на головну
укррусангл

Патентно-ліцензійна діяльність

Патентно-ліцензійна і винахідницька робота спрямована на охорону прав інтелектуальної власності, вдосконалення існуючих і створення нових зразків (або їх елементів) засобів цивільного захисту, підвищення ефективності їх використання, пошук нових технологічних (технічних) рішень, підвищення якості науково-дослідних робіт, дослідно-конструкторських робіт та випробувальних робіт.
Університет є патентовласником близько 130 патентів. Щорічно університет подає близько 20-25 заявок на отримання патентів на винаходи та корисні моделі. Відповідальним за організацію роботи щодо оформлення співробітникам університету заявок на отримання охоронних документів з питань інтелектуальної власності є майор служби цивільного захисту Рибка Євгеній Олексійович.
 
Патенти за 2015 рік
 
 
Патенти за 2016 рік
 
 
Патенти за 2017 рік
 
  
^ Наверх