на головну
укррусангл

Наукові перідичні видання

Збірка наукових праць ''Проблеми пожежної безпеки''

Видання засноване у 1997 році. Включене до переліку видань ВАК України (наказ № 1-03/8 від 11.10.2000 р.).

Наведені результати наукових досліджень у галузі пожежної безпеки. Розглядаються організаційно-технічні аспекти вдосконалення пожежної безпеки, що відображають сучасні методи підвищення ефективності протипожежного захисту та тенденції розвитку наукових досліджень в даній галузі.

Матеріали призначені для інженерно-технічних робітників пожежної охорони, професорсько-викладацького складу, ад’юнктів, слухачів та курсантів пожежно-технічних навчальних закладів.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

 • д-р техн. наук, проф. Ю.О. Абрамов (головний редактор збірки),
 • д-р техн. наук, проф. О.П. Алексієв,
 • д-р техн. наук, проф. А.С. Беліков,
 • д-р техн. наук,  проф. Е.В. Бодянський,
 • д-р техн. наук, проф. В.М. Комяк,
 • д-р техн. наук, проф. В.І. Кривцова,
 • д-р техн. наук, проф. Л.М. Куценко,
 • д-р техн. наук, проф. О.М. Ларін,
 • д-р техн. наук, проф. Е.Ю. Прохач,
 • д-р хім. наук, проф. В.Д. Калугін,
 • д-р фіз.-мат. наук, проф. О.П. Сознік,
 • д-р фіз.-мат. наук, проф. С.В. Яковлєв.

Рецензенти:  д-р техн. наук, проф. О.Н. Фоменко, д-р техн. наук, проф. О.Г. Руденко.

Технічний редактор: к.т.н. О.В.Савченко  (тел. 707-34-90).

Збірка наукових праць ''Проблеми надзвичайних ситуацій''

Видання засноване у 2005 році.

Наведені результати наукових досліджень у галузі забезпечення цивільного захисту. Розглядаються організаційно-технічні аспекти вдосконалення системи цивільної оборони, що відображають сучасні методи підвищення ефективності цивільного захисту та тенденції розвитку наукових досліджень в даній галузі.

Матеріали призначені для інженерно-технічних робітників цивільного захисту, професорсько-викладацького складу, ад’юнктів, слухачів та курсантів вищих навчальних закладів.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

 • д-р техн. наук, проф. Ю.О. Абрамов (відповідальний редактор),
 • д-р техн. наук, проф. Е.В. Бодянський,
 • д-р хім. наук, проф. В.Д. Калугін,
 • д-р техн. наук, проф. В.М. Комяк,
 • д-р техн. наук, проф. В.І. Кривцова,
 • д-р техн. наук, проф. Л.М. Куценко,
 • д-р техн. наук, проф. О.М. Ларін,
 • д-р техн. наук, проф. Е.Ю. Прохач,
 • д-р техн. наук, проф. В.В. Соловей,
 • д-р фіз.-мат. наук, проф. О.П. Созник,
 • д-р техн. наук, проф. І.Б. Туркін,
 • д-р фіз.-мат. наук, проф. С.В. Яковлєв,
 • д-р техн. наук, проф. Р.А. Яковлєва

Рецензенти:  д-р техн. наук, проф. О.Н. Фоменко, д-р техн. наук, проф. О.Г. Руденко

Технічний редактор: О.Ю. Кірочкін  (тел. 707-34-69)

Збірка наукових праць ''Проблеми екстремальної та кризової психології''

Видання засноване у 2007 році (свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 12201-1085Р).

Наведені результати наукових досліджень у галузі екстремальної та кризової психології. Розглядаються теоретичні та практичні аспекти діяльності людини в екстремальних умовах, а також питання розробки заходів по захисту  особистості від впливу психогенних травмуючи факторів. Представлені у збірці наукові праці відображають сучасні методи підвищення ефективності  професійної діяльності у надзвичайних ситуаціях та тенденції розвитку психологічних досліджень в даній галузі.

Збірка спрямована на працівників в галузі психології, практичних психологів, ад’юнктів, слухачів та курсантів ВНЗ України.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

 • д-р біол. наук, доцент Перелигіна Л.А. (головний редактор),
 • д-р психол. наук, професор Тімченко О.В. (заступник головного редактора),
 • к. психол. наук. Афанасьєва Н.Є. (відповідальний секретар),
 • д-р психол. наук, професор Барко В.І.,
 • к. психол. наук, доцент Назаров О.О.,
 • к. психол. наук, доцент Садковий В.П.,
 • д-р біол. наук, професор Самолов Н.Г.,
 • д-р психол. наук, професор Сафін О.Д.,
 • д-р психол. наук, професор Стасюк В.В.,
 • д-р психол. наук, професор Потапчук Є.М.,
 • д-р філос. наук, професор Рябініна О.В.,
 • к. психол. наук, доцент Христєнко В.Є.

Контактний телефон 8-057-707-34-74.

Науково-технічний журнал «Техногенно-екологічна безпека»

Видання засноване у березні 2017 році. Включене до переліку видань ВАК України (наказ № 1413 від 24.10.2017 р.).

ISSN(Print) 2522-1892
ISSN(Online) 2522-1930

Наведені експериментальні та теоретичні дослідження в області науки, техніки і технологій, які спрямовані на забезпечення техногенної та екологічної безпеки (технічні науки). Науково-технічний журнал являє собою передову платформу для фахівців в області науки і техніки.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

 • В. П. Садковий д. держ. упр., проф. (голова редакційної колегії)
 • В. А. Андронов д. т. н., проф. (заступник голови редакційної колегії)
 • В. В. Вамболь д. т. н., доц. (головний редактор)
 • Н. В. Дейнеко к. т. н. (відповідальний секретар)
 • С. І. Азаров д. т. н., с. н. с.
 • С. О. Вамболь д. т. н., проф. 
 • М. М. Дівізінюк д. ф.-м. н., проф.
 • О. І. Запорожець д. т. н., проф.
 • О. О. Кірєєв д. т. н., доц.
 • М. В. Новожилова д. ф.-м. н., проф.
 • Б. Б. Поспєлов д. т. н., проф.
 • О. М. Соболь д. т. н., с. н. с.
 • В. В. Тютюник д. т. н., с.н.с.
 • С. Д. Цибуля д. т. н., доц.
 • І. А. Чуб д. т. н., проф.
 • В. М. Шмандий д. т. н., проф.
 • П. Г. огли Сулейманов  д. філос. (Азербайджан. Респ.)
 • Л. Ф. Коженьовскі д. е. н., проф. (Польща)
 • В. Радулеску д. філос., доц. (Румунія) 
 • А. Самберг проф. (Фінляндія)
 • Т. Лях д. с.-х. н., проф. (Респ. Молдова)
Рецензенти: 
 • Л. Я. Побережный д. т. н., проф.
 • А. В. Павличенко д. т. н., доц.
 • Б. Каримов д. б. н., проф. (Респ. Узбекистан)
 • І. Омран PhD (Ирак)

 

Вісник НУЦЗ України. Серія: Державне управління

Видання засноване в 2014 році (свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 21020-10820р від 15.10.2014 р).
 
Наведено результати наукових досліджень в галузі державного управління. Розглядаються проблеми розвитку системи державного регулювання економічних і соціальних процесів, а також реагування на надзвичайні ситуації. 

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

 • д-р наук держ. упр., проф. В.П. Садковий (голова редакційної колегії) (Україна),
 • д-р техн. наук, проф. В.А. Андронов (заступник голови редакційної колегії) (Україна),
 • д-р наук держ. упр., проф. С.М. Домбровська (головний редактор) (Україна),
 • д-р наук держ. упр., проф. С.В. Майстро (заступник головного редактора) (Україна),
 • канд. наук держ. упр. А.Л. Помаза-Пономаренко (відповідальний секретар) (Україна),
 • д-р наук держ. упр., проф. А.О. Дєгтяр (Україна),
 • д-р наук держ. упр., проф. Ю.Д. Древаль (Україна),
 • д-р наук держ. упр., проф. О.М. Іваницька (Україна),
 • д-р наук держ. упр., проф. Ю.О. Куц (Україна),
 • д-р наук держ. упр., проф. О.А. Мельниченко (Україна),
 • д-р наук держ. упр., проф. В.В. Маліков (Україна),
 • д-р наук держ. упр., доц. В.М. Мороз (Україна),
 • д-р наук держ. упр., доц. А.В. Ромін (Україна),
 • д-р філос. наук, проф. О.В. Рябініна (Україна),
 • д-р соціол. наук, доц. О.В. Скориніна-Погребна (Україна),
 • д-р наук держ. упр. С.І. Чернов (Україна),
 • д-р. габіліт., проф. Урбанек Анджей (Польща),
 • канд. наук держ. упр. Чубари Томаш (Польща)
 
^ Наверх