на головну
укррусангл

Випуск 2 (2007 рік)

 1. Асоцький В.В. Форми психічного напруження та види стомлення, що проявляються у рятувальників під час виконання службових обов'язків.
 2. Афанасьєва Н.Є. Вплив навчання в УЦЗУ на соціалізацію студентів і курсантів.
 3. Беспалова І.С. Вивчення особливостей формування якостей активного мислення у підлітків.
 4. Балабанова Л.М., Бобровнікова Н.П. Проблеми кадрового забезпечення в системі МВС у зв’язку з мотиваційною спрямованістю кандидатів на службу.
 5. Жданова І.В. ,Воробйова І.В. Особливості ставлення до міліції та її діяльності у структурі оціночного компонента правосвідомості громадян.
 6. Горелов І.Ю. Вплив психологічних профілів працівників міліції на ефективність провомірного застосування ними фізичної сили, спецзасобів і вогнепальної зброї.
 7. Гостєєва Т.В. Професійно-психологічний відбір та тренінгові методи психодіагностики кандидатів на службу в ОВС.
 8. Друзь В.А., Ма Шуін Психофізіологічна природа організації поведінки в екстремальних умовах її протікання.
 9. Криводерев В.В., Джан Тан Діяльність людини в екстремальних і критичних ситуаціях і спрямованість досліджень проблеми.
 10. Куфлієвський А.С. Оцінка рівня емоційного "вигорання" у працівників пожежно-рятувальних підрозділів МНС України.
 11. Кучеренко С.М Урахування емоційного стану в комплексному підході до визначення психологічної готовності у процесі професіоналізації особистості.
 12. Лефтеров В.О. Методологічні основи і принципи психологічного тренінгу.
 13. Макаренко П.В. Теоретичне вивчення проблеми стресу в екстремальних умовах діяльності та психокорекція стресових станів.
 14. Мелоян А.Е. Особливості прояву стресостійкості майбутніх психологів у конфліктній ситуації.
 15. Мілорадова Н.Е. Специфіка слідчої діяльності та фактори, що її ускладнюють.
 16. Назаров О.О., Євсюков О.П. Дезадаптивні нервово-психічні стани, що виникають у працівників МНС України після виконання задач з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.
 17. Носенко В.М. Особистісна зрілість та психологічна стійкість в екстремальних ситуаціях.
 18. Оніщенко Н.В. Особливості локусу контролю особистості слідчих з різними показниками ефективності професійної діяльності
 19. Попова Г.В., Динник М.М. Психологічне забезпечення ефективної оперативно-службової діяльності особового складу Державної прикордонної служби України: перспективи розвитку.
 20. Потапчук Є.М. Збереження психічного здоров'я військовослужбовців
 21. Приходько Ю.О. Аналіз стану професійного відбору пожежних-рятувальників МНС України на сучасному етапі.
 22. Самойлов М.Г., Перелигіна Л.А. Заняття спортом як екстремальний вид діяльності.
 23. Сафін О.Д., Бриндіков Ю.Л. Психологічні умови розвитку професійної готовності військових водіїв до дії в екстремальних ситуаціях дорожньої обстановки.
 24. Сергієнко Н.П., Перепьолкін А. Гендерні особливості рівня тривожності і рівня домагань.
 25. Сікора Л.С., Ткачук Р.Л., Манишин І.Р., Березяк К.М. Когнітивні компоненти в психології прийняття рішень інтелектуальним агентом.
 26. Скляров С.А. Взаємозв'язок компонентів загально-трудової мотивації й особистісних особливостей пожежних-рятувальників.
 27. Тімченко О.В., Шевченко І.О. Психологічний та соціально-демографічний портрет суїцидента – колишнього працівника професій екстремального профілю.
 28. Тимченко О.В. Проблема самоідентифікації в контексті життєвого шляху людини.
 29. Томчук М.І., Томчук С.М. Особливості прояву та регуляції негативних психічних станів особистості в екстремальних ситуаціях.
 30. Ушакова І.М. Тип взаємодії у конфлікті залежно від мотиваційних тенденцій особистості.
 31. Федосєєв В.А., Селюкова Т.В. Патопсихологічні і психопатологічні прояви посттравматичних стресових розладів.
 32. Христенко В.Є. Моделювання адекватності поведінки рятувальника в різних умовах професійної діяльності.
 33. Чепіга Л.П. Схильність до ризику і проблема професійного вигоряння співробітників пожежної охорони.
 34. Шайда Н.П., Остополець І.Ю. Феномен емоційної кризи дітей 6-7 років.
 35. Шайхлісламов З.Р., Істомін І.М. Динаміка міжособистісних відносин і психологічної сумісності фахівців малих функціональних груп оперативно-рятувальних підрозділів МНС України.
 36. Швалб Ю.М., Швалб А.Ю. Тренінг професійної взаємодії у підготовці психологів.
 37. Штриголь Д.В. Динаміка самовідношення старшокласників, схильних до суїцидальної поведінки.
^ Наверх