на головну
укррусангл

Международное сотрудничество с другими учреждениями и организациями

Національний університет цивільного захисту України задля досягнення високого рівня конкурентоспроможності у навчально-виховній, науково-дослідній роботі та гідного входження до світового, зокрема, європейського освітнього простору  розвиває міжнародні відносини в рамках двосторонніх угод та довгострокових міжнародних проектів з вищими навчальними закладами, науковими організаціями та установами зарубіжних країн.

У червні 2016 року делегація у складі проректора з наукової роботи Національного університету цивільного захисту України Володимира Андронова, начальника навчально-науково-виробничого центру Світлани Домбровської і начальника наукового відділу з проблем державної безпеки навчально-науково-виробничого центру Володимира Стрельцова відвідала Поморську Академію (м. Слупськ, Польща).

10 червня 2016 року на базі Поморської Академії відбулось підписання Угоди про співпрацю між Національним університетом цивільного захисту України та Поморською Академією (м. Слупськ, Польща). Угода передбачає перспективні напрями співпраці: семестровий обмін студентами, підготовка спільної магістерської програми та програми підготовки докторів філософії, питання дистанційного навчання, стажування викладачів Поморської академії в Україні та Національного університету цивільного захисту України в Польщі, спільні науково-дослідні програми.

18-20 лютого 2017 року під час візиту до Поморської Академії було узгоджено протокол про план заходів з реалізації угоди до кінця 2017 року, який передбачає стажування викладачів (20-27 травня 2017 року), участь у міжнародній конференції, проведення он-лайн спілкування в рамках круглого столу у квітні. 

Важливим напрямком співпраці стало ухвалення Угоди про започаткування спільного наукового журналу «Східний часопис безпекових студій», до редакційної колегії якого увійдуть провідні науковці Поморської Академії та Національного університету цивільного захисту України. Даний науковий журнал буде включено до списку видань, визнаних міжнародною науковою спільнотою (філадельфійський список http://www.бібліотекар.укр/2010/04/institute-for-scientific-information.html). 

Одним із завдань на найближчий період для Університету цивільного захисту України є участь у Програмі мобільності Erasmus+ в Україні, яка має на меті нові можливості для розбудови спроможності в проектах освітніх програм ЄС. У жовтні-листопаді 2016 року начальник наукового відділу з проблем управління у сфері цивільного захисту навчально-науково-виробничого центру Вікторія Шведун брала участь у Міжнародних інформаційних днях Програми Європейського Союзу Erasmus+. На заходах висвітлено національні пріоритети Програми Еразмус+, зокрема, напряму Жан Моне. За результатами заходів було визначено ключові напрями міжнародної співпраці задля впровадження кращих інноваційних європейських практик в освітній і науковий процеси НУЦЗУ, відбулися зустрічі з представниками Національних офісів Erasmus+ та вищих навчальних закладів Азербайджану, Албанії, Алжиру, Вірменії, Грузії, Єгипту, Йорданії, Казахстану, Лівану, Молдови, Сирії, Тунісу, Таджикистану, Туркменистану, Узбекистану та інших країн з стосовно міжнародного співробітництва. 

 
^ Наверх