на головну
укррусангл

Напрям підготовки "Пожежна безпека"

Факультет пожежної безпеки Національного університету цивільного захисту України веде підготовку кадрів для Державної служби України з надзвичайних ситуацій та інших міністерств і відомств, у тому числі й іноземних громадян, у галузі знань «Цивільна безпека» за напрямом підготовки «Пожежна безпека» за спеціальностями «Пожежна безпека» та «Управління пожежною безпекою» за освітньо-кваліфікаційними рівнями «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр».

Взагалі, поняття «Пожежна безпека» - це відсутність неприпустимого ризику виникнення і розвитку пожеж та пов’язаної з ними можливості завдання шкоди живим істотам, матеріальним цінностям і довкіллю. Тому випускники факультету пожежної безпеки призвані до реалізації державної політики у сферах цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідації надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної та техногенної безпеки шляхом здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням та виконанням вимог чинного законодавства за цими напрямами.

Наш випускник:
- здійснює державний нагляд (контроль) за додержанням і виконанням вимог законодавства у сферах пожежної і техногенної безпеки та цивільного захисту місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, іншими суб’єктами господарювання незалежно від форм власності, а також громадянами України, іноземцями й особами без громадянства;
- здійснює у межах повноважень державний нагляд (контроль) за діяльністю аварійно-рятувальних і диспетчерських служб, станом їх готовності до реагування на аварії і надзвичайні ситуації;
- виконує дозвільно-реєстраційні функції та бере участь у роботі дозвільних центрів щодо видачі дозволів на початок роботи новостворених підприємств, впровадження нових технологій, передачу для виробництва зразків нових пожежонебезпечних машин, механізмів, устаткування та продукції, оренду будь-яких приміщень, а також реєструє декларації відповідності об’єкта вимогам законодавства з питань пожежної безпеки, якщо він не належить до категорії вибухопожежонебезпечних об’єктів або об’єктів із масовим перебуванням людей;
- бере участь, у межах компетенції, у розгляді проектів будівництва об’єктів містобудування та інших об’єктів, інвестиційних програм на відповідність вимогам законодавства, державних будівельних норм і правил з питань пожежної і техногенної безпеки;
- веде в установленому порядку облік робіт протипожежного призначення, які виконувалися ліцензіатами на території відповідної адміністративної одиниці;
- бере участь у роботі комісій з проведення планових (позапланових) перевірок суб’єктів господарювання, які виконують роботи та надають послуги протипожежного призначення;
- здійснює у порядку, встановленому законодавством, контроль за додержанням та виконанням протипожежних вимог, передбачених стандартами, нормами й правилами, під час проектування, будівництва, реконструкції, розширення і технічного переоснащення та капітального ремонту підприємств, будинків, споруд та інших підконтрольних об’єктів;
- здійснює державний нагляд (контроль) за виконанням інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) під час будівництва будинків, споруд, розміщення інших господарських об’єктів, інженерних та транспортних комунікацій;
- проводить у межах компетенції перевірки дотримання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної безпеки, організації виконання заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на підприємствах, в установах, організаціях, що входять до складу залізничного, автомобільного, авіаційного, морського та річкового транспорту, на базах, складах, арсеналах зберігання та у місцях виробництва, утилізації ракетно-артилерійського озброєння, компонентів рідкого ракетного палива;
- перевіряє стан планування заходів щодо проведення часткової або загальної евакуації населення на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці на випадок виникнення надзвичайних ситуацій, забезпечення життєдіяльності евакуйованого населення та готовність евакуаційних органів до їх виконання;
- бере участь у розробці організаційних і науково-технічних заходів у сфері державного нагляду (контролю) з питань цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки і діяльності аварійно-рятувальних служб, інших формувань;
- здійснює контроль застосування сертифікованої продукції протипожежного призначення для захисту об‘єктів від пожеж;
- здійснює контроль за станом захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) з питань пожежної та техногенної безпеки;
- перевіряє наявність та утримання в готовності локальних систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій на об’єктах, які підлягають обладнанню системами раннього виявлення надзвичайних ситуацій;
- здійснює контроль за організацією навчання і перевірки знань посадових осіб підприємств, установ та організацій з питань пожежної безпеки, а також за проходженням підготовки працівників та службовців з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях;
- складає акти перевірок, видає приписи, розпорядження про усунення порушень вимог чинного законодавства у сферах пожежної та техногенної безпеки, цивільного захисту, у межах компетенції виносить постанови про застосування спеціальних запобіжних заходів;
- здійснює в установленому порядку контроль за станом готовності відомчої, місцевої (сільської), добровільної пожежної охорони, надає їм організаційно-методичну допомогу тощо.

Випускники факультету пожежної безпеки на практиці уміло використовують отримані за період навчання знання і досягають певного кар’єрного росту в органах і підрозділах Державної служби України з надзвичайних ситуацій, починаючи з посад інспекторів і інженерів і закінчуючи керівниками різного рівня.


Наприклад:Хацько Михайло Сергійович, старший інспектор управління нагляду у сфері пожежної безпеки ГУ ДСНС України у Донецькій області.
Випуск 2012 р.Поляков Володимир Андрійович, начальник Артемівського міського відділу ГУ ДСНС України у Донецькій області.
Випуск 2012 р.
 Фомін Артем Анатольйович, старший інспектор відділу управління нагляду у сфері пожежної безпеки ГУ ДСНС України у Харківській області.
Випуск 2011 р.


 

^ Наверх