на головну
укррусангл

Співробітництво з іншими установами та організаціями

Національний університет цивільного захисту України  в рамках двосторонніх угод активно налагоджує партнерські відносини з вищими  навчальними закладами України, науковими установами. 

 

Відповідно до укладених угод співробітництво передбачається у таких напрямах:

 

- науково-дослідній сфері: реалізація спільних науково-дослідних проектів; підготовка та реалізація спільних освітніх та наукових проектів в рамках міждержавних програм та міжнародних грантів; участь викладачів, аспірантів та студентів університетів-партнерів у науково-практичних конференціях, семінарах та круглих столах, що організовуються на їх базах; академічна мобільність викладачів, аспірантів та студентів за різними формами

- навчально-методичній сфері: обмін досвідом та кращими практиками з організації та розвитку інноваційних форм навчально-виховного процесу; розробка та впровадження нових навчальних технологій, навчальних курсів, програм; обмін навчально-методичною та науковою літературою тощо; спільна підготовка і видання навчальних та наукових праць; створення спільних тимчасових авторських колективів для сумісного написання монографій та взаємне рецензування науково-дослідних робіт, дисертацій, методичних розробок, навчальних посібників, підручників тощо; залучення професорсько-викладацького складу до академічного процесу, в т.ч. читання лекцій, проведення тренінгів та науково-методичних семінарів; участь науково-педагогічних працівників у роботі спеціалізованих вчених рад

- соціально-культурній сфері: організація та участь у спільних заходах соціально-культурного спрямування, як таких, що націлені на розвиток міжкультурного діалогу та глобалізацію освітньо-наукового і культурного життя;  обмін досвідом у сфері соціального захисту науково-педагогічних працівників, аспірантів, слухачів магістратури та студентів; організація проектів у сфері туризму та культурно-масових заходів; організація спільних виставок, експозицій.

 

Список угод, укладених Національним університетом цивільного захисту України з вищими навчальними закладами України, партнерськими установами (станом на 01 лютого 2017 року): 

 

1. 01 вересня 2014 року була укладена Угода про співробітництво між Національним університетом цивільного захисту України та Інститутом державного управління у сфері цивільного захисту.

2. 17 жовтня 2014 року  була укладена Угода про співробітництво між Національним університетом цивільного захисту України та Дніпропетровським державним аграрно-економічним університетом.

3. 08 грудня 2014 року було підписано Договір про творче співробітництво між Національним університетом цивільного захисту України та Хмельницьким університетом управління та права.

4. 19 грудня 2014 року була укладена Угода про співпрацю Херсонського національного технічного університету та Національного університету цивільного захисту України.

5. 02 червня 2015 року була укладена Угода про співробітництво між Національним університетом цивільного захисту України та Державним агентством автомобільних доріг України.

6. 28 вересня 2016 року була укладена Угода про співробітництво між Національним університетом цивільного захисту України та Університетом митної справи та фінансів.  

^ Наверх