на головну
укррусангл

Випуск 4 (2008 рік)

 1. Андрощук О. Ю. Науково-теоретичні підходи до соціалізації особистості в особливих умовах діяльності.
 2. Афанасьєва Н.Є. Емоційній стрес працівників МНС
 3. Берегова Н.П. Мотивація студентів до роботи із психологічно складними особистостями.
 4. Бучацька С.М. Мотиваційна готовність студентів до ділового спілкування іноземними мовами.
 5. Віденєєв І.О. Гендерні особливості професійної деформації працівників ОВС.
 6. Гончаров П.В. Соціально-психологічні чинники виникнення професійного стресу у співробітників служби порятунку “112”.
 7. Гулий Ю.І. Актуальні питання внутрішньоетнічної конфліктної взаємодії в контексті функціонального, психоаналітичного та діяльнісного підходів.
 8. Дишкант О.В. Ризик, як складова особистості та її вплив на успішність професійної діяльності в екстремальних умовах.
 9. Землянська О.В., Кузьминова М.М. Система детермінації агресивної поведінки підлітків.
 10. Злагодух В.В. Реалізація організаційної поведінки у взаємодії авіаційного екіпажу змінного складу.
 11. Ільїна Ю.Ю. Статус – один з показників самопочуття курсантів.
 12. Істомін І.М. Аналіз основних положень і понятійного апарата, психологічних дефініцій з позицій сучасних концепцій психології й прогностики.
 13. Ковалевська Т.М. Визначення та сутність надзвичайної ситуації.
 14. Ковальська І.Е. Мотиваційна готовність членів громадських формувань з охорони державного кордону.
 15. Лайкова І.В., -Психологічні відмінності в середовищі програмістів, що працюють у сфері правоохоронної діяльності.
 16. Лєбєдєва С. Ю. Соціально-психологічний тренінг як засіб розвитку управлінського потенціалу керівника в системі МНС України.
 17. Луценко Т.О. Щодо психологічного контакту при проведенні окремих комунікативних слідчих дій .
 18. Овсяннікова Я.О. Особливості професійно-психологічної підготовки працівників МНС.
 19. Паршина Ю.І. Вивчення професійної діяльності психолога в зарубіжній та вітчизняній психології.
 20. Перелигіна Л.А., Приходько Ю.О, Семків О.М. Вплив рівня тривожності на успішність професійної діяльності пожежних-рятувальників.
 21. Поляков І.О. Проблеми психологічної готовності спортсменів-борців до ризику в умовах екстремальної ситуації.
 22. Приліпко О. Ф. Формування загальнокультурних і професійних психологічних якостей як базових передумов авторитету військовослужбовця Збройних сил України.
 23. Оніщенко Н.В., Садковий О.В. Оцінка термінальних цінностей фахівців-рятувальників на різних етапах професіоналізації.
 24. Самойлов М.Г., Александров Ю.В. Умови та чинники екстремальної стійкості в спортивній діяльності.
 25. Самохвалов О.Б. Емоційний інтелект як чинник ефективності діяльності персоналу органів охорони державного кордону.
 26. Сергієнко Н.П., Особливості міжособистісних відносин дітей позбавлених батьківської опіки.
 27. Тімченко О.В. Про діяльність науково-дослідної лабораторії екстремальної та кризової психології Університету цивільного захисту україни у 2007 році.
 28. Тітаренко Д.С. Стан населення при надзвичайній ситуації.
 29. Томчук С.М. Психологічний аналіз чинників розвитку деструктивних емоційних станів у старшокласників.
 30. Ушакова І.М., Гончаренко О.С. Стресостійкість та переважаючі психічні стани працівників МНС України.
 31. Хмиров І.М. Професійний психологічний відбір курсантів вищих навчальних закладах МНС України.
 32. Христенко В.Є. Особливості надання екстреної психологічної допомоги в осередку надзвичайної ситуації.
 33. Штих В.А., Тіщенко С.О. Психологічні особливості особистості спортсменів-борців різної кваліфікації.
 34. Щербак Г.В. Дослідження поведінки натовпу в умовах паніки чисельними методами.
^ Наверх