на головну
укррусангл

Технології захисту навколишнього середовища (Техногенно-екологічна безпека)

Спеціальність «Технології захисту навколишнього середовища (спеціалізація – техногенно-екологічна безпека)», яка входить до галузі знань «Виробництво та технології» – це перспектива отримання універсальних знань, які можуть бути використані в більшості сфер діяльності, пов’язаних з промисловістю, охороною праці, екологічною та техногенною безпекою.
Спеціальність є однією з найперспективніших, ліцензію на відкриття якої університет отримав у травні 2017 року. Вона спрямована на підготовку фахівців, діяльність яких полягає у покращенні стану довкілля шляхом застосування нових інженерних принципів. Ця спеціальність гармонійно пов’язує питання забезпечення екологічної безпеки з розвитком сучасних технологій із захисту довкілля. Фахівці цієї спеціальності є затребуваними у будь-якій галузі промисловості, а також в державній службі надзвичайних ситуацій України та в екологічній інспекції. Їх робота пов’язана з інспектуванням, моніторингом, контролем стану довкілля та розробкою технологій і систем його захисту. В процесі навчання студенти мають можливість не тільки одержати теоретичні знання, а й набути практичного досвіду в цій галузі під час виїзних занять на підприємства м. Харкова.
Слід зазначити, що студенти мають можливість займатися науковою діяльністю у цій галузі з провідними науковцями університету, а кращі з них – стажуватися у країнах ЄС.
Випускник університету за даною спеціальністю має широкий спектр працевлаштування в державних органах екологічної інспекції, в силових структурах, екологічних прокуратурах і організаціях, що здійснюють нагляд за охороною навколишнього середовища, а також в науково-дослідних установах і навчальних закладах.
 
 
 
 
Освітній ступінь «магістр» студент отримує після захисту магістерської роботи.
Термін навчання – 1,5 року (заочна форма – 2 роки).
Кваліфікація магістра – інженер з техногенно-екологічної безпеки.
Базовий рівень магістра – повна вища освіта.

^ Наверх