на головну
укррусангл

Спеціалізація «Телекомунікаційні системи в управлінні»

Освітньо-кваліфікаційний рівень - "бакалавр"

Галузь знань - 1702 "Цивільна безпека"

Напрям підготовки - 6.170201 “Цивільний захист” (професійне спрямування - експлуатація телекомунікаційних систем та мереж)

Форма навчання - денна

Основа навчання - бюджет (за державним замовленням) (курсанти)

Термін навчання – 4 роки

Освітньо-кваліфікаційний рівень - "спеціаліст"

Спеціальність - 7.17020102 “Управління в сфері цивільного захисту”

Спеціалізація - “Телекомунікаційні системи в управлінні

Форма навчання - денна

Основа навчання - бюджет (за державним замовленням) (курсанти)

Термін навчання – 1 рік

Після закінчення першого курсу, курсанти отримують робочу спеціальність «Радіотелеграфіст».

Випускник буде поєднувати в собі знання структури, цілей та завдань ДСНС; організації несення служби у підрозділах ДСНС; тактики і особливостей проведення аварійно - рятувальних робіт із знаннями та вміннями, які дозволять забезпечити надійне функціонування та досконало володіти всіма видами радіо - та проводового зв'язку, комп'ютерної та оргтехніки, що використовуються у гарнізоні ДСНС.

По завершенні навчання випускник отримує повну вищу освіту, кваліфікацію спеціаліста - інженера за спеціальністю “Управління в сфері цивільного захисту” та можливість виконувати професійні обов’язки за посадами у відділах та секторах Центрів телекомунікаційних систем та інформаційних технологій Головних управлінь (Управлінь) ДСНС у областях та підрозділах аварійно – рятувальних загонів спеціального призначення, де вимагаються знання та вміння щодо функціонування систем зв'язку, інформаційних систем та комп'ютерних мереж.

Кваліфікація випускників дозволить займати наступні посади:

 • начальник центру телекомунікаційних систем та інформаційних технологій;
 • заступник начальника центру – начальник пересувного польового вузла зв’язку;
 • начальник відділу (сектору) телекомунікаційних систем та оповіщення;
 • головний (провідний) спеціаліст відділу (сектору) зв’язку, оповіщення та АСУ;
 • старший інженер відділу (сектору) телекомунікаційних систем та оповіщення;
 • начальник відділу (сектору) радіотехнічного контролю;
 • начальник відділення інформаційних технологій;
 • начальник відділу (сектору) технічного обслуговування;
 • начальника радіостанції;
 • начальника відділення рухомих засобів зв’язку;
 • начальник групи зв’язку;
 • начальник відділення телефонного та телеграфного зв’язку та інші.
^ Наверх