на головну
укррусангл

Науковий відділ з проблем цивільного захисту та техногенно-екологічної безпеки

Основні напрямки наукового відділу з проблем цивільного захисту та техногенно-екологічної безпеки:

 • вирішення проблем ЦЗтаТЄБ  різного характеру та аналітичне опрацювання інформації про надзвичайні ситуації;
 • розробка інформаційно-технічних методів забезпечення діяльності органів управління та підрозділів ДСНС щодо захисту населення та особового складу від надзвичайних ситуацій;
 • розробка наукової та навчальної літератури у галузі ЦЗтаТЄБ та підвищення ефективності проведення невідкладних робіт із ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
 • надання консалтингових послуг та виконання договірних робіт для підприємств різної форми власності з наступних питань:
  • моніторинг аварій та надзвичайних ситуацій;
  • пожежна та техногенна безпека;
  • прикладне інформаційне забезпечення;
  • рецензування проектів нормативних документів;
 • організація, проведення та участь у роботі науково-технічних і науково-практичних тематичних конференцій, семінарів, симпозіумів, оприлюднення результатів проведених досліджень у фахових наукових збірках та монографіях.
 
Колектив відділу:
 • начальник .
 • головний науковий співробітник д.т.н., проф. Басманов О.Є.
 • провідний  науковий співробітник к.т.н., с.н.с. Лєвтєров О.А.
 • старший  науковий співробітник.
 • науковий співробітник
На базі відділу здійснюється постійна підготовка здобувачів, ад’юнктів і докторантів.
 
 
 
 
 
 
 
 
Наукові та навчальні видання
 
 •    Абрамов Ю.А., Кирочкин А.Ю., Левтеров А.А., Садковой В.П., Шевченко Р.И. Автоматизированное проектирование систем пожаротушения. Учебное пособие. – Х.: УГЗУ, 2006. – 134 с.
 •        Абрамов Ю.А, Гринченко Е.Н., Кирочкин А.Ю., Левтеров А.А., Садковой В.П., Тютюник В.В., Шевченко Р.И. Информационное обеспечение мониторинга и антикризисного управления в условиях чрезвычайных ситуаций. Учебное пособие. – Х.: УГЗУ, 2006. – 288 с.
 •     Абрамов Ю.А., Басманов А.Е. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в резервуарных парках с нефтепродуктами. – Х.: АГЗУ,2006. – 251 с.
 •     Абрамов Ю.О., Кривцова В.І., Лєвтєров О.А., Садковий В.П., Скакун В.О., Шевченко Р.І. Автоматизована система управління науковим потенціалом підрозділів МНС України. Практичний посібник. - Х.: УЦЗУ, 2007. – 70 с.
 •     Абрамов Ю.А., Басманов А.Е., Байтала М.Р. Локализация пожаров нефтепродуктов на железнодорожном транспорте. – Х.: НУЦЗУ, 2011. – 138 с.
 •     Абрамов Ю.А., Басманов А.Е., Тарасенко А.А. Моделирование пожаров, их обнаружения, локализации и тушения. – Х.: НУГЗУ, 2011. – 927 с.  
 •     Абрамов Ю.А., Басманов А.Е., Байтала М.Р. Локализация пожаров нефтепродуктов на железнодорожном транспорте. – Х.: НУГЗУ, 2011. – 110 с.
 •     Абрамов Ю.А., Басманов А.Е. Определение временных характеристик тепловых пожарных извещателей при автономных испытаниях. – Х.: НУГЗУ, 2011. – 110 с.
 •     Басманов А.Е., Михайлюк А.А. Локализация пожаров в резервуарах с нефтепродуктами. – Х.: НУЦЗУ, 2011. – 126 с.
 •     Абрамов Ю.А., Басманов А.Е., Улинец Э.М. Локализация пожаров разливов нефтепродуктов в резервуарных парках. – Х.: НУЦЗУ, 2011. – 122 с.
 
Прикладне інформаційне забезпечення

Комплекс інформаційно-аналітичних систем з визначення рівня техногенної небезпеки приміщень та споруд різного функціонального призначення
Анотація: до комплексу входять два блоки з автоматизованої оцінки техногенної небезпеки як промислових будівель та приміщень, так і приміщень соціальної та міської інфраструктури. Проведення розрахунків регламентується як чинними будівельними нормами та правилами, ОНТП 24-86, так і сучасними загальносвітовими методиками (метод Гретенера), які використовуються під час страхової оцінки об’єктів.
Електронна довідкова система з правових аспектів діяльності ДСНС України в сфері забезпечення протипожежного нагляду
Анотація: електронна довідкова система з правових аспектів діяльності органів протипожежного нагляду. Містить 4 правові розділи; словник основних термінів та понять.
Інформаційно-довідкова система з визначення небезпечних властивостей різної природи речовин та матеріалів
Анотація: система створена на базі довідкових посібників та містить відомості з понад 7500 речовин та матеріалів. Система дозволяє здійснювати відбір та узагальнення речовин та матеріалів за 42 параметрами різної природи (фізико-хімічними, небезпечними, засобами усунення тощо) одночасно. Робота системи здійснюється в інтерактивному режимі.
Інформаційно-аналітичний комплекс з розрахунку параметрів систем протипожежного захисту об’єктів різного функціонального призначення
Анотація: комплекс вміщує чотири блоки призначених для розрахунку систем пожежної автоматики та розміщення датчиків сповіщення, систем пожежогасіння всіх класів (водяного, пінного, порошкового, аерозольного та газового), нормативно-правового забезпечення та тестових завдань, які дозволяють контролювати та підвищувати рівень знань працівників підрозділів цивільного захисту.

