на головну
укррусангл

Стажування за кордоном

В межах ухваленої Навчально-науково-виробничим центром угоди про співпрацю з Поморською Академією в м. Слупськ (Польща) проводиться стажування науково-педагогічних співробітників Національного університету цивільного захисту України на базі Інституту Національної Безпеки цієї Академії. Це стажування передбачає відвідування теоретичних і практико орієнтованих занять з метою ознайомлення з позитивним досвідом забезпечення системи безпеки (пожежної, соціальної, екологічної, інформаційної тощо) у Польщі та інших країнах ЄС, а також визначення перспективних напрямів і засобів гарантування такої безпеки в Україні.
Після завершення стажування працівники отримують сертифікати про проходження стажування за кордоном.

У червні 2018 року співробітники НУЦЗУ пройшли стажування в Поморській Академії в Слупську (Польща), яке передбачало відвідування теоретичних і практико орієнтованих занять з метою ознайомлення з позитивним досвідом забезпечення системи безпеки (пожежної, соціальної, екологічної, інформаційної тощо) у Польщі та інших країнах ЄС, а також визначення перспективних напрямів і засобів гарантування такої безпеки в Україні.

23-25 квітня 2018 року відбулось стажування науковців Національного університету цивільного захисту України в Балтійській міжнародній академії (м. Рига, Латвія). Тематика стажування «Теорія і практика забезпечення якості вищої освіти: педагогіка, психологія й управління» включала зустріч українських науковців із університетською спільнотою Балтійської відкритої академії та проведення у ній відкритих занять з метою обміну практичним досвідом у сфері публічного управління науково-освітнім забезпеченням підготовки конкурентоспроможних фахівців у сфері цивільного захисту. Проректор з навчальної та методичної роботи НУЦЗУ Олег Назаров провів лекційне заняття із здобувачами вищої освіти в Балтійській міжнародній академії, яке було присвячено проблемам особистості в політичній психології з позиції вітчизняного та закордонного досвіду. Начальник навчально-науково-виробничого центру НУЦЗУ Світлана Домбровська провела круглий стіл зі студентами Балтійської міжнародної академії, у межах якого учасники особливу увагу закцентували на проблемних питаннях і шляхах формування єдиного гуманітарного простору в країнах Центральної та Східної Європи, зокрема в Україні. Начальник наукового відділу з проблем управління у сфері цивільного захисту, д.держ. упр, доцент Володимир Мороз і старший науковий співробітник наукового відділу з проблем державної безпеки, к.держ.упр. Світлана Мороз провели комунікативний захід "Освіта для лідерства, інтелігентності та розвитку таланту" із студентами бакалаврських програм цієї академії.

 

 

 

 

 

 
^ Наверх