на головну
укррусангл

Вісник НУЦЗ України. Серія: Державне управління

Видання засноване в 2014 році (свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 21020-10820р від 15.10.2014 р). Наведено результати наукових досліджень в галузі державного управління. Розглядаються проблеми розвитку системи державного регулювання економічних і соціальних процесів, а також реагування на надзвичайні ситуації. Представлені в збірнику наукові роботи відображають сучасні підходи до підвищення ефективності та результативності функціонування такої системи і тенденції розвитку наукових досліджень в даній галузі.

Матеріали призначені для науковців, державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, а також усіх, хто цікавиться сучасними проблемами державного управління.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 13.07.2015 р. № 747 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 30 червня 2015 року» (додаток 17 до наказу) Вісник Національного університету цивільного захисту України (Серія: Державне управління) включено до переліку фахових видань з державного управління.

З 2016 року Вісник включений до міжнародної бібліографічної бази даних RePEc (США) і міжнародної наукометричної бази даних Index Copernicus (Польща).

 

 

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

д-р наук держ. упр., проф. В.П. Садковий (голова редакційної колегії) (Україна),
д-р техн. наук, проф. В.А. Андронов (заступник голови редакційної колегії) (Україна),
д-р наук держ. упр., проф. С.М. Домбровська (головний редактор) (Україна),
д-р наук держ. упр., проф. С.В. Майстро (заступник головного редактора) (Україна),
канд. наук держ. упр. А.Л. Помаза-Пономаренко (відповідальний секретар) (Україна),
д-р наук держ. упр., проф. А.О. Дєгтяр (Україна),
д-р наук держ. упр., проф. Ю.Д. Древаль (Україна),
д-р наук держ. упр., проф. О.М. Іваницька (Україна),
д-р наук держ. упр., проф. Ю.О. Куц (Україна),
д-р наук держ. упр., проф. О.А. Мельниченко (Україна),
д-р наук держ. упр., проф. В.В. Маліков (Україна),
д-р наук держ. упр., доц. В.М. Мороз (Україна),
д-р наук держ. упр., доц. А.В. Ромін (Україна),
д-р філос. наук, проф. О.В. Рябініна (Україна),
д-р соціол. наук, доц. О.В. Скориніна-Погребна (Україна),
д-р наук держ. упр. С.І. Чернов (Україна),
д-р. габіліт., проф. Урбанек Анджей (Польща),
канд. наук держ. упр. Чубари Томаш (Польща)

Вимоги до рукописів статей, що подаються до наукового збірника "Вісник Національного університету цивільного захисту України. – (Серія "Державне управління")"

ЗАЯВА ПРО ЕТИКУ ПУБЛІКАЦІЙ

Випуск 2 (7) (2017)

Випуск 6

Випуск 2(5) (2016)

Випуск 4 (2016)

Випуск 3 (2015)

Випуск 2 (2014)

Випуск 1  (2014)


Архів Вісника НУЦЗ України. Серія: Державне управління

^ Наверх