Інформаційно-аналітичний комплекс з розрахунку та вибору систем з ліквідації небезпечних факторів пожеж та техногенних аварій в різнофункціональних приміщеннях
Анотація: комплекс дозволяє швидко проводити розрахункові роботи з вибору систем вентиляції та кондиціонування відповідно до чинних будівельних норм та правил. Вміщує номенклатуру вітчизняної продукції провідної фірми-виробника «Інтеркондиціонер».
Навчально-імітаційний комплекс з підготовки керівників з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного характеру
Анотація: комплекс складається з двох блоків. Блок індивідуальної підготовки та блок групової підготовки аварійно рятувальної ланки з питань відпрацювання взаємодії під час ліквідації наслідків аварій та пожеж. Комплекс побудований з використанням сучасних методологічних підходів «ділова гра», має адаптований та зручний інтерфейс.
Навчальне-методичне комп’ютерне забезпечення довузівської підготовки молоді за фахом «Аварійно-рятувальна справа»
Анотація: розробка створена в ігровій формі, має кілька рівнів складності з питаннями щодо різних аспектів забезпечення безпеки життєдіяльності. Крім навчальної, вона містить історичну та довідкову інформацію з організації навчально-підготовчого процесу ДСНС України.
Автоматизована система управління науковим потенціалом підрозділів ДСНС України
Анотація: автоматизована система призначена для ефективного відображення та залучення наукових ресурсів до розв’язання завдань ДСНС України. При її побудові використані сучасні наукові та методологічні підходи до побудови та використання автоматизованих систем управління персоналом.
Розрахунково-аналітичний комплекс «Раціональне розміщення оперативних підрозділів для захисту об’єктів»
Анотація:дозволяє визначити раціональну кількість та місця розташування пожежно-рятувальних підрозділів та підрозділів воєнізованої охорони для захисту об’єктів. Визначення здійснюється за допомогою методу раціонального покриття заданої області геометричними об’єктами зі змінними метричними характеристиками.
Розрахунково-інформаційна система «Небезпечні хімічні речовини»
Анотація: дозволяє проводити швидкий розрахунок сил і засобів для обмеження зони хімічного зараження шляхом створення водяної завіси, а також надає інформацію з широкого спектру небезпечних хімічних речовин.
Програмний комплекс «Моделювання пожеж в резервуарних парках нафти і нафтопродуктів»
Анотація: Програмний комплекс призначений для автоматизації аналізу пожежної ситуації, оцінки можливого каскадного розповсюдження пожежі, вироблення плану локалізації пожежі, розрахунку сил і засобів для його ліквідації.
Програмний комплекс «Моделювання пожеж нафтопродуктів на залізничному транспорті»
Анотація: Програмний комплекс призначений для автоматизації аналізу пожеж нафтопродуктів на залізничному транспорті та вибору методів його локалізації
Інформаційно-аналітичний модуль в складі безпілотного літального розвідувального комплексу зони надзвичайної ситуації
Анотація:
інформаційно-аналітичний модуль дозволяє визначити характеристики зони зараження ОХР і прогнозування її розвитку; визначити характеристики зони забруднення в результаті аварійного розливу нафти і нафтопродуктів з визначенням форми і площі забруднення з урахуванням рельєфу місцевості; визначити характеристики ландшафтної пожежі і прогнозування динаміки його розвитку. Малі розміри безпілотного літального розвідувального апарату, висока маневреність і нечутливість до дії небезпечних чинників НС дозволяють використовувати комплекс для проведення повітряної і наземної розвідки в зоні НС при високій концентрації ОХР і в реальному режимі часу отримувати і обробляти інформацію про ситуацію в зоні НС за допомогою інформаційно-аналітичного модулю.
Прикладне інформаційне забезпечення, яке розроблено колективом лабораторії впроваджено та успішно використовується в центральному апараті ДСНС України, в підрозділах Харківської, Сумської, Дніпропетровської, Луганської, Запорізької, Донецької, Полтавської, Житомирської областей, АР Крим, та на понад 30 підприємствах різної форми власності.

 Конференції, виставки, міжнародне співробітництво
 
 
 
Наші партнери: Гомельський інженерний інститут МНС Республіки Бєларусь, Головна школа пожежної служби Республіки Польща, Угорський технічний університет, Санкт-Петербурзький університет Державної пожежної служби МНС Російської Федерації.
 
^ Наверх