на головну
укррусангл

Випуск 3 Частина II (2007 рік)

Марченко П.П. Взамозв’язок особистісних особливостей працівників МНС України з ефективністю їх діяльності.
Максименко Т.С. Вплив стресогенних факторів на емоційний стан працівників МНС.
Мась Н.М. Психолого-педагогічний аналіз умов професійної підготовки майбутніх військових психологів на основі компетентісного підходу.
Матвійчук Т.В. Психолого-педагогічні умови розвитку спеціальних здібностей викладача вищого навчального закладу
Матеюк О. А. Д. М. Узнадзе про установку як одну з ключових категорій психології впливу.
Миронець С.М. Правові аспекти психологічної безпеки.
Мисенко О.В. Взаємозвязок професійного вигоряння та захисних механізмів практичних психологів.
Мозговий Г.О. Соціально-психологічні аспекти проблеми професійного самовизначення особиcтості.
Мордюшенко С.М. Вплив глибинно-психологічних чинників на професійну діяльність персоналу МНС України.
Назаров О.О, Перелигіна Л.А., Хворост М.Ю. Психічна стійкість як фактор прогнозування ефективної діяльності керівника в системі МНС України.
Носенко В.М. Управління професійним стресом та профілактика дистресу і вигорання.
Овсяннікова Я.О. Формування стресостійкості рятувальників з використанням іноваційних технологій.
Олійников О.А. Особистісні фактори, які сприяють успішності навчально-службової діяльності курсантів університету цивільного захисту України.
Олександренко К.В. Особистісні та індивідуально-професійні закономірності розвитку іншомовної комунікативної компетентності майбутнього фахівця.
Олефір В.О. Моделювання професійної компетентності за допомогою когнітивних карт.
Оніщенко Н.В. Індивідуально-психологічні особливості працівників аварійно-рятувальних підрозділів МНС України з різним рівнем суб’єктивного професійного досвіду
ПавловаО.О. Психологічних особливості перебігу хвороби у постраждалих внаслідок надзвичайної ситуації.
Паршина Ю. І. Проблема професіографічного опису діяльності психолога.
Петренко О.В. Психологічні аспекти сучасної проблематики запобігання неправильним діям професіонала (на прикладі діяльності пілотів цивільної авіації).
Побідаш А.Ю. Особливості професійного відбору до лав МНС.
Поканевич О.А. Психологічна підготовка молодих працівників пожежної охорони до діяльності в особливих умовах.
Поломар О. Д., Психотерапія станів посттравматичного стресу військовослужбовців миротворчого контингенту.
Попов В.М., Христенко В.Є. Психологічне забезпечення проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт під час ліквідації надзвичайної ситуації.
Попова Г.В., Самсонкін В.М., - Емоційне вигоряння у працівників транспортної міліції, які брали участь у ліквідації наслідків залізничних аварій з людськими жертвами.
Поповиченко М.В. Психологічна адаптація як критерій психологічної готовності працівників МНС до діяльності в екстремальних умовах.
Приходько І.І. Психологічні аспекти професійної ідентичності майбутніх військових фахівців внутрішніх військ МВС України.
Приходько Ю.О. Роль особистісних особливостей пожежних-рятувальників у визначенні успішності їхньої професійної діяльності.
Решетняк С.В. Професіографічний аналіз діяльності працівників груп піротехнічних робіт аварійно- рятувальних підрозділів МНС України.
Рисєв А.П. Взаємозв’язок емоційних реакцій та особистісних особливостей співробітників МНС України.
Родіна Н.В. Особливості прояву копінг-поведінки майбутніх фахівців .
Рютін В.В. Соціальний моніторінг як фактор попередження надзвичайних ситуацій.
Садковий О.В. Характеристика смисло-життєвих орієнтацій фахівців аварійно-рятувальних підрозділів МНС України на різних етапах професіоналізації.
Самойлов М.Г. Класифікація видів спорту за ступенем екстремальності.
Сапожнікова К.В. Формування у співробітників міліції стійкого стану до зовнішніх впливів в екстремальних ситуаціях. (40.pdf видалити)
Сергієнко Н.П. Гендерні особливості конфліктної поведінки.
Сергієнко Ю.В. Соціально-психологічні фактори плинності кадрів в структурі МНС України.
Силенко Ю.О., Ткаченко Я.М. Особливості психологічного відбору молодших командирів військової служби за контрактом.
Склень О.І. Взаємозв’язок самооцінки особистості та типу її поведінки у стресовій ситуації.
Скляров С.О. Особливості мотивації пожежних-рятувальників на різних етапах професіоналізації.
Снісаренко А.Г. Експериментальне вивчення професійно важливих якостей начальника караулу оперативно-рятувальної служби цивільного захисту.
Сокол О.В. Дослідження впливу заходів психологічного супроводження професійної діяльності спеціалістів.
Сорока А.В. Наслідки стресу як форми професійної деформації у пенітенціарних службовців.
Стасюк Є.В. Характеристика моделі професійної діяльності офіцера-психолога прикордонного відомства.
Тімченко О.В., Євсюков О.П. Розробка алгоритму психологічного прогнозування професійної надійності фахівців аварійно-рятувальних підрозділів МНС України.
Ушакова І.М. Особливості психічних станів працівників МНС України.
Фурманець Б.І. Психологічна стійкість особового складу пожежного підрозділу.
Харченко С.В., Ханенко І.І. Заходи запобігання розвитку стресового розладу у працівників МНС.
Чепенко В.В. Вплив професійної діяльності на формування суіцидальної поведінки працівників поліції США та Канади.
Чепіга Л.П. Синдром професійного вигорання і відношення до роботи в період молодості.
Шайхлісламов З.Р. Ціннісно-значеннєві орієнтації особистості як фактор переживання наслідків психічної травми.
Шапар В.Б., Шматко О.В. Паніна М.В. Розробка систем психодіагностики для відбору спеціалістів підрозділів МНС з врахуванням їх особистістних якостей.
Юр’єва І.А. Ризик як феномен прийняття рішень у соціальній групі. (Добавити статтю на сайт)
Яковцов І.З., Давидов В.Б., Яковцова Т.І., Селюкова Т.В. Медико-тактична характеристика аварій і катастроф та їх психологічні аспекти. (Добавити статтю на сайт)

^ Наверх