Робота секції «Профілактика пожеж та надзвичайних ситуацій» у межах Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених «Проблеми та перспективи забезпечення цивільного захисту»

11 квітня 2019 року відповідно до затвердженого порядку роботи Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених «Проблеми та перспективи забезпечення цивільного захисту» на базі кафедри наглядово-профілактичної діяльності факультету цивільного захисту було організовано та проведено відповідну роботу щодо засідання секції «Профілактика пожеж та надзвичайних ситуацій» з виступами молодих вчених.

В роботі взяли участь 47 здобувачів вищої освіти та науково-педагогічні працівники університету, під час якої було заслухано 11 доповідей, які викликали зацікавленість та гарячу дискусію.  Особливий інтерес викликали доповіді:

- курсанта 1-го курсу Короля Олександра Володимировича з теми «Визначення механічних характеристик арматури в конструкціях після пожежі»;

- курсанта 3-го курсу Баштової Дар’ї Миколаївни з теми «Перспективи використання гелеутворюючих систем з морською водою в якості каталізатора гелеутворювання при гасінні пожеж на нафтоперелевних танкерах»;

- студента 3-го курсу Мальченка Максима Юрійовича з теми «Аналіз небезпеки для будівельних конструкцій при вибуху метанового балона».

Кожна представлена доповідь, що має потенціал на практичне впровадження, була позитивно оцінена, і головним побажанням молодих науковців є продовження науково-дослідницької діяльності у визначеному напрямку.

Прес-служба НУЦЗУ