрозділах Держаної служби України з надзвичайних ситуацій, на першому курсі курсанти-піротехніки проходять навчальну практику на базі Навчального центру оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС України.


Після закінчення навчання в університеті випускники факультету працевлаштовуються у підрозділах Державної служби України з надзвичайних ситуацій на посадах:
державний інспектор з нагляду (контролю) за станом пожежної та техногенної безпеки,
начальник караулу державної пожежно-рятувальної частини,
інженер оперативно-рятувальної служби цивільного захисту,
інженер з саперних, піротехнічних та вибухових робіт загонів спеціального призначення, навчальних центрів оперативно-рятувальної служби цивільного захисту.
 

^ Наверх