Кафедра наглядово-профілактичної діяльності

Кафедра наглядово-профілактичної діяльності факультету цивільного захисту - базовий структурний підрозділ факультету цивільного захисту Національного університету цивільного захисту України. Кафедра є випускаючою з підготовки фахівців освітнього ступеня «бакалавр» у галузі знань 26 «Цивільна безпека» спеціальність - 263 «Цивільна безпека», спеціалізація «Цивільний захист». На кафедрі працює 9 співробітників, з яких 5 атестованих посад. Науково-педагогічні працівники кафедри являють собою єднання науковців та практичних робітників, які свого часу займали керівні посади у підрозділах ДСНС України та МНС України, що дозволяє на високому науковому педагогічному та методичному рівні проводити заняття згідно навчального плану підготовки фахівців.
Основні завдання кафедри:
1. Проведення освітньої та методичної діяльності для:
Освітнього ступеня «бакалавр»:
Спеціальність 263 «Цивільна безпека» (спеціалізація - цивільний захист);
Спеціальність 263 «Цивільна безпека» (спеціалізація - інженерне забезпечення саперних, піротехнічних та вибухових робіт);
Спеціальність 263 «Цивільна безпека» (спеціалізація - телекомунікаційні системи в управлінні);
Спеціальність 263 «Цивільна безпека» (спеціалізація - охорона праці);
Спеціальність 263 «Цивільна безпека» (спеціалізація - експертиза охорони праці та професійних ризиків);
Спеціальність 261 «Пожежна безпека» (спеціалізація – профілактика пожеж);
Спеціальність 261 «Пожежна безпека» (спеціалізація - автоматичні системи пожежної та техногенної безпеки);
Спеціальність 261 «Пожежна безпека» (спеціалізація - аудит пожежної та техногенної безпеки);
Спеціальність 261 «Пожежна безпека» (спеціалізація – пожежогасіння та аварійно-рятувальні роботи);
Спеціальність 101 «Екологія» (спеціалізація – екологічна безпека);
Спеціальність 161 «Хімічні технології та інженерія» (спеціалізація - радіаційний та хімічний захист);
Спеціальність 053 «Психологія» (спеціалізація – екстремальна та кризова психологія);
Спеціальність 053 «Психологія» (спеціалізація – робота з персоналом).

Освітнього ступеня «магістр»:
Спеціальність 263 «Цивільна безпека» (спеціалізація - цивільний захист);
Спеціальність 263 «Цивільна безпека» (спеціалізація – управління у сфері цивільного захисту);
Спеціальність 263 «Цивільна безпека» (спеціалізація - охорона праці);
Спеціальність 053 «Психологія» (спеціалізація - робота з персоналом).
Спеціальність 161 «Хімічні технології та інженерія» (спеціалізація - радіаційний та хімічний захист).

Освітньо-наукового ступіня «доктор філософії».
Спеціальність 053 «Психологія» (спеціалізація - психологія діяльності в особливих умовах)

 

3. Співпраця кафедри з іншими установами та організаціями:
З метою вивчення практичного досвіду та організації освітнього процесу НПП кафедр регулярно відвідують вищі навчальні заклади: Національний технічний університет «ХПІ», Національний університет «Юридична академія України імені Я.Мудрого», Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди, Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури, Українську інженерно-педагогічну академію та інші.
НПП кафедри НПД організовуються практичні заняття на ПАТ «Харківська ТЕЦ 5», ПАТ «Харківський коксовий завод», ПАТ «ТУРБОАТОМ». Практичні заняття проводяться із залученням інженерно-технічного персоналу об’єктів та практичних працівників державного нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки територіальних підрозділів ДСНС України.

4. Методична робота:
Методична робота на кафедрі організована та проводиться згідно нормативних документів МОН України, ДСНС України, НУЦЗУ. Розробляються програми навчальних дисциплін, робочі програми навчальних дисциплін, структурно-логічні схеми навчальних дисциплін, методичні розробки і вказівки, тексти лекцій, дидактичні матеріали, відкориговуються білети комплексних екзаменів для проведення державної атестації підготовки за освітніми рівнями «бакалавр» та «магістр». НПП приймають участь в рецензуванні навчальних та методичних посібників, проведенні години гуманітарних знань зі здобувачами вищої освіти 1-6 курсів та особовим складом факультету цивільного захисту, виступають з лекціями на службових підготовках з особовим складом НУЦЗУ, проводять інструкторсько-методичні заняття з керівниками груп гуманітарної підготовки.

5. Редакційно-видавнича діяльність:
Викладачами кафедри готуються і видаються навчальні посібники з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки, практичні і методичні рекомендації з основних проблемних питань дисциплін кафедри.
6. Наукова діяльність:
Основні наукові напрямки роботи кафедри:
1. Наглядово-профілактична діяльність органів державного нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки, цивільного захисту.
2. Дослідження пожежовибухонебезпеки та розробка заходів щодо забезпечення пожежної і техногенної безпеки потенційно небезпечних об'єктів та об'єктів підвищеної небезпеки.
3. Професійна освіта та виховання майбутніх фахівців служби цивільного захисту у ВНЗ ДСНС України.
Результати науково-дослідних робіт впроваджені: у вигляді методик у практичну та науково-дослідну роботу Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту, Науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України.
У вигляді рекомендацій в практичну діяльність ГУ ДСНС України у Харківській області. У навчальному процесі Національного університету цивільного захисту України, Спеціалізованого підприємства «Харківпожтехніка».

7. Організація навчальної практики та стажування на посаді державного інспектора з нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки територіального органу Державної служби з надзвичайних ситуацій України.