на головну
укррусангл

Випуск 1 (2007 рік)

 1. Афанасьєва Н.Є., Ступіна В.О. Спрямованність особистості підлітків, схильних до девіантної поведінки.
 2. Балабанова Л.М., Віденєєв І.О. Особливості прояву агресивної поведінки у деліквентних підлітків та школярів.
 3. Власенко І.В., Чміль М.О. Структура навчального процесу з питань забезпечення особистої безпеки працівників ОВС.
 4. Власова О.І. Розробка методологічних основ психологічного розуміння соціальних здібностей людини.
 5. Волкова О.Г., Жванія Т.В. Дослідження особливостей саморегуляції психоемоційних станів у кризових ситуаціях.
 6. Євсюков О.П. Науково-історичні та теоретико-методологічні основи вчення про професійну надійність людини в загальносвітовій психологічній науці.
 7. Єгорова О.Б. Малювання як засіб спілкування з клієнтом в ситуації кризи.
 8. Землянська О.В., Кузьмінова М.М. Особливості когнитивної сфери в екстремальних ситуаціях.
 9. Коваленко А.Б., Третьяков С.П. Особливості агресивної поведінки у працівників служб охорони.
 10. Корнев О.М. Екстремальна ситуація: сутність, зміст та рівні подалання.
 11. Корольчук М.С. Класифікація шляхів та засобів збереження працездатності та безпечної діяльності спеціалістів.
 12. Крайнюк В.М. Психологічні механізми долання стресу у рятувальників.
 13. Кудрицька О.В. Рефлексивні механізми формування потенційних копінг-стратегій поведінки у надзвичайних ситуаціях.
 14. Лєбєдєва С.Ю. Реакція на стрес та методи його подалання.
 15. Лефтеров В.О. Історія становлення групових тренінгових методів навчання, розвитку і корекції.
 16. Макаренко П.В., Бєлотицька Т.В. Психологічна готовність працівників ОВС до застосування вогнепальної зброї з різним професійним досвідом.
 17. Мась Н.М.Особистісний аспект формування професійної компетентності майбутніх віськових психологів.
 18. Мелоян А.Е. Вплив глибинно-психологічних виток в агресивності на кризи у спілкуванні у майбутніх психологів.
 19. Назаров О.О., Гонтаренко Л.О. Особливості професійної діяльності працівників чергово-диспетчерських служб екстреного виклику МНС України.
 20. Олефір В.О., Скляров С.А. Дослідження структури мотивації діяльності в екстремальних умовах.
 21. Перелигіна Л.А., Приходько Ю.О. Індивідуальна психологічна корекція негативних змін у психіці керівників МНС України після участі в ліквідації надзвичайної ситуації.
 22. Решетняк С. В. Фактори, що сприяли стриманню та пом’якшенню негативних психоемоційних станів та проявів дезаадаптації в ситуації „гострого горя” у родичів загиблих в авіакатастрофі.
 23. Ріпка С.В. Формування мобільних груп екстреної психологічної допомоги та робота з населенням в осередку екстремальної ситуації.
 24. Садковий В.П., Лєбєдєв Д.В.Деякі сучасні підходи до аналізу особистісних змін, викликаних психічними травмами.
 25. Самойлов М.Г., Альохіна Н.В. Специфіка служби в аеромобільних військах та особливості впливу стрибків зпарашутом на психіку воїнів-десантників.
 26. Сергієнко Н. П., Сергієнко Ю.В Фактори, що впливають на вибір стилю поведінки у конфліктній ситуації.
 27. Склень О.І. Прогнозування копінг-поведінки працівників аварійно-рятувальних підрозділів МНС України в умовах ліквідації крупномасштабної надзвичайної ситуації.
 28. Тімченко О.В., Шевченко І.О.Особистісні особливості кандидатів на службу в пожежно-рятувальні підрозділи МНС України, що не сприяють ефективності їх професійної діяльності.
 29. Ушакова І.М. Вік як можлива причина психологічної кризи.
 30. Фурманець Б.І. Психологічна готовність до дій в надзвичайних ситуаціях.
 31. Христенко В.Є., Овсяннікова Я. О. Взаємодія працівників МНС України з постраджалими в епіцентрі надзвичайної ситуації.
 32. Шайда Н.П., Шайда О.Г. Криза міжособистісних стосунків та її вплив на особливості розвитку самооцінки дітей.
 33. Шимко В. А. Методологія досліджень психології діяльності: аналіз усталених підходів та пошук перспектив.
^ Наверх