на головну
укррусангл

Екологія (Екологічна безпека) бакалавр

Спеціальність «Екологія (спеціалізація - Екологічна безпека)» є одним з нових, сучасних напрямів навчання і орієнтований, перш за все, на підготовку фахівців в області охорони навколишнього середовища.

Однак, на відміну від класичних (цивільних) екологів, які в процесі навчання як правило займаються дослідженням стану навколишнього середовища, що дозволяє їм працювати на промислових підприємствах різних форм власності, студенти-екологи університету приділяють головну увагу прогнозуванню виникнення надзвичайних екологічних ситуацій різного характеру і розробкою рекомендацій з їх ліквідації. Це, в свою чергу, дає їм можливість роботи за даним напрямком в будь-яких силових структурах держави.

Під керівництвом висококваліфікованих викладачів, абсолютна більшість яких мають вчені звання і ступені, студенти отримують необхідні теоретичні знання і здобувають практичні навички за найбільш сучасними методами дослідження стану грунтів, води, повітря, з розробки систем їх очищення, а також з питань прогнозування виникнення та порядку ліквідації наслідків екологічних надзвичайних ситуацій.

 

Освітній ступінь «бакалавр» студент НУЦЗУ отримує після захисту випускної роботи бакалавра.

Термін навчання – 4 роки.

Базовий рівень бакалавра – базова вища освіта.

Після захисту випускної роботи студент може продовжити навчання в університеті за спеціальностями «Екологія», "Технології захисту навколишнього середовища" та отримати диплом магістра. 

^ Наверх