Завідувач кафедри кандидат філологічних наук, доцент Богданова Ірина Євгеніївна

Кафедра мовної підготовки є важливим структурним підрозділом соціально-психологічного факультету Національного університету цивільного захисту України.

Колектив кафедри складають семеро науково-педагогічних працівників (два доценти, три старші викладачі, два викладачі), з яких четверо є кандидатами наук.

Мета діяльності кафедри — підвищення мовної культури, професійної комунікативної та міжкультурної компетенції фахівця системи ДСНС як показника сформованості системи фахових знань, загальної культури; інтегральних показників культури мовлення, необхідних для якісної професійної діяльності та кар’єрного зростання.

Основні напрями діяльності

Кафедра забезпечує викладання дисциплін лінгвістичного напряму: «Українська мова (за професійним спрямуванням)», «Практикум із наукової комунікації», «Ділова українська мова в державному управлінні», «Іноземна мова в професійній діяльності», «Іноземна мова для міжнародних тестів TOEFL та IELTS», «Розмовна іноземна мова: особливості міжкультурної комунікації (базовий, середній, високий рівні)», «Іноземна мова», «Професійна іноземна мова», «Академічна англійська мова», — а також здійснює наукову, виховну й просвітницьку роботу.