на головну
укррусангл

Випуск 3 Частина I (2007 рік)

 1. Алімов О.Ф. Психологічне забезпечення органів і підрозділів цивільного захисту: сучасний стан та шляхи вдосконалення.
 2. Анікеєнко М.І. Аналітичний погляд на теоретико-методологічні підходи до визначення емоційної стійкості.
 3. Асоцький В.В. Психологічне забезпечення професійної діяльності працівників підрозділів цивільного захисту.
 4. Афанасьєва Н.Є., Світлична Н.О. Комунікативні особливості курсантів та офіцерів МНС України.
 5. Баранівський В.Ф. Гуманістичні засади діяльності працівників Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.
 6. Бараннік В.А. Сутність та завдання психологічного супроводу на стадії психологічної адаптації військовослужбовців служби за контрактом.
 7. Барбашин В.В., Толкунов І.О. Методологічні аспекти розуміння тероризму як соціально-політичного явища.
 8. Барко В.І. Сучасні психологічні аспекти управлінняперсоналом в органах внутрішніх справ.
 9. Беженар Г.Д. Психолого-педагогічні умови розвитку професійної компетентності сучасного керівника.
 10. Бондаренко Я.Г. Міжнаціональні конфлікти і МВС: деякі наслідки психолого-політичного впливу.
 11. Богданова О.Є., Кринська Н.В. Формування позитивного іміджу фахівця МНС засобами мовної комунікації.
 12. Василенко С.В. Психологічні фактори професійної діяльності працівників ризиконебезпечних професій в екстремальних умовах.
 13. Волков С.В. Робота психолога з постраждалими в осередку надзвичайної ситуації.
 14. Гарний О.О. Проблема професійної деформації персоналу Державної прикордонної служби України.
 15. Гончаров П.В. Неправдиві повідомлення як стресогенний фактор у практичній діяльності працівників МНС України.
 16. Горяєва С.Н., Щербак Г.В. Застосування сенсорних мереж зв’язку для дистанційного контролю психічного стану рятувальників.
 17. Грігоренко Н.В. Підходи до оцінки ефективності системи управління персоналом.
 18. Грицина О.М. Розвиток саморегуляції психічної стійкості військових керівників Державної прикордонної служби України.
 19. Демський В.В. Формування професійної рефлексії офіцера-прикордонника
 20. Дишкант О.В. Схильність до ризику як особистісне утворення в структурі особистості співробітників МНС.
 21. Єгоров О.В., Особливості психологічної адаптації співробітників податкової міліції до діяльності в екстремальних умовах.
 22. Заїка Є.В. Лук'янова Т.В. Ціннісні орієнтації військовослужбовців та їх жінок: їхня розбіжність як можлива причина конфліктів.
 23. Ільїна Ю.Ю. Провідні мотиви навчальної діяльності курсантів у період юнацької кризи.
 24. Ісаченко В.І. Прийняття рішення у ситуації невизначеності офіцерським складом МНС при виконанні службових обов’язків.
 25. Істомін І.М. Сучасні методичні підходи до оцінки й прогнозування психологічної сумісності та згуртованості.
 26. Карпенко В.В., Сухобрус В.А. Метод фіксації диспозицій працівників ризиконебезпечних професій в структурі їх професійно-психологічної підготовки.
 27. Катаєв Є.С. Особливості дослідження Я-концепції особистості військовослужбовців.
 28. Кім К.В. Психологічні особливості формування стійкості до стресу у майбутніх правоохоронців.
 29. Ковалевська Т.М. Структура психологічної готовності рятувальників.
 30. Коваленко А.Б.Творчий тренінг як метод стимуляції процесу розуміння в ускладенних умовах.
 31. Ковальчишина Н.І. Формування мотивації навчальної діяльності курсантів ВНЗ МВС України як фактор готовності до дій в екстремальних умовах праці.
 32. Кокун О.М. Сучасні тенденції психофізіологічного забезпечення діяльності фахівців в умовах ризику.
 33. Колесниченко О.С. Самооцінка психологічної готовності працівників МНС України до дій в екстремальних умовах.
 34. Коновальчук В.І. До проблеми глибинно-психологічних засад екстремальної та кризової психології.
 35. Корнев О.М. Застосування методів саморегуляції у професійно-психологічній підготовці працівників ризиконебезпечних професій як елемент формування їх професійної компетентності.
 36. Корольчук М.С. Актуальні проблеми психологічного забезпечення професійної діяльності.
 37. Косолапов О.М. Індивідуально-психологічні особливості поведінки рятувальників у екстремальних ситуаціях.
 38. Костюк А.В. Навчання засобам попередження синдрому емоційного вигорання співробітників органів внутрішніх справ в ситемі первинної професійної підготовки.
 39. Кузьменко А.М. Особливості внутрігрупової взаємодії суб’єктів з різними типами саморегуляції діяльності персоналу МНС України.
 40. Кулєшов М.М. Модель керівника служби цивільного захисту.
 41. Куфлієвський А.С. Вплив екстремальних ситуацій на психологічну стійкість пожежних-рятувальників у процесі професійної діяльності.
 42. Кучеренко О. Ф. До проблеми функціонування термінів цивільного захисту.
 43. Ламаш І.В., Селюкова Т.В. Особливості психологічної адаптації жінок, що зайняті у професіях системи “людина-людина”.
 44. Лєбєдєв Д.В. Психологічний аналіз помилкових дій водолазів аварійно-рятувальних підрозділів МНС України .
 45. Лєбєдєва С.Ю. Оцінка ефективності тренінгу як методу навмисних змін.
 46. Левандовська М.Б. Криза гендерної ідентичності як психологічний феномен.
 47. Лефтеров В.О. Психотренінгові технології у системі професійної підготовки працівників ризиконебезпечних професій .
 48. Литвинова Г.О. Психопрофілактична та психокорекційна робота по оптимізації навичок емоційної саморегуляції у працівників патрульної служби міліції.
 49. Землянська О.В., Кострікін О.В. Задачі психокорекційной роботи з керівниками.
^ Наверх