Освітні програми

ПЕРШИЙ РІВЕНЬ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) ВИЩОЇ ОСВІТИ

галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»

спеціальність 053 «Психологія»

освітньо-професійна програма «Екстремальна та кризова психологія»

освітньо-професійна програма «Робота з персоналом»

галузь знань 10 «Природничі науки»

спеціальність 101 «Екологія»

освітньо-професійна програма «Екологічна безпека»

галузь знань 16 «Хімічнa технологія та біоінженерія» 

спеціальність 161 «Хімічні технології та інженерія»

освітньо-професійна програма «Радіаційний та хімічний захист»

галузь знань 18 «Виробництво та технології»

спеціальність 183 «Технології захисту навколишнього середовища»

освітньо-професійна програма «Техногенно-екологічна безпека»

галузь знань 24 «Сфера обслуговування»

спеціальність - 242 «Туризм»

освітньо-професійна програма «Туризм»

галузь знань 26 «Цивільна безпека»

спеціальність 261 «Пожежна безпека»

освітньо-професійна програма «Пожежна безпека»

освітньо-професійна програма «Аудит пожежної та техногенної безпеки»

освітньо-професійна програма «Пожежогасіння та аварійно-рятувальні роботи»

спеціальність 263 «Цивільна безпека»

освітньо-професійна програма «Цивільний захист»

освітньо-професійна програма «Телекомунікаційні системи в управлінні»

освітньо-професійна програма «Інженерне забезпечення саперних, вибухових та піротехнічних робіт»

освітньо-професійна програма «Охорона праці»

 

 

ДРУГИЙ РІВЕНЬ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) ВИЩОЇ ОСВІТИ 

галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»

спеціальність 053 «Психологія»

освітньо-професійна програма «Екстремальна та кризова психологія»

освітньо-професійна програма «Робота з персоналом»

галузь знань 10 «Природничі науки»

спеціальність 101 «Екологія»

освітньо-професійна програма «Екологічна безпека»

галузь знань 16 «Хімічна та біоінженерія» 

спеціальність 161 «Хімічні технології та інженерія»

освітньо-професійна програма «Радіаційний та хімічний захист»

галузь знань 18 «Виробництво та технології»

спеціальність 183 «Технології захисту навколишнього середовища»

освітньо-професійна програма «Техногенно-екологічна безпека»

галузь знань 26 «Цивільна безпека»

спеціальність 261 «Пожежна безпека»

освітньо-професійна програма «Пожежна безпека»

освітньо-професійна програма «Управління пожежною безпекою»

освітньо-професійна програма «Пожежогасіння та аварійно-рятувальні роботи»

освітньо-професійна програма «Експерт будівельний з пожежної та техногенної безпеки»

спеціальність 263 «Цивільна безпека»

освітньо-професійна програма «Цивільний захист»

освітньо-професійна програма «Охорона праці»

освітньо-професійна програма «Управління у сфері цивільного захисту»

галузь знань 28 «Публічне управління та адміністрування»

спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування»

освітньо-професійна програма «Державне управління»

освітньо-професійна програма «Державне управління у сфері цивільного захисту»

 

 

ТРЕТІЙ  (ОСВІТНЬО-НАУКОВИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

галузь знань 05 "Соціальні та поведінкові науки"

спеціальність 053 "Психологія"

освітньо-наукова програма «Психологія діяльності в особливих умовах»

галузь знань 18 «Виробництво та технології»

освітньо-наукова програма: спеціальність 183 «Технології захисту навколишнього середовища»

галузь знань 26 "Цивільна безпека" 

освітньо-наукова програма: спеціальність 261 "Пожежна безпека"

освітньо-наукова програма: спеціальність 263 "Цивільна безпека"

галузь знань 28 «Управління та адміністрування»

освітньо-наукова програма: спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування»