на головну
укррусангл

Наукові перідичні видання

Збірка наукових праць ''Проблеми пожежної безпеки''

 

Видання засноване у 1997 році. Включене до переліку видань ВАК України (наказ № 1-03/8 від 11.10.2000 р.).

Наведені результати наукових досліджень у галузі пожежної безпеки. Розглядаються організаційно-технічні аспекти вдосконалення пожежної безпеки, що відображають сучасні методи підвищення ефективності протипожежного захисту та тенденції розвитку наукових досліджень в даній галузі.

Матеріали призначені для інженерно-технічних робітників пожежної охорони, професорсько-викладацького складу, ад’юнктів, слухачів та курсантів пожежно-технічних навчальних закладів.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

 • д-р техн. наук, проф. Ю.О. Абрамов (головний редактор збірки),
 • д-р техн. наук, проф. О.П. Алексієв,
 • д-р техн. наук, проф. А.С. Беліков,
 • д-р техн. наук,  проф. Е.В. Бодянський,
 • д-р техн. наук, проф. В.М. Комяк,
 • д-р техн. наук, проф. В.І. Кривцова,
 • д-р техн. наук, проф. Л.М. Куценко,
 • д-р техн. наук, проф. О.М. Ларін,
 • д-р техн. наук, проф. Е.Ю. Прохач,
 • д-р хім. наук, проф. В.Д. Калугін,
 • д-р фіз.-мат. наук, проф. О.П. Сознік,
 • д-р фіз.-мат. наук, проф. С.В. Яковлєв.

Рецензенти:  д-р техн. наук, проф. О.Н. Фоменко, д-р техн. наук, проф. О.Г. Руденко.

Технічний редактор: к.т.н. О.В.Савченко  (тел. 707-34-90).

 


Збірка наукових праць ''Проблеми надзвичайних ситуацій''

 

Видання засноване у 2005 році.

Наведені результати наукових досліджень у галузі забезпечення цивільного захисту. Розглядаються організаційно-технічні аспекти вдосконалення системи цивільної оборони, що відображають сучасні методи підвищення ефективності цивільного захисту та тенденції розвитку наукових досліджень в даній галузі.

Матеріали призначені для інженерно-технічних робітників цивільного захисту, професорсько-викладацького складу, ад’юнктів, слухачів та курсантів вищих навчальних закладів.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

 • д-р техн. наук, проф. Ю.О. Абрамов (відповідальний редактор),
 • д-р техн. наук, проф. Е.В. Бодянський,
 • д-р хім. наук, проф. В.Д. Калугін,
 • д-р техн. наук, проф. В.М. Комяк,
 • д-р техн. наук, проф. В.І. Кривцова,
 • д-р техн. наук, проф. Л.М. Куценко,
 • д-р техн. наук, проф. О.М. Ларін,
 • д-р техн. наук, проф. Е.Ю. Прохач,
 • д-р техн. наук, проф. В.В. Соловей,
 • д-р фіз.-мат. наук, проф. О.П. Созник,
 • д-р техн. наук, проф. І.Б. Туркін,
 • д-р фіз.-мат. наук, проф. С.В. Яковлєв,
 • д-р техн. наук, проф. Р.А. Яковлєва

Рецензенти:  д-р техн. наук, проф. О.Н. Фоменко, д-р техн. наук, проф. О.Г. Руденко

Технічний редактор: О.Ю. Кірочкін  (тел. 707-34-69)

 

 

Збірка наукових праць ''Проблеми екстремальної та кризової психології''

 

Видання засноване у 2007 році (свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 12201-1085Р).

Наведені результати наукових досліджень у галузі екстремальної та кризової психології. Розглядаються теоретичні та практичні аспекти діяльності людини в екстремальних умовах, а також питання розробки заходів по захисту  особистості від впливу психогенних травмуючи факторів. Представлені у збірці наукові праці відображають сучасні методи підвищення ефективності  професійної діяльності у надзвичайних ситуаціях та тенденції розвитку психологічних досліджень в даній галузі.

Збірка спрямована на працівників в галузі психології, практичних психологів, ад’юнктів, слухачів та курсантів ВНЗ України.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

 • д-р біол. наук, доцент Перелигіна Л.А. (головний редактор),
 • д-р психол. наук, професор Тімченко О.В. (заступник головного редактора),
 • к. психол. наук. Афанасьєва Н.Є. (відповідальний секретар),
 • д-р психол. наук, професор Барко В.І.,
 • к. психол. наук, доцент Назаров О.О.,
 • к. психол. наук, доцент Садковий В.П.,
 • д-р біол. наук, професор Самолов Н.Г.,
 • д-р психол. наук, професор Сафін О.Д.,
 • д-р психол. наук, професор Стасюк В.В.,
 • д-р психол. наук, професор Потапчук Є.М.,
 • д-р філос. наук, професор Рябініна О.В.,
 • к. психол. наук, доцент Христєнко В.Є.

Контактний телефон 8-057-707-34-74.

 

^ Наверх