на головну
укррусангл

Цивільна безпека (Охорона праці) бакалавр

Спеціалізація «Охорона праці» дозволяє фахівцю (інспектору, інженеру з охорони праці) комплексно здійснювати контроль за додержанням законів, інших нормативно-правових актів з охорони праці, виконання роботодавцем і уповноваженими ним посадовими особами заходів щодо запобігання нещасним випадкам на виробництві та професійним захворюванням. Знання, здобуті випускником, дадуть йому змогу працевлаштуватися в установах, пов’язаних із захистом життя і здоров’я людини на робочому місці, які є практично на кожному підприємстві.

Під час навчання під керівництвом висококваліфікованих викладачів, які не тільки мають вчені звання і ступені, але є і фахівцями у створенні засобів індивідуального захисту та їх експлуатації, студенти отримують необхідні теоретичні знання та набувають практичних навичок щодо вжиття заходів, спрямованих на забезпечення здоров'я та працездатності людини в процесі її трудової діяльності, знайомляться з обладнанням, необхідним для проведення відповідного виду контролю, проводять лабораторні дослідження.

Освітню ступінь «бакалавр» студент НУЦЗУ отримує після захисту випускної бакалаврської роботи.

Термін навчання - 4 роки (денна), 4 роки 9 міс. (заочна).

Кваліфікація бакалавра - інспектор з охорони праці.

Базовий рівень бакалавра - базова вища освіта.

Після захисту випускної бакалаврської роботи студент може продовжити навчання в Університеті за спеціальністю «Цивільна безпека» (спеціалізаціями «Охорона праці», «Експертиза охорони праці та професійних ризиків», «Менеджмент охорони праці та техногенної безпеки» і отримати диплом магістра (1 рік 6 міс. - денна, 1 рік 9 міс. - заочне навчання).

^ Наверх