на головну
укррусангл

Напрям підготовки

На теперішній час не існує такої сфери людської діяльності, з якою тим чи іншим чином не стикаються процеси хімічної технології. Нові потреби людини зумовлюють створення нових синтетичних матеріалів, при цьому виникають проблеми, пов’язані з безпекою виробництв і самих матеріалів, знешкодженням відходів та хімічно-небезпечних речовин, ліквідацією наслідків аварійних розливів рідин і утворення вибухонебезпечних систем тощо.

Потреба у фахівцях за напрямом «Хімічна технологія та інженерія» зі спеціальною професійною підготовкою наявна в органах та підрозділах Державної служби України з надзвичайних ситуацій, на промислових підприємствах, у науково-дослідних організаціях, в екологічних, хіміко-радіометричних лабораторіях, службі радіаційного та хімічного захисту, контрольно-вимірювальних службах, де потрібні інженери-хіміки високої кваліфікації.

Курсанти на перших курсах навчання отримують робочі спеціальності «Дозиметрист» та «Дезактиваторщик».

Випускники володіють знаннями з:
• організації та здійснення дозиметричного, радіометричного та хімічного аналізу на вміст у виробничому та навколишньому середовищі; продуктах харчування, ґрунті та воді радіоактивних і небезпечних хімічних речовин;
• організації та здійснення радіаційного контролю під час перевезення та захороненні радіоактивних відходів, станції дезактивації спецодягу та в радіологічній лабораторії;
• організації та здійснення технічного обслуговування приладів, апаратури, засобів індивідуального захисту, спецобробки та устаткування;
• організації та здійснення аварійно-рятувальних робіт по локалізації та ліквідації джерел радіоактивного та хімічного зараження, гасіння пожеж.
• розробки та впровадження у виробництво технологічних процесів виробництва продукції, що випускається підприємством;
• контролювання дотримання технологічної дисципліни, правильної експлуатації технологічного устаткування, ведення технологічних процесів відповідно до вимог нормативно-технічної документації на всіх стадіях виробництва
• забезпечення на робочих місцях умов відповідно до санітарних норм, участь в розробленні та впровадженні заходів з доведення шкідливих виробничих факторів та умов праці до допустимого рівня.;
• контролювання правильності виконання хімічних аналізів;
• здійснення фізико-хімічних випробувань, які пов'язані з лабораторним контролем відповідності якості продукції чинним стандартам.Можливості працевлаштування.
Особливістю підготовки є те, що наші випускники отримують як класичну базову хімічну освіту так і спеціальні знання щодо радіаційного, хімічного та біологічного захисту населення та територій від наслідків надзвичайних ситуацій. Тому майбутні фахівці нашої спеціальності мають широкі можливості для працевлаштування в різних галузях, а саме:

за напрямками діяльності ДСНС України у галузі практичного забезпечення хімічного та радіаційного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного походження із використанням нових технологій, технічних засобів в аварійно-рятувальних загонах спеціального призначення на таких посадах:
• фахівець з радіаційного та хімічного захисту,
• інструктор з радіаційної та хімічної розвідки,
• інженер-радіолог,
• інженер з радіаційної та хімічної розвідки,
• інженер з радіаційної безпеки.

за вільним вибором:
• на інженерних посадах у науково-дослідницьких інститутах технічного профілю,
• на заводах органічного і неорганічного синтезу, високомолекулярних сполук,
• промислових підприємствах,
• в екологічних, хіміко-радіометричних лабораторіях,
• службі радіаційного та хімічного захисту, контрольно-вимірювальних службах,
• криміналістичних лабораторіях.

 

^ Наверх