на головну
укррусангл

Паспорт спеціальності 21.06.02 - пожежна безпека

I. Формула спеціальності:

Галузь науки і техніки, що комплексно займається виявленням і вивченням процесів, закономірностей, чинників виникнення пожеж та їх попередження, динаміки пожеж у конкретних умовах, небезпечних факторів пожеж, розробленням методів і засобів протипожежного захисту для зниження пожежної небезпеки, методів гасіння й ліквідації пожеж.

II. Напрямки досліджень:

II. Напрямки досліджень:

  • Дослідження закономірностей горіння в умовах пожеж та чинників їх виникнення.
  • Динаміка розвитку пожеж у конкретних умовах.
  • Дослідження щодо запобігання утворення горючого середовища, а також щодо запобігання утворення в ньому джерел запалювання.
  • Небезпечні фактори пожеж.
  • Створення  й пошук оптимальних методів і засобів протипожежного захисту та систем забезпечення пожежної безпеки.
  • Автоматизація технологічних та оперативно-тактичних процесів у системах забезпечення пожежної безпеки об’єктів.
  • Методи визначення характеристик пожежної техніки, автоматики, сигналізації, інших виробів і систем протипожежного захисту.
  • Методи і засоби випробування горючих матеріалів, вогнегасячих речовин, засобів захисту від небезпечних факторів пожеж, а також методів та засобів контролю й діагностики зразків пожежної техніки, автоматики, сигналізації та інших засобів, пристроїв і систем протипожежного захисту.
  • Дослідження з проблем підвищення надійності та ефективності засобів і обладнання пожежної безпеки об’єктів.

III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:

III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:

технічні науки.

^ Наверх