на головну
укррусангл

Напрям підготовки "Психологія"

Професія психолога – одна з найважливіших у сучасному світі. Від його зусиль залежить майбутнє людської цивілізації. Значення професії практичного психолога у сучасному світі зростає з кожним роком, оскільки вона покликана сприяти забезпеченню психічного здоров’я й психологічного благополуччя всіх членів суспільства. Окреме місце в професійній підготовці практичних психологів займають фахівці з екстремальної та кризової психології, тому що психологічний захист населення від наслідків надзвичайних ситуацій та психологічне забезпечення діяльності працівників ризиконебезпечних професій на сьогодні виступають одним з найбільш пріоритетних напрямів у політиці нашої країни.

У зв’язку з означеною необхідністю в Університеті відкрито спеціальність «Психологія», зі спеціалізацією «Екстремальна та кризова психологія».

Соціально-психологічний факультет готує фахівців для підрозділів ДСНС України, установ, організацій різних форм власності. Підготовка фахівців за спеціальністю “Психологія” в Національному університеті цивільного захисту України проводиться протягом чотирьох років на базі повної загальної освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр”; протягом одного року за освітньо-кваліфікаційним рівнем “спеціаліст” та протягом півтора років за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр».
Випускники соціально-психологічного факультету набувають необхідних знань, вмінь, навичок та спроможні виконувати завдання психологічного захисту особового складу підрозділів ДСНС України та населення від впливу надзвичайних ситуацій, надавати своєчасну допомогу, виявляти чинники, що сприяють виникненню соціально-психологічної напруження, використовувати сучасні технології психологічного впливу для нейтралізації негативного впливу надзвичайних ситуацій на населення тощо.
За фахом ведеться системне навчання, яке вміщує безперервну комплексну спеціальну, професійну, гуманітарну, мовну та комп`ютерну підготовку. Протягом навчання, окрім професійної підготовки, курсанти та студенти набувають навиків практичної діяльності в період стажування в психологічних підрозділах ДСНС України, установах та на підприємствах.

Випускники працевлаштовуються за направленням та за вільним вибором на підприємствах, установах, обіймаючи посади психолога психологічної служби, інспектора відділу по роботі з персоналом.


^ Наверх